• Bài giảng Xử lý ảnh số - Phục hồi ảnhBài giảng Xử lý ảnh số - Phục hồi ảnh

  Bài giảng đã trình bày “phục hồi ảnh” cho mục tiêu khử nhiễu và ảnh giảm chất lượng.  Các kỹ thuật miền không gian có thể dùng để khử nhiễu ngẫu nhiên  Kỹ thuật miền tần số thích hợp để khử nhiễu tuần hoàn  Sử dụng inverse filter để khử lỗi trong trường hợp không có nhiễu  Sử dụng Wiener filter để khử ảnh có nhiễu và lỗi

  pdf59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Xử lý ảnh số - Phân đoạn ảnhBài giảng Xử lý ảnh số - Phân đoạn ảnh

  Chọn không gian màu (trong phân đoạn ảnh màu). Cách chọn vector biểu diễn điểm ảnh  Ảnh xám: (grey_level, x, y).  Ảnh màu: (la, lb, lc, x, y). Với la, lb, lc là giá trị màu trong không gian màu. Không gian CIE Lab thích hợp để phân đoạn với thuật giải K-Mean  Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm dữ liệu trong biểu thức so sánh

  pdf53 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Photoshop - Bài tập: Dạng chữ mắt lướiPhotoshop - Bài tập: Dạng chữ mắt lưới

  Dưới đây là một giao diện tôi đã thực hiện bằng cách nối các ảnh bạn đã tạo trong các bài tập của phần này. Giao diện này sẽ rất lớn nếu đưa vào trang Web. Vì vậy bạn phải tạo chúng với kích thước nhỏ hơn kích thước được hướng dẫn trong các bài tập để đặt chúng trên Web

  pdf152 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0

 • Digital image processing - IntroductionDigital image processing - Introduction

  What is an Image? (1) • A digital image is a 2D signal. • An image is a function (e.g., brightness) of two real variable a(x,y): – a: amplitude, real number or integer, – (x,y): real coordinate position. • Pixel: picture element. • Region of interest (ROI). sites.google.com/site/

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0

 • Digital image processing - Image transformsDigital image processing - Image transforms

  • Wavelet transform takes a mother wavelet (e.g., Haar), and the signal is translated into shifted & scaled versions of this mother wavelet. • Used to divide the information of an image into approximation & detail subsignals: – Approximation subsignal: shows the general trend of pixel value, – Detail subsignals: show the vertical, horizontal...

  pdf10 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Digital image processing image restoration and blind deconvolutionDigital image processing image restoration and blind deconvolution

  1. Introduction 2. Image Representation 3. Deconvolution a. Lucy – Richardson Method b. Wiener Method c. Blind Method

  pdf11 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Digital image processing image compressionDigital image processing image compression

  • JPEG: the Joint Photographic Experts Group. • It uses 24-bit color for RGB images. • Advantage: it provides true color while compressing image files more than the lossless compression methods. • Disadvantage: it must use a lossy compression method, so some image data is lost. • The JPEG method is based on the fact that humans are much mor...

  pdf19 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0

 • Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Tạo ra một đoạn phim hoạt hình về con cá vàng và cô tiênThực hành nhập môn công nghệ thông tin - Tạo ra một đoạn phim hoạt hình về con cá vàng và cô tiên

  1. Kéo thả island từ thư mục environments. 2. Cho con cá bơi xung quanh hòn đảo. 3. Gỡ cô tiên ra khỏi con cá và cho cô ta di chuyển đến hòn đảo bằng câu lệnh move over. 4. Thử dán camera vào cô tiên thay vì con cá. Luyện tập lại những gì mà bạn đã học bằng cách làm bài tập này. Bắt đầu với con cá và cô tiên mà bạn đã hoàn thành ở trên.

  pdf59 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

 • Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn về con thỏ trong aliceThực hành nhập môn công nghệ thông tin - Tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn về con thỏ trong alice

  Để điều chỉnh tốc độ xuất hiện lời nói chậm hơn:  Bấm vào duration trên menu nhỏ xuất hiện chọn other, gõ vào số 3 trên máy tính hiện lên.

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0

 • Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Hướng dẫn tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong aliceThực hành nhập môn công nghệ thông tin - Hướng dẫn tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong alice

   Nhấn vào nút Add Objects dưới màn hình thiết kế.  Nhấn vào Animals, và nhấn vào Class Kangaroo  Nhấn Add Instance to World.

  pdf17 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0