• Quản lý nhà nước về văn hóaQuản lý nhà nước về văn hóa

  Câu hỏi Trình bày suy nghĩ của mình về quản lý Nhà nước đối với hoạt động Internet hiện nay! Trình bày suy nghĩ của mình về quản lý nhà nước đối với văn hóa trong hội nhập WTO?.

  ppt29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Mỹ thuật thời kì nhà TrầnMỹ thuật thời kì nhà Trần

  Tượng quan hầu trong lăng vua Trần Hiến Tông ở xã An Sinh huyện Đông Triều , tỉnh Quảng Ninh .Vua Trần Hiến Tông mất năm 1341 , tuy đã 13 năm làm vua , nhưng lúc ấy mới 23 tuổi . Có lẽ vì thế , trong sự thương tiếc của triều đình , đây là lăng mộ vua Trần duy nhất có các tượng “người đá , ngựa đá ,hổ đá , dê đá ,trâu đá “như các tác giả sách Đại Na...

  doc17 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Công tác nghiên cứu dân tộc học tại bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt NamCông tác nghiên cứu dân tộc học tại bảo tàng văn hoá các dân tộc Việt Nam

  Tóm lại, trong hơn 50 năm hình thành và phát triển, trải qua những chuyển biến, đổi mới hoạt động của mình, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam đã tạo lập được một chỗ đứng, khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam. Công tác nghiên cứu khoa học được Bảo tàng coi trọng, mặc dù còn rất kh...

  pdf15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

 • Tình hình nghiên cứu về các tộc người ở Việt Nam của bảo tàng dân tộc học Việt Nam (1996 - 2012)Tình hình nghiên cứu về các tộc người ở Việt Nam của bảo tàng dân tộc học Việt Nam (1996 - 2012)

  4. Dân số, dân cư 1. “Dân cư, dân số Tây Nguyên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay”. Lê Duy Đại, tham gia đề tài Đặc điểm, tình hình các dân tộc Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra trong chính sách phát triển Tây Nguyên hiện nay, Uỷ ban Dân tộc, 2002. 2. “Đặc điểm dân số các dân tộc thiểu số ở Việt Nam”. Lê Duy Đại, trong Các ...

  pdf66 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Lễ hội té nước ở một số quốc gia Đông Nam ÁLễ hội té nước ở một số quốc gia Đông Nam Á

  Như vậy có thể thấy hầu hết các hoạt động lớn nhỏ trong ngày lễ té nước đón năm mới cổ truyền tại các nước Đông Nam Á đều bắt nguồn từ tín ngưỡng trong lao động sản xuất hoặc tôn giáo. Cùng với thời gian cả hai cội nguồn trên hoà quyện vào nhau một cách hài hoà, nhuần nhuyễn. Những ngày hội bắt nguồn từ tín ngưỡng nông nghiệp đều bắt đầu và kết...

  pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Hành chính Việt Nam thời Lê sơHành chính Việt Nam thời Lê sơ

  Quảng Nam Năm 1471, vùng đất phía Nam Thuận Hóa mới chiếm được từ Chiêm Thành được đặt thành đạo thừa tuyên thứ 13,gọi là Quảng Nam. Gồm các phủ[18]: • Thăng Hoa gồm các huyện Lê Giang (Thăng Bình hiện nay), Hà Đông (Tam Kỳ hiện nay), Duy Xuyên (Duy Xuyên hiện nay). • Phủ Tư Nghĩa gồm các huyện Nghĩa Giang (Tư Nghĩa và một phần Nghĩa Hành hiện ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục khoa cử thời Lê sơGiáo dục khoa cử thời Lê sơ

  Những người đỗ thi Đình rất được trọng vọng, được vua ban thưởng áo mũ, thết tiệc, các quan hồng lô làm lễ xướngdanh ở nhà Thái học, Bộ Lễ ghi tên vào bảng vàng treo trước cửa Đông hoa, làm lễ vinh quy bái tổ. Đặc biệt, vua LêThánh Tông còn cho tạc bia tiến sĩ dựng trong nhà Thái học. Họ được triều đình bổ dụng làm quan. Thời Lê sơ tổ chức được 26 ...

  pdf4 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0

 • Giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt NamGiá trị văn hoá tinh thần của dân tộc Việt Nam

  Hệ giá trị văn hoá Việt Nam được hình thành trong lịch sử lâu dài dựng nước và giữ nước, xây dựng trong đời sống cộng đồng. Hệ giá trị văn hoá Việt Nam chính là những di sản văn hoá có vai trò như nội lực cố kết cộng đồng. Cần phải nhận thức và phát huy vai trò của các giá trị đó để xây dựng nền văn hoá mới và phát triển đất nước.

  ppt10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Gia đình – từ cách tiếp cận văn hóaGia đình – từ cách tiếp cận văn hóa

  Khi bàn về văn hóa gia đình Việt Nam trong lịch sử nhằm khái quát những đặc trưng cơ bản của văn hóa gia đình truyền thống người Việt, các tác giả Lê Quý Đức và Vũ Thy Huệ đã kéo dài giai đoạn khảo sát tới năm 1986 – trước Đổi Mới. Theo họ, tuy xã hội Việt nam đã chịu tác động của chế độ dân chủ cộng hòa và tư tưởng tiên tiến của chủ nghĩa Mác-...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

 • Đóng góp của Phan Huy Chú đối với địa chí dân tộcĐóng góp của Phan Huy Chú đối với địa chí dân tộc

  170 năm đã trôi qua từ khi Phan Huy Chú qua đời. Ông vẫn luôn là một tấm gương sáng về tinh thần bền bỉ học tập, nghiên cứu, là một trí tuệ, một tài năng kiệt xuất, đã cống hiến cho lịch sử văn hóa và khoa học dân tộc Việt Nam một khoa tàng sự nghiệp tri thức to lớn. Ông xứng đáng được xếp vào số không nhiều các nhà khoa học lớn của nước ta thờ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0