10 điều trường thiết kế không dạy bạn

TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) là một lĩnh vực đặc biệt, khai thác chuyên sâu những phương pháp tư duy & sáng tạo ứng dụng trong quá trình thiết kế. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới, đang được phát triển vô cùng mạnh mẽ trên thế giới, có khả năng thay đổi hoàn toàn về tư duy và phương pháp làm việc của những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. ART & DESIGN WORKSHOP mời bạn đến tham dự LỚP HỌC đặc biệt, chuyên đề về TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) diễn ra trong vòng 3h hoàn toàn MIỄN PHÍ.

pdf40 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 1582 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu 10 điều trường thiết kế không dạy bạn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
10ĐIỀUTRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 1THIẾT KẾ LÀ GÌ ? TỔNG QUAN © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Chuyên sơn trộm, điện thoại, hút hầm cầu, khoan cắt bê tông Ghép ảnh bằng Photoshop, Corel để lừa tình Đếch quan tâm Làm thiệp cưới, thiệp mời, băng rôn ngoài đường Vẽ truyện tranh Người mẫu đứng uốn éo quảng cáo sản phẩm Làm biển quảng cáo, hộp đèn nhấp nháy NGHỀ THIẾT KẾ LÀ MỘT NGHỀ HOÀN TOÀN CHƯA ĐƯỢC HIỂU MỘT CÁCH ĐÚNG NGHĨA TẠI VIỆT NAM © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN TỔNG QUAN 2 BAO NHIU HỈ ? HỌC PHÍ TRUNG BÌNH CHO 4 NĂM HỌC THIẾT KẾ LÀ BAO NHIÊU ? © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 20,000,000 VND/4 năm 20,000,000 VND/4 năm Laptop Phụ phí Học Thêm 10,000,000 VND/4 năm 300,000,000 VND Đi Lại 20,000,000 VND/4 năm 500,000 VND/ tháng 5,000,000 VND/ năm Học Phí 20,000,000 VND/ năm 80,000,000 VND/4 năm Ăn Ở 3,000,000 VND/ tháng 30,000,000 VND/ năm 120,000,000 VND/4 năm Đồ án & Dụng cụ 5,000,000 VND/ năm ĐATN: 10,000,000 VND 30,000,000 VND/4 năm Một SV theo ngành nghề thiết kế trong 4 năm học cần một mức phí trung bình khoảng © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN QUY LUẬT 80/20 3 HỌC © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ Ở VIỆT NAM START START MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ Ở NƯỚC NGOÀI 80% thời gian học 20% thời gian học 20% thời gian học 80% thời gian học © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 80% thời gian học 20% thời gian học MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ Ở VIỆT NAM START Ở Việt Nam, phần lớn chương trình học tập trung vào đào tạo về mảng Kỹ Thuật (Đôi Bàn Tay), học viên ít khi được hướng dẫn học hỏi cách làm việc với Tư Duy, với Ý Tưởng (Khối Óc) và gần như không được học cách để làm việc với Tình Yêu (Con Tim) © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ Ở NƯỚC NGOÀI STARTTrong một môi trường giáo dục tiến bộ, người học trước hết được học cách để hiểu và yêu thích các môn/ các lĩnh vực mà họ được học (Con Tim), kế đến họ được học cách Tư Duy, Suy Nghĩ để giải quyết vấn đề (Khối Óc), và sau cùng là học cách sử dụng công cụ và những khiá cạnh kỹ thuật (Đôi Bàn Tay). 