• Bài giảng lập trình mạngBài giảng lập trình mạng

  MỤC LỤC Chương 1- Mở đầu . 4 1.1. Mạng máy tính và lịch sử phát triển 4 1.2. Mô hình WWW (world wide web) và các dịch vụ liên quan 4 1.3. Thế nào là trang web tĩnh, trang web động 4 1.4. Các bước phát triển của web 5 1.5. Các công cụ và công nghệ thiết kế web . 5 Chương 2- Ngôn ngữ HTML . 6 2.1. Thẻ (tag) HTML là gì? 6 2.2. Cấu tr...

  pdf115 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng kiến trúc máy tính - ĐHCNTT - ĐH thái nguyênBài giảng kiến trúc máy tính - ĐHCNTT - ĐH thái nguyên

  mục lục Trang Chương 1: Kiến trúc máy vi tính pc và đơn vị xử lý trung tâm 3 Chương 2: Tổ chức bộ nhớ trong máy vi tính 39 Chương 3: Các thiết bị điều khiển và giao diện vào ra dữ liệu 48 Chương 4: Thiết bị ngoại vi 92

  pdf118 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1530 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng hệ điều hành mạngBài giảng hệ điều hành mạng

  1 MỤC LỤC Chủ đề 1: Giới thiệu hệ điều hành Windows . 4 1. Giới thiệu tổng quan về Windows . 4 1.1. Công ty Microsoft và hệ điều hành Windows . 4 1.2. Windows 9x và Windows NT 7 1.3. Các đặc điểm nổi bật của Windows 9x và Windows NT 7 1.4. Kiến trúc tầng của Windows 2000 . 10 2. Windows Server (Advanced Server 2000) . 15 2.1. Giới ...

  pdf218 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1696 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ điều hành unix - Linux khoa công nghệ thông tin - ĐH Thái NguyênBài giảng Hệ điều hành unix - Linux khoa công nghệ thông tin - ĐH Thái Nguyên

  BẢNG TỪ VIẾT TẮT 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ UNIX/ LINUX 7 1. Lịch sử phát triển của Unix 7 2. Lịch sử phát triển của Linux 9 2.1 Một số đặc điểm chính của Linux 11 2.2 Các thành phần chính của hệ điều hành Linux 14 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG FILE TRONG LINUX 21 1. Các kiểu file có trong Linux 21 2. Quy ước tên file trong Linux 22 3. Cấu trú...

  pdf229 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2015 | Lượt tải: 2

 • ADO NET và 3 layresADO NET và 3 layres

  Giới thiệu ãActiveX Data Object .NET ãHỗ trợ kết nối, xử lý CSDL trên .NET –Access –SQL Server – . ãĐối với HQT CSDL chưa được ADO.NEThỗ trợ sẵn cần cài thêm provider –MySQL Connector .NET (MySQL) –ADO.NET 2.0 Provider for SQLite3 (SQLite3)

  pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1806 | Lượt tải: 2

 • Khoa CNTT - Trường ĐHKH Huế - giáo trình SQLKhoa CNTT - Trường ĐHKH Huế - giáo trình SQL

  Ngôn ngữhỏi có cấu trúc (SQL) và các hệquản trịcơsởdữliệu quan hệlà một trong những nền tảng kỹthuật quan trọng trong công nghiệp máy tính. Cho đến nay, có thểnói rằng SQL đã được xem làngôn ngữchuẩn trong cơsởdữliệu. Các hệquản trị cơsởdữliệu quan hệthương mại hiện có nhưOracle, SQL Server, Informix, DB2,... đều chọn SQL làmngôn ngữcho sản ...

  pdf146 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1991 | Lượt tải: 1

 • Giáo Trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) - ACCESSGiáo Trình hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) - ACCESS

  Microsoft Accesslà một HệQuản TrịCơSởDữLiệu (QTCSDL) tương tác người sửdụng chạy trong môi trường Windows. Microsoft Access cho chúng ta một công cụ hiệu lực và đầy sức mạnh trong công tác tổchức, tìm kiếm và biểu diễn thông tin. Microsoft Accesscho ta các khảnăng thao tác dữliệu, khảnăng liên kết và công cụtruy vấn mạnh mẽgiúp quá trình tìm...

  pdf112 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 2

 • Kinh tế tri thức công nghệ thông tinKinh tế tri thức công nghệ thông tin

  1. Kinh tế tri thức là gì? 2. Vai trò của CNTT trong xây dựng KTTT 3. Cách tiếp cận riêng của Thừa Thiên Huế 4. Thảo luận

  ppt34 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 1448 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL severBài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL sever

  DataBase: Là một kho dữ liệu được tổ chức theo một nguyên tắc nào đó. Đó là một tập hợp các tập tin có liên quan với nhau, được thiết kế nhằm làm giảm thiểu sự dư thừa dữ liệu, đảm bảo tính tin cậy khi truy xuất dữ liệu. Các tập tin này chứa các thông tin biểu diễn các đối tượng trong một ứng dụng thế giới thực.

  ppt55 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 2928 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềnBài giảng Nhập môn Công nghệ phần mền

  Nắm được các nguyên lý / khái niệm cơ bản của kỹ nghệ phần mềm Vận dụng kiến thức vào bài tập nhóm Hiểu về quá trình làm phần mềm Minh họa nguyên lý / kỹ thuật Chủ động tìm hiểu kiến thức Tìm hiểu một số chủ đề mở rộng

  ppt66 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 08/01/2013 | Lượt xem: 3270 | Lượt tải: 4