Bài giảng Chương 13: Phương pháp chỉ số

(Bản scan) Kết luận: Tổng mức tiêu thụ hàng hóa tính chung 4 mặt hàng năm 2005 so với năm 2000 bằng 277,8% (tăng 117,8%, mức tăng là 1.689.000 ngàn đồng là do ảnh hưởng của 2 nhân tố liên quan: Do giá cả năm 2005 so với năm 2000 tăng 47,1% làm tăng giá trị tiêu thụ là 845.000 ngàn đồng.

pdf26 trang | Chia sẻ: chaien | Lượt xem: 1518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 13: Phương pháp chỉ số, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthong_ke_kinh_te_3_1254.pdf