Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu

(Bản scan) Tăng cường cơ chế giám sát phản biện của xã hội, đặc biệt là đưa thành cơ chế để có nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, giám định xã hội trong quá trình đầu | tư công. | Từng bước minh bạch hóa đầu tư công trên mọi | bình diện, với sự tham gia của đội ngũ các nhà chuyên môn cả nước. Xóa bỏ cơ chế xin-cho, tạo cơ chế có khoản chi | bắt buộc trong chuẩn bị đầu tư để trả cho tư vấn. Có chi phí được xác định sẵn để thực hiện việc | phản biện và cơ chế cùng chịu trách nhiệm, mà không phải chỉ dựa vào ý chí của lãnh đạo. Thực hiện cơ chế giám sát cộng đồng, và giám định xã hội trong đó có sự tham gia giới khoa học | liên ngành. | Đưa toàn bộ các quy định này thành luật lệ để có sự giám sát suốt quá trình của xã hội. Trên đây là những vấn đề quan trọng nhất trong tái đầu tư công, gắn với tái cấu trúc toàn nền kinh tế, | hướng tới phát triển bền vững.]

pdf11 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdau_tu_cong_thuc_trang_va_tai_co_cau.pdf