• Impact of Board Gender Diversity on Firm Value: International Evidence - Vo Thi Thuy AnhImpact of Board Gender Diversity on Firm Value: International Evidence - Vo Thi Thuy Anh

  5. Conclusion Over the last decade, even though the gender-performance relationship has received considerable attention, this topic is still an indefinite one. Some believe that the gender diversity positively affects performance while others argue that the relationship between gender and performance is negative or there is evidence of no signi...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

 • Toward A Comprehensive Model of International Joint Venture Learning - Phan Thi Thuc AnhToward A Comprehensive Model of International Joint Venture Learning - Phan Thi Thuc Anh

  5. Discussion and conclusion Consistent with previous research (Cohen and Levinthal, 1990; Hamel, 1991; Nonaka and Takeuchi, 1995; Lyles and Salk, 1996; Lane et al., 2001; Simonin, 2004; Phan Thi Thuc Anh et al., 2006; Phan Thi Thuc Anh and Baughn, 2011), this study reaffirms the important role of learning intent, absorptive capacity, and fo...

  pdf14 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Sử dụng phần mềm Maple giải các bài toán cơ bản trong hình học AffineSử dụng phần mềm Maple giải các bài toán cơ bản trong hình học Affine

  Title: USING MAPLE FOR SOLVING BASIC PROBLEMS IN AFFINE GEOMETRY Abstract: Maple is a calculating system about algebraic expressions and effective mathematical illustrations written by a group of Scientists of Warterloo University, Canada. In this paper, we introduce to readers some computations, written in Maple 13.0, to solve basic problems in...

  pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành - Operating System (CNTT)Bài giảng Hệ điều hành - Operating System (CNTT)

  Chính sách lập lịch trên đĩa (6) • Shortest Service Time First (SSTF) – Chọn yêu cầu I/O mà đòi hỏi ít di chuyển nhất đầu đĩa từ vị trí hiện tại – Luôn luôn cho ra seek time nhỏ nhất. – Ví dụ: cần đọc các khối 98 183 37 122 14 124 65 và 67. Giả sử đầu đọc đang ở vị trí 53. – đầu đọc sẽ lần lượt qua các khối 53 65 67 37 4 98 122 124 183 Chí...

  pdf236 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phát triển doanh nghiệp ở nước ta - Nguyễn Thị HuyềnĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong phát triển doanh nghiệp ở nước ta - Nguyễn Thị Huyền

  Lợi ích cá nhàn thu được từ các chương trình đào tạo và phát ưiển: + Lợi ích vồ hình: Đó là sự thóa mãn nhu cầu cơ bán về tinh thần - nhu cầu được đào tạo và phát triển. + Lợi ích hữu hình: Nhờ được đào tạo và phát triển mà người lao động có được công việc mới với thu nhập cao hơn, điều kiện lao động tốt hơn, vị trí công tác chắc chắn hơn, nhiều ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 6: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanhGiáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 6: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh

  Trong đó: Psp - Tỷ suất lợi nhuận của sản phẩm sản xuất ; p - Giá bán của sản phẩm ; Z - Giá thành sản xuất hoặc giá thành toàn bộ của sản phẩm. Khi phân tích có thể so sánh sự chênh lệch giữa giá thực tế và kế hoạch. Nếu giá cả thực tế cao hơn kế hoạch (không phải do điều chỉnh) thì đó có thể do doanh nghiệp đã cố gắng cải tiến chất lượng s...

  pdf8 trang | Chia sẻ: yendt2356 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng bằng các phương pháp phân loạiĐánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng bằng các phương pháp phân loại

  Bài báo đã trình bày các phương pháp phân loại và vấn đề tính toán của chúng, trong đó đã đề nghị thuật toán xác định xác suất tiên nghiệm trong phân loại bằng phương pháp Bayes. Thuật toán này đã chứng minh ưu điểm, khi làm giảm được xác suất sai lầm phân loại trong tất cả các trường hợp với bộ số liệu thực tế được khảo sát. Bài báo đã xem x...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải phap - Nguyễn Quang HùngTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải phap - Nguyễn Quang Hùng

  5. Các giãi pháp nhằm thực hiện trách nhiệm xả hội cũa doanh nghiệp Việt Nam Trín con đường hội nhập, thực hiện Trách nhiẹm xd hái cùa doanh nghiệp Viét Nam là một công viốc vô cùng cán thiếu nó vừa mang lại lợi ích cho doanh nghicp. lợi ích cho xà hội. đổng thời nó còn nâng cao kha nâng cạnh tranh cùa doanh nghiệp. của quóc gia và hó trợ thực hiệ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Đề cương môn Quản trị Hành chính Văn phòngĐề cương môn Quản trị Hành chính Văn phòng

  Câu 14: Văn phòng là gì? Phân tích vai trò của văn phòng trong một tổ chức?  Văn phòng là bộ máy làm việc tổng hợp và trực tiếp của một cơ quan chức năng , phục vụ cho việc điều hành của lãnh đạo; là nơi thu thập, xử lý thông tin hỗ trợ cho hoạt động quản lý; đồng thời đảm bảo các điều kiện về vật chất kỹ thuật cho hoạt động chung của toàn cơ qua...

  docx24 trang | Chia sẻ: HoaNT3298 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp toán tử trotter cho xấp xỉ laplace đối xứngPhương pháp toán tử trotter cho xấp xỉ laplace đối xứng

  Bài báo đã cho thấy tốc độ hội tụ của dãy tổng hình học về phân phối Laplace đối xứng dưới dạng O  lớn, o  nhỏ và được chứng minh qua phương pháp toán tử Trotter. Các kết quả đạt được trong bài viết này đã góp phần minh chứng cho tính ưu việt của phương pháp toán tử Trotter về việc đánh giá tốc độ hội tụ trong các định lí giới hạn. Dựa vào...

  pdf7 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 26/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0