Bài giảng- Kế toán tài sản cố định

Ngày mua Ngày khấu hao Nguyên giá Thời gian sử dụng Thông tin về TK Thông tin khác

ppt40 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2523 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng- Kế toán tài sản cố định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giảng viên: Khoa: Trường: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Nội dung Nguyên tắc hạch toán Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ Thực hành kế toán TSCĐ trên PMKT Nguyên tắc hạch toán Kế toán tăng TSCĐ Kế toán giảm TSCĐ Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm TSCĐ Kế toán tăng TSCĐ Kế toán giảm TSCĐ Tăng TSCĐ do mua ngoài Thanh lý, nhượng bán TSCĐ Khấu hao TSCĐ ….. Một số sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ Tăng TSCĐ do mua ngoài Thanh lý, nhượng bán TSCĐ Khấu hao TSCĐ Phân hệ Kế toán TSCĐ trên PMKT Quy trình xử lý kế toán TSCĐ trên PMKT Thiết lập danh mục sử dụng trong quản lý TSCĐ Các chứng từ đầu vào liên quan Nhập chứng từ vào PMKT Xem và in báo cáo TSCĐ Thực hành kế toán TSCĐ trên PMKT Phân hệ kế toán TSCĐ trên PMKT Quy trình xử lý kế toán TSCĐ trên PMKT Danh mục loại TSCĐ Danh mục TSCĐ Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý TSCĐ Thiết lập các danh mục sử dụng trong quản lý TSCĐ Danh mục loại TSCĐ Danh mục TSCĐ Các chứng từ đầu vào liên quan Biên bản giao nhận TSCĐ Biên bản thanh lý TSCĐ Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Biên bản đánh giá lại TSCĐ Biên bản kiểm kê TSCĐ Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ …. Một số mẫu chứng từ đầu vào liên quan kế toán TSCĐ Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ trong PMKT Thông tin cần nhập trên chứng từ trong PMKT Nhập chứng từ vào PMKT Các bước tiến hành trước khi nhập chứng từ vào PMKT Khai báo TSCĐ → Sinh chứng từ ghi tăng Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ Nhập chứng từ vào PMKT Khai báo thông tin chung Khai báo thông tin khấu hao Khai báo thông tin ghi tăng Khai báo TSCĐ Khai báo thông tin chung Mã TSCĐ Tên TSCĐ Loại TSCĐ Đơn vị sử dụng Tình trạng hiện nay Thông tin khác Khai báo thông tin khấu hao Ngày mua Ngày khấu hao Nguyên giá Thời gian sử dụng Thông tin về TK Thông tin khác Khai báo thông tin ghi tăng Khai báo thông tin chứng từ phục vụ cho việc tự động ghi tăng Sinh chứng từ ghi tăng TSCĐ (Phần Thông tin chung) Sinh chứng từ ghi tăng TSCĐ (Phần định khoản) Khấu hao TSCĐ Thanh lý, nhượng bán TSCĐ Danh sách TSCĐ Sổ TSCĐ Thẻ TSCĐ Xem và in báo cáo TSCĐ Danh sách TSCĐ Danh sách TSCĐ Sổ TSCĐ Sổ TSCĐ Thẻ TSCĐ Thẻ TSCĐ Tài liệu tham khảo Quyết định 15/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính về Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Địa chỉ download tài liệu Giáo trình KẾ TOÁN MÁY: Slide bài giảng 5 – Kế toán tài sản cố định: Địa chỉ download tài liệu Phim hướng dẫn thực hành Khai báo danh mục: Phim hướng dẫn thực hành Kế toán tài sản cố định

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài Giảng- KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.ppt
Tài liệu liên quan