Trắc nghiệm Ôn tập kim loại kiềm - Kiềm thổ - nhôm

Câu 40 [100405]: Cho 12,6 gam hỗn hợp Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng là 3:2 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí không màu, không hóa nâu trong không khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 18

pdf4 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1678 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Ôn tập kim loại kiềm - Kiềm thổ - nhôm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfv1_thi_online_otkimloaikiem_kiemtho_nhom_de6_3694.pdf
  • pdfv1_thi_online_otkimloaikiem_kiemtho_nhom_de7_2854.pdf
  • pdfv1_thi_online_otkimloaikiem_kiemtho_nhom_de8_1409.pdf
  • pdfv1_thi_online_otklkiem_kiemtho_nhom_de1_351.pdf
  • pdfv1_thi_online_otklkiem_kiemtho_nhom_de2_1765.pdf
  • pdfv1_thi_online_otklkiem_kiemtho_nhom_de3_3601.pdf
  • pdfv1_thi_online_otklkiem_kiemtho_nhom_de4_9893.pdf
  • pdfv1_thi_online_otklkiem_kiemtho_nhom_de5_9844.pdf
Tài liệu liên quan