• Bài giảng thiết kế WebsiteBài giảng thiết kế Website

  Chương 1. GIỚI THIỆU MẠNG INTERNET4 1.1.Lịch sử mạng Internet4 1.2.Một số khái niệm và thuật ngữ thông dụng4 1.3.Một số yêu cầu khi soạn thảo web5 1.3.1.Một số yêu cầu5 1.3.2.Tổ chức Website5 1.3.3.Qui ước đặt tên file6 Chương 2. THIẾT KẾ TRANG WEB VỚI HTML8 2.1.Giới thiệu ngôn ngữ HTML8 2.2.Một số thẻ cơ bản của HTML9 2.2.1.Định dạng tra...

  doc62 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1766 | Lượt tải: 2

 • Lập Trình Web Với JavaScriptLập Trình Web Với JavaScript

  Cach sửdung biên vàham trong JavaScript a. Cách khai báo biến đểlưu trữthông tin: Đểkhai báo biến nào đóbạn sửdụng từkhoá var ở đầu vàkhông cần khai báo kiểu dữliệu. Cúpháp: hoặc Vídụ: var str; hoặc var num=60; Tên biến được tạo thành từcác chữcái, chữsốvàbắt đầu ...

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2667 | Lượt tải: 6

 • Các Tag trong HTMLCác Tag trong HTML

  TAGS/ ATTRIBUTES DESCRIPTION: MÔ TẢ Để tạo liên kết hoặc chỉ mục liên kết(anchor) href= Chỉ định đến một địa chỉ URL hoặc một chỉ mục liên kết(anchor) hoặc địa chỉ e-mail... name= Đánh dấu một vùng mà liên kết chỉ mục sẽ nhảy đến (thường là trong 1 trang). target= Chỉ định 1 cửa sổ hoặc một khung để nội dung trang liên kết sẽ hiển thị. ...

  doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2764 | Lượt tải: 0

 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web động AspGiới thiệu ngôn ngữ lập trình Web động Asp

  Giới thiệu ngôn ngữ ASP ¾ Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS ¾ Các cú pháp căn bản VBScript ¾ Các đối tượng có sẵn ¾ Thao tác với Database trong ASP

  pdf27 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 1756 | Lượt tải: 0

 • Beginning php5.apache.mysql web developmentBeginning php5.apache.mysql web development

  MỤC LỤC Chương 1:SƠ LƯỢC VỀ APACHE, PHP, MYSQL VÀ CÁCH CÀI ĐẶT5 1.1.Tóm tắt sơ lược về Apache, PHP, MySQL:5 1.1.1.Apache :6 1.1.2.PHP:6 1.1.3.MySQL :7 1.2.Cài đặt:7 Chương 2:TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP511 2.1.Sử dụng “echo” để trình bài text12 2.2.Định dạng text bằng HTML và PHP13 2.3.Sử dụng hằng và biến15 2.3.1.Tổng quan về hằng:...

  doc258 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2045 | Lượt tải: 1

 • Giáo trình tổng hợp thiết kế Web động PHPGiáo trình tổng hợp thiết kế Web động PHP

  Nội dung: - phần lý thuyêt - Phần thực hành

  prcChia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2068 | Lượt tải: 4

 • Beginning Ajax with PHPBeginning Ajax with PHP

  Beginning Ajax with PHP Contents at a Glance About the Author ix About the Technical Reviewer xi Acknowledgments . xiii Introduction xv ■ CHAPTER 1 Introducing Ajax . 1 ■ CHAPTER 2 Ajax Basics . 11 ■ CHAPTER 3 PHP and Ajax . 25 ■ CHAPTER 4 Database-Driven Ajax . 49 ■ CHAPTER 5 Forms 67 ■ CHAPTER 6 Images . 87 ■ CHAPTER 7 A Real-World Aj...

  pdf270 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 0

 • Lab site nhạc với JoomlaLab site nhạc với Joomla

  Lab Site Nhạc Với Joomla 1.Phiên bản Joomla 1.5x. (có thể download ở http://joomla.org) 2.Bản Việt Hóa Joomla 1.5.x. 3.Components, Module Maian Music. 4.Ít nhất 1 bài hát định dạng chuẩn .mp3 và 1 file hình bất kì

  doc13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2131 | Lượt tải: 0

 • Tài liệu hướng dẫn lập trình web asp.netTài liệu hướng dẫn lập trình web asp.net

  tài liệu hướng dẫn lập trình web asp.net chương 1: Tổng quan về asp chương 2:web sever control 2.1.html control 2.2. Asp.net control chương 3: Các điều khiển liên kết dữ liệu 3.1.điều khiển datagrid 3.2.điều khiển data list 3.3.điều khiển repater chương 4: Xây dựng lớp dữ liệu

  pdf175 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 2489 | Lượt tải: 4

 • Giáo trình thương mại điện tử căn bảnGiáo trình thương mại điện tử căn bản

  giáo trình thương mại điện tử căn bản chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử chương 2:cơ sở hạ tầng kinh tế của thương mại điện tử chương 3: Cơ sở mạng của thương mại điện tử chương 4: Cơ sở pháp lý của thương mại điện tử chương 5: Trang mạng và cơ sở dữ liệu của tmđt chương 6: An ninh thương mại điện tử

  pdf355 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/01/2013 | Lượt xem: 7140 | Lượt tải: 19