Đề kiểm tra chương đạo hàm

Câu 1: Cho hàm số . a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ . b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng . Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3: Cho . a) Khi m = 0, giải bất phương trình . b) Tìm m để . Câu 4: Cho hàm số , chứng minh rằng .

doc3 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 1939 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chương đạo hàm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ONTHIONLINE.NET ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG ĐẠO HÀM Đề 1 Câu 1 (7 điểm): Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 2(3 điểm): Cho đường cong (C): . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) trong các trường hợp sau: Tại M(2; 15). Biết tiếp tuyến có hệ số góc bằng 4. Đề 2 Câu 1 (1đ): Dùng định nghĩa, tính đạo hàm của hàm số tại x0 = 1 Câu 2 (3đ): Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3 (3đ): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = Tại điểm trên đồ thị có hoành độ x = -1 Biết tiếp tuyến song song với y = 5x +3 Câu 4 (2đ): Cho hàm số Khi m = 0, giải bất phương trình y’ > 0 Tìm m để Câu 5 (1đ): Cho hàm số , chứng minh rằng y’ = cos2x Đề 3 Câu 1: (1điểm) Tính đạo hàm của các hàm số tại các điểm đã chỉ ra a) tại điểm b) tại điểm Câu 2: (4điểm) Tính đạo hàm của các hàm hợp sau a) b) c) d) Câu 3: (4điểm) Tính đạo hàm của các hàm lượng giác sau a) b) c) d) Câu 4: (1điểm) Tính đạo hàm của hàm số sau: Đề 4 C©u 1 (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: C©u2 (4 điểm) : Cho hµm sè: ( C). a) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0=1. b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ y0=3. Đề 5 C©u 1 (4 điểm): TÝnh ®¹o hµm c¸c hµm sè sau: C©u 2 (4 điểm) :Cho hµm sè: ( C). a) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0=-1. b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y=-3x +5. ĐỀ 6 Câu 1(6đ): Tính đạo hàm các hàm số sau b) d) Câu 2 (2đ) Cho hàm số Giải bất phương trình: . Câu 3 (2đ) Cho hàm số có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x0 = 2 Đề 7 Câu 1: Tính đạo hàm của các hàm số sau: b) Câu 2: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số Tại điểm A(0; 2) Tại điểm có tung độ bằng Tiếp tuyến song song với đường thẳng 4y+x -2011=0 Câu 3: a) Cho hàm số Tìm m để Cho hàm số và Giải bất phương trình Đề 8 Câu 1: Cho hàm số . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết tiếp tuyến song song với đường thẳng . Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số sau: Câu 3: Cho . Khi m = 0, giải bất phương trình . Tìm m để . Câu 4: Cho hàm số , chứng minh rằng . Đề 9 Câu 1: tính các đạo hàm sau a) b) c) d) Câu 2: viết phương trình tiếp tuyến của hàm số tại điểm có hoành độ . Câu 3: cho hàm số y = xcosx tính . Suy ra . b) giải phương trình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdao_ham_11_hay_2463.doc
Tài liệu liên quan