20% thời gian học 80% thời gian học © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN ... có 80% những loại công việc chỉ tạo ra được 20% giá trị. Ngược lại, có 20% loại công việc sẽ tạo ra được 80% giá trị. Ngoài ra, quy luật 80/20 còn chỉ ra rằng ... © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ Ở VIỆT NAM START START MÔ HÌNH HỌC NGHỀ THIẾT KẾ Ở NƯỚC NGOÀI 80% loại công việc chỉ tạo ra được 20% giá trị 20% loại công việc tạo ra được 80% giá trị © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Như vậy, mô hình đào tạo thiết kế ở Việt Nam mới chỉ đáp ứng được cho những loại công việc sẽ tạo ra khoảng 20% giá trị ... © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN BẢNG CHỮ CÁI CỦA THIẾT KẾ 4 HỌC © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN ... do đó việc học Thiết Kế cũng giống như việc học một Ngôn Ngữ, chúng ta bắt đầu làm quen với Thiết Kế thông qua việc học “Bảng Chữ Cái” của Thiết Kế, ... Thiết Kế là một dạng Ngôn Ngữ Hình Ảnh. © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN BẢNG CHỮ CÁI CỦA THIẾT KẾ ĐIỂM 1 54 2 6 3 7 ĐƯỜNG NÉT MẢNG HÌNH KHỐI SẮC ĐỘ CHẤT LIỆU MÀU SẮC © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 5CÁC NGUYÊN TẮCNGỮ PHÁP CỦA THIẾT KẾ BỜ A BA HUYỀN BÀ HỌC © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Sau khi thành thạo với các ký tự cơ bản, chúng ta sẽ học đến các “Nguyên Tắc Ngữ Pháp”, ... ... thông qua việc thấu hiểu “Cấu Trúc Ngôn Từ” và thành thạo các “Nguyên Tắc Ngữ Pháp”, các nhà Thiết Kế bắt đầu sử dụng Ngôn Ngữ Hình Ảnh để chuyển tải ý tưởng / thông điệp của mình. © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN CÁC NGUYÊN TẮC NGỮ PHÁP 1 2 3 4 5 WHITE BLACK 1 54 2 6 3 7 TỈ LỆ CHÍNH PHỤ THỐNG NHẤT TƯƠNG PHẢN TƯƠNG ĐỒNG TRÌNH TỰ THỊ GIÁC CHUYỂN ĐỘNG CÂN BẰNG © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN HỌC THIẾT KẾ KHÔNG PHẢI LÀ HỌC CÁCH SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM ? 6 HỌC © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Chúng chỉ giúp chúng ta tạo ra các ký tự ABC của Thiết Kế một cách nhanh chóng hơn mà thôi. Học các phần mềm không giúp chúng ta trở thành các Nhà Thiết Kế. Photoshop Illustrator Indesign Autocad 3d Max © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Z X Y Photoshop Illustrator Indesign Autocad 3d Max © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 7 NGHỀ THIẾT KẾ Ở VIỆT NAM LÀ NGHỀ ĐANG BỊ LÃNG PHÍ CHẤT XÁM HỌC © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN HÀNG NĂM CÓ KHOẢNG TỪ KHOẢNG TRONG CẢ NƯỚC SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG THIẾT KẾ 2000 3O © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Sau 1 tháng Sau 3 tháng 300 THỜI GIAN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP x 4 tuần x 3 tháng 1 tuần giờ25 1 tháng giờ100 3 tháng giờ Thời gian sinh viên làm việc khoảng VẬY SAU 3 THÁNG 2000 SV SẼ BỎ RA : 2000 giờ300x 600,000= giờ sv © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN CẦN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN GIÁO VIÊN 2000 400 MỖI GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TRUNG BÌNH 5 SINH VIÊN © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN = THỜI GIAN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ÁN TỐT NGHIỆP x 4 tháng x 5 x 3 tháng1 tuần giờ2 1 tháng giờ40 3 tháng 120 giờ Thời gian hướng dẫn trung bình Sau 1 tháng Sau 3 tháng giờ48,000 120400 xgv giờ VẬY SAU 3 THÁNG 400 GV SẼ BỎ RA : © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN = = +600,000giờ 48,000 648,000 giờ giờ 648,000 73,97giờngàygiờ năm NHƯ VẬY, SAU 3 THÁNG 2000 SV VÀ 400 GV SẼ BỎ RA: 24 x365 TƯƠNG ĐƯƠNG © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Như vậy, hàng năm chúng ta đang lãng phí mất 648,000h lao động của 2400 con người trong lĩnh vực này, do không sử dụng được các giá trị được tạo ra. Đa phần các ĐATN đều không phải là những dự án thực tế và cũng rất khó đưa vào ứng dụng thực tế. © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN PORTFOLIO ĐỂ ĐI XIN VIỆC PHẢI NHƯ THẾ NÀO ? 