Bài thuyết trình Đổi mới hoạt động dạy - học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - Nguyễn Văn Lành

Đặt vấn đề Bối cảnh mới của GDĐH. sự phát triển của CNTT & truyền thông. sự bùng nổ thông tin. nhu cầu học tập suốt đời. sự thay đổi các mục tiêu học tập. lấy kiểm định làm đòn bẩy chất lượng đào tạo.

ppt16 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài thuyết trình Đổi mới hoạt động dạy - học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - Nguyễn Văn Lành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đổi mới hoạt động dạy - học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ Người trình bày Th.S Nguyễn văn Lành Phó Phòng Đào Tạo & CTHSSV lanhnv@yahoo.com 835705 - 0905162099 Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 2 Nội dung Đặt vấn đề Phát triển đề cương chi tiết học phần Biên soạn tài liệu hổ trợ học tập Giới thiệu WebCT Cao đẳng Công Nghệ Các đề xuất Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 3 Đặt vấn đề Bối cảnh mới của GDĐH. sự phát triển của CNTT & truyền thông. sự bùng nổ thông tin. nhu cầu học tập suốt đời. sự thay đổi các mục tiêu học tập. lấy kiểm định làm đòn bẩy chất lượng đào tạo. Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 4 Đặt vấn đề Các quan điểm của mô hình đào tạo tín chỉ Lấy người học làm trung tâm Thầy thiết kế - trò thi công Phát huy vai trò chủ động của người học Dạy học: định hướng cho người học Công khai hóa tài liệu dạy học Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 5 Các biện pháp đổi mới hoạt động dạy-học Đổi mới từ Thầy Xuất phát điểm: đổi mới cách xây dựng đề cương chi tiết học phần Thiết kế các công cụ kiểm tra đánh giá. Đa dạng hóa hoạt động dạy học Tôn trọng & yêu cầu cao người học Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 6 Các biện pháp đổi mới hoạt động dạy-học Đổi mới từ Trò Thay đổi thái độ & phương pháp học Phát huy tính tích cực chủ động học tập Chủ động xây dựng kế hoạch học tập cá nhân Chủ động đáp ứng các mục tiêu học tập Tích cực đối thoại - thảo luận Khai thác CNTT & mạng Internet phục vụ học tập Tiếp cận thực tiễn của nghề nghiệp Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 7 Phát triển đề cương chi tiết HP Cẩm nang Cho người dạy Cho người học Các tồn tại phổ biến mục tiêu chung chung – nội dung quá chi tiết - mục lục! ít chú trọng các biện pháp kiểm tra đánh giá giảng dạy theo đề cương tự soạn chưa được phê duyệt Các yêu cầu của 1 đề cương chi tiết môn học nêu cụ thể mục tiêu giảng dạy - học tập Bám sát sứ mệnh đào tạo của nhà trường & mục tiêu đào tạo của chuyên ngành làm rõ kế hoạch kiểm tra đánh giá: đo được các mục tiêu Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 8 Phát triển đề cương chi tiết.. Môn học nầy cung cấp cho người học các kiến thức kỹ năng sau.. Tích lũy học phần nầy, người học sẽ có khả năng gì: về kiến thức, nhận thức về thực hiện các kỹ năng On completion of this module, the successful student will be able to : Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 9 Phát triển đề cương chi tiết.. Phân bổ các điểm thành phần hướng đến từng mục tiêu học tập cụ thể. Chú trọng phát triển các kỹ năng giao tiếp, hợp tác làm việc nhóm. Chú ý đến việc phát triển các cấp độ nhận thức ở nhiều mức: Biết, Hiểu, Áp dụng, Phân tích,Tổng hợp,Đánh giá, sáng tạo Giải pháp hợp tác trong bộ môn. hợp tác liên trường. tham khảo tài liệu nước ngoài. Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 10 Đa dạng hóa hoạt động học tập Lên lớp không chỉ có diễn thuyết. Thảo luận nhóm Thuyết trình Hỏi đáp Xemina Khảo sát thực tế Nêu tình huống - Giải quyết vấn đề. Thời gian? tiết kiệm thời gian đọc chép, ghi chép, vẽ viết bảng Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 11 Biên soạn tóm tắt bài giảng Lecture notes - các nội dung cần có: Mục tiêu của bài giảng Tài liệu đọc thêm Các đề mục chính, từ khóa, khái niệm Đn đầy đủ các khái niệm, thuật ngữ cơ bản Hình minh họa, ví dụ Tóm tắt Bài tập The gap in the lecture notes: phải tạo ra các khoảng trống để người học bổ sung hoàn chỉnh bài học khi nghe giảng & tự học Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 12 Biên soạn tóm tắt bài giảng Lợi ích Đối với người dạy Tiết kiệm thời gian trên lớp Chia xẻ nguồn lực Hổ trợ CBGD trẻ. Đối với người học Chủ động chuẩn bị trước khi đến lớp Tiết kiệm thời gian ghi chép Được cung cấp tài liệu học tập Sinh viên sẽ ít đến lớp? Bản quyền bài giảng? Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 13 Sử dụng WebCT CĐCN WebCT: Web Course Tools E-teaching cho người dạy E-learning cho người học Giải pháp đào tạo từ xa cho nhà trường Các tác vụ đã cung cấp tại WebCT CĐCN Đối với CBGD Đối với sinh viên học sinh Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 14 Sử dụng WebCT CĐCN Đăng nhập Cập nhật TT Cá nhân Cập nhật TT Học phần Upload Tài liệu Download Tài liệu Gởi bài lên bảng tin Cán bộ GD Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 15 Sử dụng WebCT CĐCN Đăng nhập Cập nhật TT Cá nhân Xem kết quả HT Xem TKB Download Tài liệu Tham gia diễn đàn HS Sinh Viên Đổi mới hoạt động dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ - CĐCN 3.6.2006 16 Các đề xuất Qui chế hóa Thay thế giáo án, bài giảng truyền thống Cơ chế hợp tác sử dụng WebCT Theo học phần ? Theo cán bộ giảng dạy? Đầu tư Máy chủ dữ liệu Kiểm tra đánh giá: Test Bank. An ninh hệ thống.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptdoimoidayhoc_0609_1793351.ppt
Tài liệu liên quan