Đề tài Xây dựng hệ thống tư liệu phim ảnh phục vụ giảng dạy, học tập theo cấu trúc nội dung giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chuyên đề 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

1.3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với CNXH. “yêu tổ quốc, yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một ấm no thêm, tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm” (Hồ Chí Minh toàn tập, t 9, tr 173)

ppt48 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống tư liệu phim ảnh phục vụ giảng dạy, học tập theo cấu trúc nội dung giáo trình môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Chuyên đề 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG HỆ THỐNG TƯ LIỆU PHIM ẢNH PHỤC VỤ GIẢNG DẠY, HỌC TẬP THEO CẤU TRÚC NỘI DUNG GIÁO TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Hình 2 CHUYÊN ĐỀ 2 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và CMGPDT 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc 1.1.Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc Các vua Hùng đã có công dựng nước , Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước Hồ Chí Minh 1.2. Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn Tự hào về non sông đất nước Tự hào về sự giầu đẹp của quê hương Tự hào về truyền thống lịch sử văn hoá Tự hào về truyền thống chống ngoại xâm Chiến thắng Bạch Đằng “ Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước . Mà lòng phơi phới dậy tương lai !” 1.3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp , độc lập dân tộc với CNXH... “ y êu tổ quốc , yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội , vì có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì nhân dân mình mỗi ngày một ấm no thêm , tổ quốc mỗi ngày một giàu mạnh thêm ” ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 9, tr 173) “ Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại ” 2.Tư tưởng Hồ Chí Minh về CMGPDT 2.1. CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS “ Chỉ có chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ ” ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 10, tr 128) Một số đại biểu cho khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến , tư sản ở Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu TK 20 - Hồ Chí Minh đánh giá về con đường cứu nước của : + Phan Bội Châu : “ Đưa hổ cửa trước , rước beo cửa sau ”. + Phan Chu Trinh: “ Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương ” + Hoàng Hoa Thám : “ Vẫn nặng về cốt cách phong kiến ” Hình ảnh CM tháng Mười Nga “ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi , nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật ...” ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 2, tr 280) Nhận thức về CM tháng Mười Nga của Tôn Trung Sơn 2.2. CMGPDT phải có sự lãnh đạo của ĐCS Quan hệ dân tộc giai cấp “ Trong nhiều nước thuộc địa , họ đã vài lần nổi dậy , nhưng lần nào cũng bị dìm trong máu . Nếu hiện nay nông dân vẫn còn ở trong tình trạng tiêu cực thì nguyên nhân là vì họ còn thiếu tổ chức , thiếu người lãnh đạo . Quốc tế Cộng Sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại , cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng ” ( Hồ Chí Minh , BNTS, t1, tr 224) 2.3. Lực lượng CMGPDT bao gồm toàn dân tộc “ Cách mạng là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người ....” “ Dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp , nghĩa là , sĩ , nông , công thương đều nhất trí chống lại cường quyền ....” ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 2, tr 262 – 266) Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của cao trào 1930 - 1931 “ Công nông là gốc của cách mạng ; còn học trò , nhà buôn nhỏ , điền chủ nhỏ ... Là bầu bạn của cách mạng ”. ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 2, tr 266) “ Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân , cần phải động viên toàn dân , vũ trang toàn dân ” ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 3, tr 507) 2.4. CMGPDT cần được tiến hành chủ động , sáng tạo ... “ Chủ nghĩa đế quốc là con đỉa hai vòi , một vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và một cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địa . Nếu người ta muốn giết con vật ấy , người ta đồng thời phải cắt cả hai vòi ” ( Hồ Chí Minh toàn tập , t 1, tr 298) 2.5. CMGPDTđược thực hiện bằng con đường bạo lực “ Độc lập tự do khôngthể cầu xin mà có được ” “ Chủ nghĩa thực dân tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kể yếu ”. Hồ Chí Minh Nhân dân Miền Nam phá ấp chiến lược

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchuyen_de_2_4949_2023744.ppt