Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người

Quán triệt và vận dụng sáng tạo nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả và thành công của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay. Chúng ta cần phải đào tạo những công dân tốt, cán bộ tốt cho nước nhà, những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân giao phó. Do đó, các ngành, các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này về mọi mặt, đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước lên những bước phát triển mới.

ppt19 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 6029 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Thị Hồng Vân Thực hiện: nhóm 2 – D08QTKD1 Sưu tầm : zenith™ 1 2 3 Con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng. “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã hư hỏng, cũ kỹ, để tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân“.  Đó lại một lần nữa nhấn mạnh vai trò của con ngừơi là “vốn” quý nhất của đất nước. Con người XHCN phải do CNXH tạo ra nhưng trên con đường tiến lên CNXH thì cần có những con người XHCN. KHÁCH QUAN CẤP BÁCH LÂU DÀI Chiến lược trồng người t *sự mất cân đối giữa các ngành học, bậc học, tạo ra mâu thuẫn gay gắt giữa qui mô, chất lượng và hiệu quả *chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở nước ta còn hạn chế.   *Đạo đức, nhân cách của thế hệ trẻ đang có chiều hướng xấu *phương pháp dạy và học ở các cấp còn lạc hậu   *mô hình tổ chức GD - ĐT vẫn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành *Công tác quản lý GD ở nước ta còn ôm đồm, chưa phát huy quyền chủ động, linh hoạt của các cấp .   "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã trở thành một phương châm đối với tất cả công dân Việt Nam. Sự nghiệp đổi mới đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa tới việc bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ. TÀI LIÊU THAM KHẢO: 1.Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh-Bộ giáo dục và đào tạo 2.Trang web: tailieu.vn………………..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTiểu luận Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người.ppt
Tài liệu liên quan