Nhập môn tài chính công

Quymôchínhphủthườngđượcđolường trong sự so sánh với các chỉtiêu, phổbiến là GDP „1930s: Chính phủMỹchi tiêu 5% of GDP. „1970s và vềsau : Khoảng 20% of GDP (Figure 1). „Khuynh hướng chung củacácnước sau 1960s, quy mô chi tiêu chính phủMỹtăng chậmhơn (Figure 2).

pdf13 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhập môn tài chính công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
11/12/2009 1 NHẬP MÔN TÀI CHÍNH CÔNG PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH 11/12/2009 2 BỐN CÂU HỎI LỚN CỦA TÀI CHÍNH CÔNG „ Chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế khi nào (When)? „ Chính phủ nên can thiệp như thế nào (How)? „ Tác động/Ảnh hưởng của những can thiệp đó đến kết quả kinh tế là gì (What)? „ Tại sao (Why) chính phủ lại chọn sự can theo phương thức đó ? 11/12/2009 3 Khi nào chính phủ can thiệp vào nền kinh tế ? „ Thông thường, thị trường tư nhân cạnh tranh cung cấp các đầu ra rất “hiệu quả” cho nền kinh tế . „ Nói chung có 2 lý do để chính phủ can thiệp: „ Thất bại thị trường „ Tái phân phối 11/12/2009 4 Khi nào chính phủ can thiệp? Sự thất bại thị trường „Trong một thị trường cụ thể, đầu ra hiệu quả là ở đó đường cung, đường cầu cắt nhau. „Xét thị trường bảo hiểm, có nhiều người không được/không tham gia bảo hiểm. 11/12/2009 5 Khi nào chinh phủ can thiệp ? Thất bại thị trường „ Trong năm 2003, có 45 triệu người không có bảo hiểm ởMỹ (or 15.6% dân số) . „ Thiếu bảo hiểm có dẫn đến những ngoại tác tiêu cực: bệnh tật lây lan, ảnh hưởng đến người khác . „ Sự lan truyền bệnh sởi (Measles epidemic) từ năm 1989-1991, gây ra là do nguyên nhân tỷ lệ tiêm chủng rất thấp. „ Giải pháp là chính phủ Mỹ phải trợ cấp chích vaccines cho những hộ gia đình có thu nhập thấp. Ứ n g d ụ n g 11/12/2009 6 Khi nào chính phủ can thiệp ? Tái phân phối thu nhập „ Chính phủ cần quan tâm đến: (i) quy mô chiếc bánh kinh tế; (ii) quy mô lát bánh mà mỗi người nhận được từ chiếc bánh kinh tế. „ Chẳng hạn, xã hội đánh giá sự tăng thêm 1 đôla tiêu dùng của người nghèo cao hơn 1 đôla tăng thêm của người giàu „ Tái phân phối là sự thay đổi nguồn lực từ nhóm người này sang nhóm người khác 11/12/2009 7 Khi nào chính phủ can thiệp ? Tái phân phôi thu nhập „ Ở Mỹ, trong số những người không được bảo hiểm, khoảng ¾ là những người có thu nhập dưới mức trung bình (the median income) „ Xã hội cảm thấy rất hợp lý để tái phân phối thu nhập từ những đối tượng được bảo hiểm ( người có thu nhập cao) cho những người không được bảo hiểm (người có thu nhập thấp) . „ Tái phân phối thường liên quan đến sự tổn thất hay kém hiệu quả. „ Hành động tái phân phối có thể làm thay đổi hành vi con người. Đánh thuế vào người giàu để tái phân phối cho người nghèo có thể làm cho cả 2 đối tượng làm việc kém hiệu quả . 11/12/2009 8 Chính phủ can thiệp như thế nào? „ Nếu như chính phủ muốn can thiệp vào thị trường, thì có một số lựa chọn : „ Sử dụng cơ chế giá kèm theo thuế hoặc trợ cấp „ Trao quyền cung cấp hàng hóa công cho các cá nhân hay công ty . „ Trực tiếp cung cấp hàng hóa công „ Tài trợ công cho khu vực tư để cung cấp hàng hóa công 11/12/2009 9 Tại sao chính phủ thực hiện những biện pháp can thiệp như thế? „Chính phủ không đơn giản cư xử như là người hành động nhân từ - đơn thuần can thiệp chỉ vì thất bại thị trường và tái phân phối thu nhập . „Công cụ kinh tế chính trị/lựa chọn công giúp chúng ta hiểu chính phủ đưa ra quyết định chính sách như thế nào? „Chẳng hạn sự thất bại thị trường có thể dẫn đến sự kém hiệu quả của thị trường, nhưng có vấn đề không kém quan trọng là sự thất bại của chính phủ dẫn đến sự can thiệp không hợp lý. 11/12/2009 10 Quy mô và tăng trưởng của chính phủ „ Quy mô chính phủ thường được đo lường trong sự so sánh với các chỉ tiêu, phổ biến là GDP „ 1930s: Chính phủMỹ chi tiêu 5% of GDP. „ 1970s và về sau : Khoảng 20% of GDP (Figure 1). „ Khuynh hướng chung của các nước sau 1960s, quy mô chi tiêu chính phủ Mỹ tăng chậm hơn (Figure 2). Figure 1 Source: OMB Historical Tables: Budget of the United States Government, Fiscal Year 2004 Figure 2 Source: OECD Historical Statistics 11/12/2009 13 NHẮC LẠI „ Bốn câu hỏi lớn về tài chính công . „ Chính phủ nên can thiệp như thế nào ? „ Quy mô chính phủ .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTài chính công_ Nhập môn tài chính công.pdf
Tài liệu liên quan