Bài giảng Giới thiệu lập trình - Bài 1: Giới thiệu (tiếp theo) - Lê Nguyên Khôi

CodeBlocks Soạn thảo tệp văn bản chương trình Ghi vào file có đuôi .cpp Biên dịch: Build > Compile current file Chạy: Build > Run Giới Thiệu Lập TrìnhBài Tập Biên soạn và chạy 02 chương trình trên theo các bước như Tìm hiểu sự phát triển các ngôn ngữ lập trình Mượn sách thư viện Tìm hiểu codepower.vn Tìm hiểu CodeBlocks Slide bài giảng tải từ website môn học hoặc website bài tập codepower.vn Giới Thi

pdf31 trang | Chia sẻ: thucuc2301 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giới thiệu lập trình - Bài 1: Giới thiệu (tiếp theo) - Lê Nguyên Khôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới Thiệu Lập Trình Giới Thiệu TS. Lê Nguyên Khôi Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN Nội Dung 1 Khái niệm về chương trình và lập trình Cấu trúc một chương trình Biên soạn, biên dịch chương trình Chạy chương trình Sửa và gỡ lỗi chương trình Môi trường lập trình Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình 2 Một dãy các lệnh (instruction) cho máy tính Máy tính không thể tự vận hành Cần mệnh lệnh để hoạt động Máy tính chạy các lệnh của chương trình tại bộ xử lý trung tâm (CPU) Chương trình chạy sai Không phải do lỗi máy tính Do các lệnh hướng dẫn máy tính sai Lập trình viên tìm và sửa lỗi Giới Thiệu Lập Trình Lập Trình 3 Quá trình tạo ra chương trình giải quyết vấn đề cụ thể bằng máy tính, bao gồm: Phân tích vấn đề Xây dựng giải pháp Đánh giá giải pháp Cài đặt giải pháp Kiểm thử Gỡ lỗi Tối ưu Giới Thiệu Lập Trình Tại Sao Cần Lập Trình 4 Điều khiển máy tính Giải quyết nhiều vấn đề hiện đại Trải nghiệm sáng tạo thú vị Khai phá tiềm năng trí tuệ Giới Thiệu Lập Trình Đánh Giá Chương Trình 5 Tính đúng đắn (correctness) Kết quả tương ứng với thông tin đầu vào Tính chịu lỗi (robustness) Xử lý: lỗi khi chạy, thông tin đầu vào sai Tính dễ dùng (usability) Người dùng dễ dàng sử dụng Tính khả chuyển (portatbility) Thích nghi trong các môi trường khác nhau Tính bảo trì (maintainability) Dễ dàng sửa đổi, nâng cấp Tính hiệu quả (efficiency) Độ tin cậy, tốc độ xử lý, tài nguyên sử dụng, ít rủi ro Giới Thiệu Lập Trình Cài Đặt Giải Pháp 6 Sau khi xây dựng giải pháp, đánh giá giải pháp, lập trình viên tiến hành giải đặt giải pháp (viết chương trình) Sử dụng ngôn ngữ: Ngôn ngữ máy: trực tiếp điều khiển bộ vi xử lý Ngôn ngữ tự nhiên: máy không hiểu Ngôn ngữ bậc cao: C, C++, Java, C#, Python Có thể chuyển thành ngôn ngữ máy Sử dụng công cụ, chương trình dịch Gần với ngôn ngữ tự nhiên Dễ đọc, dễ hiểu, dễ trao đổi Giới Thiệu Lập Trình Trình Tự Xây Dựng Chương Trình 7 Soạn thảo Biên dịch Chạy chương trình Kiểm thử Gỡ lỗi Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Trong Ngôn Ngữ C++ 8 Tải và cài đặt MinGW32 Biên soạn chương trình sử dụng Notepad Lưu chương trình vào với phần mở rộng .cpp Mở chương trình Command Prompt, truy cập đến thư mục đã lưu tệp Biên dịch chương trình sử dụng g++ được tệp có phần mở rộng .exe (chương trình) Chạy chương trình với các bộ dữ liệu khác nhau để phát hiện lỗi Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 9 Yêu cầu máy tính in ra dòng “Hello, World !!!” #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 10 Yêu cầu máy tính in ra dòng “Hello, World !!!” #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; return 0; } điểm bắt đầu chương trình bắt đầu kết thúc Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 11 Yêu cầu máy tính in ra dòng “Hello, World !!!” #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; return 0; } tải thư viện tải không gian tên Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 12 Yêu cầu máy tính in ra dòng “Hello, World !!!” #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; return 0; } mệnh lệnh in ra màn hình xuống dòng In tất cả giữa 2 dấu nháy kép “” Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 13 Yêu cầu máy tính in ra dòng “Hello, World !!!” #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; return 0; } Thông báo với hệ điều hành không có lỗi xảy ra. Giá trị khác 0, xảy ra lỗi trong quá trình chạy. Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 14 Yêu cầu máy tính in ra dòng “Hello, World !!!” sau đó dòng “I am a computer” #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 15 In nhiều dòng liên tục #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; cout << "I am a computer" << endl; return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Đầu Tiên 16 In nhiều dòng liên tục #include using namespace std; int main() { cout << "Hello, World !!!" << endl; cout << "I am a computer" << endl; return 0; } không có dấu chấm phẩy Giới Thiệu Lập Trình Chương Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên 17 Tính tổng & hiệu của 2 số nguyên a và b Xây dựng giải pháp: 1. Nhập 2 số nguyên a và b 2. Tính tổng & hiệu của a và b 3. Lưu các giá trị của tổng & hiệu sau khi tính 4. In ra tổng & hiệu Kiểm tra giải pháp với các cặp số khác nhau Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ 18 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ chú thích cho lập trình viên 19 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ một phần ngôn ngữ C++ (từ khóa) 20 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ toán tử 21 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ thực hiện mệnh lệnh, kết thúc bằng dấu ; 22 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ khối câu lệnh, phân tách bởi ngoặc cong {} 23 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ nhóm câu lệnh được đặt tên để thực hiện nhiệm vụ 24 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { int soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu int tong, hieu; // khai báo tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Tổng & Hiệu 2 Số Nguyên Trong C++ phong cách viết chương trình, người khác đọc hiểu 25 /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { ....int soThu1, soThu2; // khai báo ....cin >> soThu1; // nhập dữ liệu ....cin >> soThu2; // nhập dữ liệu ....int tong, hieu; // khai báo ....tong = soThu1 + soThu2; // tính tổng ....hieu = soThu1 – soThu2; // tính hiệu ....cout << "tong: " << tong << endl; // in kết quả ....cout << "hieu: " << hieu << endl; // in kết quả ....return 0; } Giới Thiệu Lập Trình Dịch & Chạy Chương Trình 26 Viết chương trình (sử dụng Notepad) và lưu vào tệp TongHieu.cpp Mở Command Prompt (cmd), chuyển đến thư mục lưu tệp ucln.cpp Dịch chương trình, gõ: g++ TongHieu.cpp, sẽ chuyển mã nguồn ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy và lưu vào a.exe Gõ g++ TongHieu.cpp –o TongHieu.exe để lưu vào tệp với tên mong muốn (TongHieu.exe) Chạy chương trình, gõ TongHieu.exe Giới Thiệu Lập Trình Phát Hiện Lỗi Tự Động 27 Gõ sai chương trình Dịch mã nguồn ngôn ngữ bậc cao (C++) báo lỗi TongHieu.cpp:7:5: error: “in” was not declared in this scope in soThu1, soThu2; ^ /* chương trình C++ tính tổng & hiệu 2 số nguyên */ #include using namespace std; int main() { in soThu1, soThu2; // khai báo cin >> soThu1; // nhập dữ liệu cin >> soThu2; // nhập dữ liệu Giới Thiệu Lập Trình Kiểm Tra Chương Trình 28 Kiểm tra kết quả chương trình Dữ liệu: 3 và 10 Kết quả: Tong: 13 Hieu: -7 Luôn luôn kiểm tra chương trình với một bộ dữ liệu được lựa chọn cẩn thận để phát hiện những lỗi không mong muốn (lỗi chạy) Kiểm tra thường bị quên Giới Thiệu Lập Trình Công Cụ Hỗ Trợ Lập Trình 29 CodeBlocks Soạn thảo tệp văn bản chương trình Ghi vào file có đuôi .cpp Biên dịch: Build > Compile current file Chạy: Build > Run Giới Thiệu Lập Trình Bài Tập 30 Biên soạn và chạy 02 chương trình trên theo các bước như trong slide 26 Tìm hiểu sự phát triển các ngôn ngữ lập trình Mượn sách thư viện Tìm hiểu codepower.vn Tìm hiểu CodeBlocks Slide bài giảng tải từ website môn học hoặc website bài tập codepower.vn Giới Thiệu Lập Trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfts_le_nguyen_khoibaigiang01_gioithieu_0541_2032112.pdf
Tài liệu liên quan