Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

(Bản scan) Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế được đặt ra như một nhiệm vụ tất yếu và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, khi mà dư địa của các nguồn lực tăng trưởng của một đất nước mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế đã cạn kiệt, nhiều nhược điểm cơ bản của | mô hình tăng trưởng hiện tại đã bộc lộ và mô hình đang cần phải có những điều chỉnh cơ bản. Đổi mới mô hình tăng trưởng là khắc phục những khiếm khuyết này của nền kinh tế, đồng thời giúp nền kinh tế tránh không rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, bảo đảm cho nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, hội nhập thành công với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đây là một quá trình rất nhiều thách thức, không dễ giải quyết trong ngắn hạn, mà là một công việc phức tạp, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ chỉ đạo điều hành ở tầm vĩ mô, đến sự nỗ lực của cộng đồng các doanh nghiệp, phải kết hợp các giải pháp tình thế ngắn hạn với định hướng và các giải pháp chiến lược dài hạn.)

pdf10 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 174 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyển đổi mô hình tăng trưởng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyen_doi_mo_hinh_tang_truong_mot_so_van_de_ly_luan_va_thuc.pdf
Tài liệu liên quan