8 LÀM © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN PORTFOLIO CÁ NHÂN ? PORTFOLIO XIN VIỆC ? © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN SV tốt nghiệp đa phần đều không biết cách thực hiện PORTFOLIO để đi xin việc một cách đúng nghĩa. Không biết cách làm PORTFOLIO hay làm PORTFOLIO không đúng cách là một trong những trở ngại lớn nhất của SV khi ra Trường và tìm việc làm. PORTFOLIO CÁ NHÂN và PORTFOLIO XIN VIỆC là hai dạng PORTFOLIO phục vụ cho hai mục đích khác nhau, nên vì thế cần phải được thể hiện theo cách thức khác nhau. © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 9 THỜI GIAN TRUNG BÌNH ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỘT PORTFOLIO SẼ DIỄN RA TRONG VÒNG 30S LÀM © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN PORTFOLIO CREATIVE DIRECTOR DUYỆT © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN NGHỀ THIẾT KẾ, MỘT NGHỀ CẠNH TRANH 10 LÀM © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN 19% Sinh Viên tìm được việc làm theo đúng ngành nghề đã học 26.2% Sinh Viên tốt nghiệp và thất nghiệp Sinh Viên kiếm được việc làm73.8% Sinh Viên làm được việc và theo nghề5% TRONG ĐÓ TRONG ĐÓ © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN SINH VIÊN LÀM ĐƯỢC VIỆC VÀ THEO NGHỀ NHƯ VẬY, HÀNG NĂM VỚI SẼ CHỈ CÓ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP2000 100 © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN Trích từ sách “ TƯ DUY THIẾT KẾ - Những điều bạn chưa bao giờ biết về Thiết Kế ” Phát hành tháng 08/2013 © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN BẠN MUỐN TÌM HIỂU THÊM VỀ KHÁI NIỆM TƯ DUY THIẾT KẾ (DESIGN THINKING) ? ART & DESIGN WORKSHOP https://www.facebook.com/ARTandDESIGNworkshop TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) là một lĩnh vực đặc biệt, khai thác chuyên sâu những phương pháp tư duy & sáng tạo ứng dụng trong quá trình thiết kế. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới, đang được phát triển vô cùng mạnh mẽ trên thế giới, có khả năng thay đổi hoàn toàn về tư duy và phương pháp làm việc của những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. ART & DESIGN WORKSHOP mời bạn đến tham dự LỚP HỌC đặc biệt, chuyên đề về TƯ DUY THIẾT KẾ (Design Thinking) diễn ra trong vòng 3h hoàn toàn MIỄN PHÍ. Đăng ký tại: © www.kenh76.vn . . 10 ĐIỀU TRƯỜNG THIẾT KẾ KHÔNG DẠY BẠN CONCEPT & ART DIRECTOR : TẠ MINH TRÃI DESIGNER : LÊ DUY NHẤT Hình ảnh nhân vật được sử dụng từ bộ phim “Despicable Me” HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG: ART & DESIGN CENTER ART & DESIGN WORKSHOP ART MEDIA CENTER ADSANGTAO.COM TẠP CHÍ THIẾT KẾ ONLINE IDESIGN https://www.facebook.com/artanddesigncenter https://www.facebook.com/ARTandDESIGNworkshop CREDIT © www.kenh76.vn . . THANK YOU © www.kenh76.vn . .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf10_dieu_truong_thiet_ke_khong_day_ban_0884.pdf
Tài liệu liên quan