Văn hoá kinh doanh

Theo UNESCO: Văn hoá là một phức thể, tổng thể các đặc trưng, diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức, linh cảm khắn họa nên bản sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, quốc gia, xã hội Văn hoá không chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương mà cả những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng Theo HỒ CHÍ MINH: Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn. ở và các phương tiện, phương thức sử dụng toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.

ppt23 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1867 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Văn hoá kinh doanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VĂN HOÁ KINH DOANH VŨ DƯƠNG HOÀ KHOA KINH TẾ – ĐHKTKTCN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA KINH DOANH 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA 2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HÓA KINH DOANH 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN HOÁ 1.2. Chức năng và vai trò của văn hoá đối với sự phát triển xã hội 1.1. Khái luận về văn hoá 1.1.1. Khái niệm Theo UNESCO: Văn hoá là một phức thể, tổng thể các đặc trưng, diện mạo về tinh thần, vật chất, tri thức, linh cảm…khắn họa nên bản sắc của một cộng đồng gia đình, xóm làng, quốc gia, xã hội… Văn hoá không chỉ bao gồm nghệ thuật, văn chương mà cả những lối sống, những quyền cơ bản của con người, những hệ giá trị, những truyền thống, tín ngưỡng… Theo HỒ CHÍ MINH: Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn. ở và các phương tiện, phương thức sử dụng toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mà loài người tạo ra trong quá trình lịch sử Văn hoá vật chất: Của cải vật chất, tiến bộ kỹ thuật… Văn hoá tinh thần: Kiến thức, các phong tục tập quán, thói quen, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tôn giáo, giáo dục Văn hoá luôn tiến hoá 1.1.3. Những nét đặc trưng của văn hoá Văn hoá có thể học hỏi được Văn hoá có tính chủ quan Văn hoá có tính khách quan Văn hoá có tính kế thừa Văn hoá mang tính cộng đồng Văn hoá mang tính dân tộc Văn hoá mang tính tập quán 1.2.1. Chức năng của văn hoá Chức năng giáo dục Chức năng giải trí Chức năng thẩm mỹ Chức năng nhận thức 1 3 2 4 1.2.2. Vai trò của văn hoá đối với sự phát triển của xã hội Văn hoá là mục tiêu của sự phát triển xã hội Văn hoá là động lực của sự phát triển xã hội Văn hoá là linh hồn và hệ điều tiết của phát triển 2. Khái quát chung về văn hoá kinh doanh Khái niệm văn hoá kinh doanh Các đặc trưng của văn hoá kinh doanh Vai trò của văn hoá kinh doanh Các nhân tố tác động đến văn hoá kinh doanh Các nhân tố cấu thành văn hoá kinh doanh 1 4 2 5 3 2.2. Các nhân tố cấu thành VHKD Triết lý kinh doanh Đạo đức kinh doanh 2 1 Triết lý Intel Triết lý của công ty Intel là: Biến nơi làm việc thành một đấu trường để có thể biến cấp dưới của chúng ta thành những “vận động viên” góp phần thực hiện bằng tất cả năng lực của mình. Do đó, biện pháp của Intel để thực hiện triết lý này là phân chia nhân sự thành những nhóm nhỏ có tính chủ động và tự quản cao. Hình ảnh của mỗi nhóm được ví như một đội hình trong một môn thể thao. Đạo đức, tài năng và phong cách lãnh đạo. Mẫu mã sản phẩm, nghi lễ kd, biểu tượng, khẩu hiệu, lịch sử phát triển… Văn hóa doanh nhân Các hình thức văn hoá khác 2.2. Các nhân tố cấu thành VHKD 3 4 2.3. Các đặc trưng của VHKD (như 1.1.3) Nền văn hoá xã hội 1 Hệ thống quản lý tại nhà máy của Nhật Bản Đã thành thông lệ, công nhân tại các nhà máy của Nhật bản không bao giờ đi làm muộn, không bao giờ về sớm và không bao giờ lười làm khi đang làm việc. Họ ý thức rằng đi làm là làm cho bản thân họ chứ không phải là làm cho người khác. Với ý thức như vậy, có thể thấy sự thành công của các nhà máy tại Nhật bản là do cách thức quản lý và ý thức của người lao động. 2.4. Các nhân tố tác động tới VHKD Kinh doanh “ kiểu Sinh lợi” Công ty cổ phần Sinh Lợi được cấp phép đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp kể từ ngày 6/1/2006 với 76 mặt hàng.Với 26.040 hợp tác viên trong số này có hơn 18.000 người ở khu vực Hà nội. Sinh lợi và các nhân viên của mình đã gây ra nhiều vụ lừa ngoại mục, gây bất bình cho nhiều người tiêu dùng. Khi thị trường thành phố đã bão hòa, không thể lừa đảo được nữa, chúng chuyển hướng lên các tỉnh phía bắc để lừa các đồng bào dân tộc. Chúng thuyết phục họ bán bò, trâu để mua nồi lẩu, nồi cơm điện, mỹ phẩm… và hứa hẹn rằng nếu họ thuyết phục được những người khác mua được những sản phẩm thì sẽ được giới thiệu vào làm nhân viên của công ty với mức lương hấp dẫn. Cứ thế hết người này đến người khác rơi vào bẫy, họ lừa đảo nhau bằng bất cứ thủ đoạn nào kể cả những người quen biết. Kiểu làm ăn chộp giật chỉ vì tiền của chúng đã khiến cho nhiều nguời tiêu dùng, nhiều hộ nông dân, nhiều người dân tộc rơi vào cảnh khốn đốn. Thể chế xã hội 2 2.4. Các nhân tố tác động tới VHKD Sự khác biệt và sự giao lưu văn hoá Khách hàng Quá trình toàn cầu hoá 3 4 5 2.4. Các nhân tố tác động tới VHKD KD và văn hoá có mối quan hệ biện chứng với nhau. Trong đó, kd có văn hoá là lối kd có mục đích và theo phương thức cùng đạt tới cái lợi, cái thiện và cái đẹp, trái với nó là lối kd phi văn hoá sẵn sàng trà đạp lên mọi giá trị và không từ bất cứ thủ đoạn nào để kiếm lời. Trong tổ chức và quản lý kd Trong giao lưu và giao tiếp kd Trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của chủ thể kd Hiểu biết các phong tục tập quán của các nước Tìm hiểu những nét đẹp, những tinh hoa của văn hoá dân tộc Làm thay đổi thói quen, thị hiếu và sở thích của người bản địa. VHKD là phương thức phát triển sản xuất kd bền vững VHKD là nguồn lực phát triển kd VHKD là điều kiện đẩy mạnh kd quốc tế 2.5. Vai trò của VHKD www.themegallery.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptvhkdchuong1tongquanvevanhoakinhdoanhv_d_hoa_110925230622_phpapp02_4674.ppt