Xu hướng tăng trưởng xanh của các quốc gia và sự lựa chọn mô hình tăng trưởng mới ở vùng Trung Bộ

(Bản scan) Liên kết ở tầm vĩ mô là tiền đề tốt thúc đẩy | thiết lập và mở rộng các quan hệ liên kết kinh tể của doanh nghiệp. Hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp phát triển sẽ có tác động thúc | đẩy các quan hệ liên kết vĩ mô phát triển, chuyển hóa theo hướng thuận lợi cho liên kết của doanh nghiệp. Như vậy, có thể coi đây là lời giải cho bài toán làm thế nào để sử dụng các nguồn lực hiệu năng nhất nhằm bảo đảm đạt được mục tiêu TTX và PTBV kinh tế nội vùng Điều đó, thể hiện trên các mặt sau đây: i) Liên kết vùng thúc đẩy phân bổ lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội khoa học, tử đó, tăng quy mô nhằm đạt đến quy mô hiệu quả nhất; ii) Liên kết vùng thúc đẩy sự phổi hợp sử dụng tốt các nguồn lực góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh; iii) liên kết vùng góp phần tiết kiệm các nguồn lực nhờ giảm được chi phí cạnh tranh; iv) liên kết vùng giúp các chủ thể phát huy thế mạnh tốt nhất và khả năng linh hoạt đạt được đỉnh cao, vì khi liên kết vùng, các chủ thể giảm thiểu được rủi ro nhờ cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa các bên tham gia.

pdf13 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 14/03/2022 | Lượt xem: 129 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xu hướng tăng trưởng xanh của các quốc gia và sự lựa chọn mô hình tăng trưởng mới ở vùng Trung Bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfxu_huong_tang_truong_xanh_cua_cac_quoc_gia_va_su_lua_chon_mo.pdf