Phân tích môi trường bên ngoài

Các yếu tố chủ yếu của môi trường tổng quát Các bộ phận hợp thành năm áp lực cạnh tranh trong phân tích môi trường cạnh tranh Các cơ hội và đe dọa có thể có do môi trường bên ngoài mang lại Các nhân tố cần lưu ý của môi trường quốc tế Nguồn và các biện pháp thu thập thông tin để dự báo về môi trường

pdf27 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích môi trường bên ngoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan-tich-moi-truong-ben-ngoai.pdf