Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm

Câu 27. [176648] Nung Al và Fe3O4 ở nhiệt độ cao (không có không khí, phản ứng xảy ra hoàn toàn) thu được hỗn hợp X. Nếu cho X tác dụng với dung dịch KOH dư thì thu được 0,672 lít khí (đktc) và thất có 0,1 mol KOH đã tham gia phản ứng. % khối lượng Al trong hỗn hợp ban đầu là:

pdf4 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1573 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp giải bài toán nhiệt nhôm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmoon070_ppgiaibaitoannhietnhom_baitaptuluyen_cb_da__2373.pdf
  • pdfmoon070_ppgiaibaitoannhietnhom_baitaptuluyen_nc_da__6051.pdf