Tính toán hình thức trong Matlab

Trong 2D: Hàm ezplot(f) Ví dụ syms t x y f = sin(2*x)

ppt38 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 1673 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tính toán hình thức trong Matlab, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmatlab_7_ci_tinhtoanhinhthuc_7__9195.ppt
Tài liệu liên quan