Tin học cơ sở 2 - Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Sơn

Các yêu cầu tối thiểu  Hoàn thành các bài tập về nhà và nộp bài tập đúng hạn.  Làm chủ ngôn ngữ lập trình C để cài đặt thử nghiệm các thuật toán.  Thái độ nghiêm túc, chủ động, linh hoạt!

pdf7 trang | Chia sẻ: dntpro1256 | Lượt xem: 507 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tin học cơ sở 2 - Giới thiệu môn học - Nguyễn Mạnh Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VC & BB 1 TIN HỌC CƠ SỞ 2 ThS. Nguyễn Mạnh Sơn Khoa: Công nghệ thông tin 1 Email: nguyenmanhson@gmail.com 6/5/2018 GIỚI THIỆU MÔN HỌC VC & BB 2 6/5/2018 Vì sao lập trình C?  C++ và JAVA  Tư duy lập trình!!  Lập trình web, lập trình mạng, lập trình cho thiết bị di động!  Cho hiện tại và tương lai! VC & BB 3 6/5/2018  Các giáo trình của Học viện CN BCVT  Các tài liệu tham khảo khác (bản mềm)  Các tài liệu nâng cao về cấu trúc dữ liệu và thuật toán  www.google.com.vn Tài liệu tham khảo VC & BB 4 Đánh giá môn học  Điểm chuyên cần: 10%  Nghỉ 1 buổi không có lý do trừ 2 điểm.  Đi muộn trừ 1 điểm.  Có đến lớp rồi bỏ về trừ 2 điểm  Kiểm tra thường kỳ: 10%  2 bài kiểm tra viết và các bài tập về nhà  Thực hành: 10%  2 buổi thực hành  Thi: 70%  Hình thức thi: Thực hành. VC & BB 5 Điểm thưởng  Với sinh viên tham gia kỳ thi ACM-PTIT 2015  Được giải chính thức (nhất, nhì, ba): điểm thi = 10  Được giải khuyến khích hoặc các giải thưởng phụ: cộng 1.5 điểm vào điểm thi của mỗi thành viên  Không có giải chính thức nhưng nằm trong top 5 đội mạnh nhất khóa 2014: được cộng 1 điểm vào điểm thi của mỗi thành viên.  Với sinh viên đạt giải tại các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao từ cấp Học viện trở lên:  Được cộng 0.5 điểm vào điểm thi của mỗi thành viên.  Với sinh viên nhiệt tình trong việc hỗ trợ các bạn khác trong lớp, trong khóa học lập trình (mỗi nhóm 1-2 bạn):  Được cộng 0.5 điểm đến 1 điểm vào điểm thi. VC & BB 6 6/5/2018 Nội dung Chương 1. Tổng quan về lập trình và ngôn ngữ C1 Chương 2. Các kiểu dữ liệu và phép toán2 Chương 3. Các cấu trúc điều khiển3 Chương 4. Hàm4 Chương 5 . Mảng và xâu ký tự5 Chương 6. Cấu trúc và file6 Chương 7. Quy hoạch đông7 VC & BB 7 Học như thế nào? ? Các yêu cầu tối thiểu  Hoàn thành các bài tập về nhà và nộp bài tập đúng hạn.  Làm chủ ngôn ngữ lập trình C để cài đặt thử nghiệm các thuật toán.  Thái độ nghiêm túc, chủ động, linh hoạt!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf0_gioithieumonhoc_5725_2040981.pdf