Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 0: Số phức

Định lý cơ bản cảu Đại số Bổ đề cho f(x) thuộc R là một đa thức bất ký với các hệ thức. Giá sử anpha thuộc C là một nghiệm nào đó cảu f(x) khi đó anpha cũng là nghiệm của f(x)

pdf174 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn đại số tuyền tính - Chương 0: Số phức, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_hoc_dai_so_tuyen_tinhslide_ch0_so_phuc_8741.pdf
Tài liệu liên quan