Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 10: Quản lý kế thừa ứng dụng trong Group Policy

+ Categories là nơi lưu trữcác danh mục khác nhau, ứng với mỗi danh mục sẽ chữa các tiện ích cũng nhưcác loại dữliệu khác nhau. 5.2. Add dữliệu vào Categories Giảsửchúng ta đã tạo ra tập tin .zap và theo mặc định tập tin này chứa trong mục All Categories. Chúng ta muốn tập tin này chứa trong mục Tool của danh mục mà ta vừa tạo. Các bước thực hiện nhưsau: +Tại Server mởActive Directory Users and Computers – hcmc.vn. Nhấp phải chuột vào OU Phong kếtoán – Properties tiếp theo chọn thẻGroup Policy

pdf16 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1992 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 - Chương 10: Quản lý kế thừa ứng dụng trong Group Policy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng Chương 10 QUẢN LÝ KẾ THỪA ỨNG DỤNG TRONG GROUP POLICY Trong chương này nghiên cứu các vấn đề sau: + Tạo các tập tin .zap + Publish các ứng dụng dùng tập tin zap + Phân loại ứng dụng. I. TẠO CÁC TẬP TIN ZAP 1. Nguyên lý hoạt động của tập tin zap + Tập tin .zap này chỉ sử dụng khi các ứng dụng không cung cấp tập tin .MSI + Chỉ sử dụng để Publish, không sử dụng để Assign. + Publish chỉ cung cấp cho user không sử dụngcho computer. 2. Mã nguồn trong tập tin .Zap Giả sử muốn Publish Winrar cho người dùng trong OU Phòng kế toán ta sử dụng đoạn mã sau: [Application] FriendlyName=Winrar3.71 SetupCommand=\\2K3\Winrar\Winrar371.exe displayVersion=9.0 publisher=Winrar Company, Inc 3. Các bước thực hiện + Tạo thư mục Winrar có chứa tập tin Winrar.exe trong ổ đĩa C. + Shared thư mục Winrar + Dungf Notepad soạn thảo tập tin với nội dung như sau: [Application] FriendlyName=Winrar3.71 SetupCommand=\\2K3\Winrar\Wrar371.exe DisplayVersion=3.71 Publisher=Winrar Company, Inc Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 1 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Sau đó lưu nội dung tập tin này với tên là Winrar.zap và lưu vào thư mục Winrar Trong đó: + FriendlyName=Winrar3.71 là tên hiển thị của phần mềm + Setupcommand=\\2K3\Winrar\Wrar371.exe: 2K3 là tên Server, Winrar là thư mục chia sẻ có chứa tập tin Wrar371.exe. + DisplayVersion=3.71 là số phiên bản. + Publisher=Winrar Company, Inc là tên công ty. 4. Publish các ứng dụng sử dụng tập tin .zap + Tại Server mở công cụ Active Directory Users and Computers, nhấp phải chuột lên OU Phòng kế toán chọn Properties rồi nhấp thẻ Group Policy. + Nhấp nút New để tạo liên kết mới đặt tên là Zap App Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 2 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Sau đó nhấp nút Edit để mở Group Policy Object Editor. Tại cây bên trái chọn User ConFiguration – Software Settings, nhấp phải chuột vào Software Installation – New – Package. Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 3 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng Lưu ý: Phải chọn ở mục File of type là ZAW Down – level application packages (*.zap) + Trong hộp thoại Open ở mục Look in trỏ tới nơi chứa tập tin Winrar.zap hoặc ở mục File name gõ đường dẫn sau: \\2K3\Winrar\Winrar371.zap. Tại mục File oF type chọn ZAW Down –level application packages (*.zap). Sau đó nhấp Open làm xuất hiện hộp thoại Deploy Software Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 4 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Trên hộp thoại Deploy Software nhấp chọn Published rồi nhấp OK để áp dụng và đóng hộp thoại Deploy Software trở về hộp thoại Group Policy Objecy Editor như trong hình. Đóng hộp thoại Group Policy Object Editor Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 5 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Nhấp nút Close để đóng hộp thoại Phòng kế toán Properties. + Đóng hộp thoại Active Directory Users and Computers + Vào Start – Run và nhập dòng lệnh gpupdate /force và nhấp OK để cập nhật các thay đổi trong Group Policy. Để kiểm tra hiệu lực của Group Policy sau khi thiết lập ta làm như sau: + Đăng nhập vào Domain từ máy Client với User thuộc OU Phòng kế toán ví dụ là U1. + Sau đó tại máy Client mở Control Panel – Add Or Remove