• Slate - Lecture 25Slate - Lecture 25

  The SLATE application includes a system knowledge base offering context specific help. This tool enables full text searches within the help documentation. The default Help information can be edited.

  docx8 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về Microsoft.Net PlatForm - Phan Trọng TiếnBài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về Microsoft.Net PlatForm - Phan Trọng Tiến

  Các nổi bật chính về ngôn ngữ  Hỗ trợ hướng đối tượng  Quản lý bắt lỗi Truy cập đầy đủ các chức năng .Net Các tùy chọn mới Threading Thu thập rác Nổi bật phát triển Web Tạo WebForm dễ dàng như WinForm  Tạo WebServices nhanh chóng

  pdf24 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Lecture 25: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)Bài giảng Learning management systems - Lecture 25: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)

  Summary list of announcements generated from worksites can be shared Worksite Setup The Worksite Setup area enables worksite owners/creators to manage created worksites. Worksite Setup tool provides information about the worksites to which you currently belong or may join. Changes to information can be made. The site can publish using the Works...

  pptx23 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Lecture 24: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)Bài giảng Learning management systems - Lecture 24: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)

  4. Go to the column of the assignment for which you would like to enter grades and type the student's grade in the appropriate text box. 5. For grades that are already entered or are entered from an automatically graded assignment, click the edit icon next to the appropriate text box. 6. On the next screen, check the "overridden" check box an...

  pptx48 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Một số tính toán và làm mịn với các thành phầnMột số tính toán và làm mịn với các thành phần

  Chúng tôi đã trình bày một cách hình thức một số khái niệm cơ bản quan trọng cho mô hình phát triển phần mềm thành phần, đó là: giao diện, các hợp đồng, các giao thức tƣơng tác, các thành phần; những quan hệ và sự biến đổi của chúng; các tính toán làm mịn. Từ đó cho thấy ý nghĩa và sự cần thiết khi phát triển phƣơng pháp hình thức trong kỹ n...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Learning management systems - Lecture 23: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)Bài giảng Learning management systems - Lecture 23: Moodle (Modular object-oriented dynamic learning enviroment)

  This question type is used when you want students to decide whether a statement is true or false. 1. Choose ‘Short answer’ from the ‘Create new question’ drop down menu. 2. Give the question a descriptive name. 3. In the question text make a statement that is true or false. 4. Select whether the statement you wrote is true or false usin...

  pptx30 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Đề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cậpĐề xuất xây dựng hệ thống chia sẻ tài nguyên dựa trên hệ lưu trữ phân tán và kiểm soát truy cập

  Bên cạnh đó, với ý tưởngcác phân đoạn dữ liệu có thể tự phục hồi khi có sự cố xảy ra thông qua việc sử dụng các mã dung lỗi dẫn đến mô hình của hệ thống có một hướng mới hơn so với các hệ thống chia sẻ tài nguyên hiện nay. Tuy nhiên, với kỹ thuật sửa lỗi dựa trên các mã dung lỗi thì việc phục hồi được các mảnh dữ liệu có dung lượng lớn (ví dụ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp tổ hợp thẻ và thuộc tính trong giấu tin trên định dạng siêu văn bảnPhương pháp tổ hợp thẻ và thuộc tính trong giấu tin trên định dạng siêu văn bản

  Bài báo trình bày một thuật toán sử dụng tổ hợp thẻ và thuộc tính của thẻ trong cấu trúc siêu văn bản để biểu diễn thông tin mật. Với việc thay đổi tuần tự của thuộc tính trong thẻ, văn bản giấu tin không bị ảnh hƣởng về nội dung hiển thị trong trình duyệt mà cấu trúc của văn bản cũng không xáo trộn đáng kể. Mặt khác, do số lƣợng thuộc tính ...

  pdf9 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

 • Integrated machine center vmc-85s with the cad/cam system - application of cad/cam/cnc in training and technology transfer at thai nguyen university of technologyIntegrated machine center vmc-85s with the cad/cam system - application of cad/cam/cnc in training and technology transfer at thai nguyen university of technology

  Hiện nay, phần lớn các thiết bị đã được đầu tư cho ngành cơ khí ở Việt Nam thường không đồng bộ, có rất nhiều máy gia công NC và các máy CNC có hệ điều khiển cũ nên không có chức năng kết nối máy tính và tích hợp CAD/CAM. Do đó, không thể ứng dụng được công nghệ CAD/CAM/CNC trên các máy gia công này. Bài báo này trình bày mô hình và kết quả nghi...

  pdf6 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp triệt nhiễu tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật mmse trên miền waveletPhương pháp triệt nhiễu tiếng nói kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật mmse trên miền wavelet

  Dựa trên các kết quả nghiên cứu chúng tôi đánh giá phương pháp triệt nhiễu kết hợp kỹ thuật trừ phổ và kỹ thuật MMSE của Ephraim/Malah trên miền Wavelet là một kỹ thuật triệt nhiễu hiệu quả và có thể áp dụng trong khối tiền xử lý của các hệ thống xử lý tiếng nói thời gian thực như mã hóa, nhận dạng tiếng nói thời gian thực Tóm tắt Báo cáo nà...

  pdf5 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Ngày: 20/11/2020 | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0