Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic - ĐH KHTN TP.HCM

Quy nạp mạnh Gồm 2 bước: - Bước cơ sở: Chỉ ra P(Ng) AP(Ng+1) A... đúng. - Bước quy nạp mạnh: Chứng minh nếu P(m) đúng với mọi m

pdf69 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Lượt xem: 863 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán rời rạc - Chương 1: Cơ sở logic - ĐH KHTN TP.HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrr_cntt_hk1_2015_chuong_1_co_so_logic_6824_2023651.pdf
Tài liệu liên quan