• Xác suất thống kê - Chương 0: Bổ túcXác suất thống kê - Chương 0: Bổ túc

  • Ví dụ 5: Có bao nhiêu cách để sắp 10 người trong đó có A, B, C, D ngồi vào một bàn ngang sao cho: a. A ngồi cạnh B. b. A cạnh B và C không cạnh D. • Giải: a. Bó A với B làm một suy ra còn lại 9 người có 9! cách sắp. Do A và B có thể đổi chỗ suy ra có 9!.2! cách b. A cạnh B, C không cạnh D =(A cạnh B)-(A cạnh B, C cạnh D) = 9!.2!-8!.2!.2!

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiềuĐề tài Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

  Lưu ý rằng |R| trong (4.37) chạy từ 0 đến 1. Nếu các biến số không tương quan (trong mẫu), chúng ta có R = I và |R| = 1. Mặt khác, nếu hai hoặc nhiều hơn các biến có quan hệ tuyến tính, R sẽ không có hạng đầy đủ và chúng ta có |R| = 0. Nếu các biến số tương quan cao hơn, |R| s ẽ là gần đến 0; nếu tương quan là rất nhỏ, |R| sẽ được gần đến 1. Đi...

  pdf165 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạToán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạ

  Định lý: cho ánh xạ f; X -> Y. Kh đó, nếu với mọi y thuộc Y, phương trình f9x) = y (theo ẩn x0 có duy nhất một nghiệm thì f là song ánh. Hơn nữa nếu nghiệm đó là x0 thì f-1(y) = x0 Ví dụ

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Ebook môn Toán rời rạcEbook môn Toán rời rạc

  Ta chứng minh p(k + 1), tức là K + 1 phân tích được thành tích những thừa số nguyên tố Nếu k + 1 là số nguyên tố thì P(k = 10 đúng ngược lại, nếu k + 1 không là số nguyên tố

  pdf69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 3: Tích phân hàm phứcToán rời rạc - Chương 3: Tích phân hàm phức

  (Bản scan) Chương 3: Tích phân hàm phức C. Sử dụng công thức Schwartz - Christopell: khi ta phải biến một đa giác P cho trước trong mặt phẳng w lên nửa mặt phẳng lmz >0 thì ta sử dụng công thức (10). Chú ý là ta chưa biết ak là ảnh của các đỉnh đa giác và các hangef số zo, C1 và C2

  pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng môn học Toán cao cấpBài giảng môn học Toán cao cấp

  b) Tìm nghiệm riêng của (1) bằng phương pháp thừa số bất định Trương hợp 1: f (x)  exPn (x) ( với Pn (x) là đa thức bậc n của x) i) Nếu  không là nghiệm của phương trình đặc trưng (3) Ta tìm nghiệm riêng của (1) dưới dạng x yr (x)  e Qn (x) (Với Qn (x) là đa thức tổng quát của Pn (x) ) ii) Nếu  là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (...

  pdf121 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương IV: Phương trình đạo hàm riêngToán rời rạc - Chương IV: Phương trình đạo hàm riêng

  7.6 Với điều kiện tốc độ đến λ< tốc độ phục vụ μ thì hệ đạt trạng thái ổn định, trong đó với trể trung bình của hàng đợi của hàng là bé nhất trong số trể trung bình của hàng đợi của hàng . GM 1// DM 1// GM 1// Đúng Sai . 7.7 Giả sử hệ thống sắp hàng có tốc độ đến λ = 10 , tốc độ phục vụ μ = 12 . a. Tìm trễ phục vụ trung bình của hệ thống và...

  pdf126 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương VI: Tích phân bất địnhToán rời rạc - Chương VI: Tích phân bất định

  Ví dụ 2: Giả sử hàm lợi ích phụ thuộc vào số tiền tiêu dùng tại cuối hai thời kỳ 1 và 2 là C1 và C2 như sau : ? = C1 C2. Giả sử lãi suất tại cuối thời kỳ thứ 1 là r = 0,5%, tổng thu nhập tại cuối thời kỳ thứ 1 là I. Giả sử ta có ràng buộc (C2/(1+r) là hiện giá của C2 tại cuối thời kỳ thứ 1). Bài toán đặt ra là tìm C1, C2 để cực đại hóa hàm lợi...

  pdf119 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Toán cao cấp - Chương 0: Tập hợp và ánh xaToán cao cấp - Chương 0: Tập hợp và ánh xa

  VI. Cực trị hàm nhiều biến: 1. Định nghĩa: Cho hàm số f(x) = f(x1, x2, ., xn) xác định trên D ? Rn và a = (a1, a2, ., an) ? D. Ta nói f đạt cực đại (cực tiểu) địa phương tại a nếu tồn tại tập S = {x ? D/ ?(x, a) < a} sao cho f(a) = f(x) (hoặc f(a) = f(x)), ? x ? S. Cực đại địa phương hay cực tiểu địa phương gọi chung là cực trị địa phương

  pdf179 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 1: Ma trận – định thứcToán rời rạc - Chương 1: Ma trận – định thức

  2. Số chiều và cơ sở Định lý 3.4.1 Trong kgvt hữu hạn chiều số véctơ trong mọi cơ sở đều bằng nhau. Định nghĩa 3.4.3 Số véctơ trong một cơ sở của kgvt V đgl số chiều của V (dim V). Định nghĩa 3.4.4 Kgvt V đgl vô hạn chiều nếu với mọi số tự nhiên n, V chứa n véctơ độc lập tuyến tính.

  pdf23 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0