Programs – Add New Programs Đây là phần mềm đã được Publish Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 6 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Để cài đặt phần mềm này chúng ta chỉ cần nhấp nút Add và tiến hành cài đặt bình thường. Chúng ta chỉ triển khai phần mềm Winrar trên OU Phòng kế toán do vậy OU Phòng kinh doanh sẽ không có Winrar3.71 trong Add New Programs của các máy tính thuộc người dùng của OU Phòng kinh doanh. Chúng ta kiểm tra xem có đúng không. + Đăng nhập từ máy Client vào Domain bằng tài khoản u2 thuộc OU Phòng kinh doanh + Tiếp theo mở Control Panel vào Add or Remove Programs. Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 7 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Sau đó nhấp chọn Add New Programs Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 8 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng Nhấp chọn nút Add New Programs Nhận thấy không có phần mềm nào được Publish ở đây 5. Phân loại ứng dụng Server là nơi lưu trữ và chia sẻ các ứng dụng trong mạng Công ty. Trong môi trường làm việc đa ngành và kể cả không đa ngành thì trong Công ty cũng có các dữ liệu khác nhau tương ứng với các bộ phận và phòng ban khác nhau. Vì vậy, trên Server chúng ta phải tạo ra các danh mục phân loại khác nhau để tiện cho việc truy xuất và quản lý. 5.1. Tạo danh sách các Categories + Tại Server mở công cụ Active Directory Users and Computers, nhấp phải chuột vào Domain hcmc.vn chọn Properties nhấp chọn thẻ Group Policy. Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 9 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Nhấp nút New để tạo liên kết mới và đặt tên là Categories Policy rồi nhấn Enter Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 10 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Nhấp nút Edit, tiếp theo chọn User Configuration – Software Settings Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 11 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Nhấp phải chuột vào Software installation chọn Properties sau đó nhấp chọn thẻ Categories. + Nhấp nút Add để nhập các danh mục, ví dụ như Utility + Thực hiện tương tự để thêm 2 Categories nữa là Tool và Software Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 12 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Categories là nơi lưu trữ các danh mục khác nhau, ứng với mỗi danh mục sẽ chữa các tiện ích cũng như các loại dữ liệu khác nhau. 5.2. Add dữ liệu vào Categories Giả sử chúng ta đã tạo ra tập tin .zap và theo mặc định tập tin này chứa trong mục All Categories. Chúng ta muốn tập tin này chứa trong mục Tool của danh mục mà ta vừa tạo. Các bước thực hiện như sau: + Tại Server mở Active Directory Users and Computers – hcmc.vn. Nhấp phải chuột vào OU Phong kế toán – Properties tiếp theo chọn thẻ Group Policy Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 13 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Nhấp chọn Zap App, sau đó nhấp nút Edit để mở liên kết đến Group Policy Object Editor Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 14 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Tại cửa sổ Group Policy Object Editor, chọn User Configuration – Software installation sau đó nhấp phải chuột vào Winrar3.71 chọn Properties. + Hộp thoại Winrar 3.71 xuất hiện, chọn thẻ Categories. Tại danh mục Available categories nhấp chọn mục Tool sau đó nhấp nút selected để chuyển Tool sang danh mục Selected Categories, tiếp theo nhấp nút Apply để áp dụng và nhấp OK để đóng hộp thoại. + Đóng tất cả các hộp thoại. Tại Server, vào Start – Run – nhập dòng lệnh gpupdate /force để cập nhật các chính sách vừa thiết lập. . Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 15 of 16 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 10 - Quản lý kế thừa ứng dụng + Đăng nhập vào máy Client bằng tài khoản u1 là tài khoản thuộc OU Phòng kế toán. + Tại máy Client mở Control Panel – Add or Remove Programs – Add New Programs để xem kết quả Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 16 of 16

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 (Chương 10).pdf
Tài liệu liên quan