Tiếng anh chuyên ngành QTKD - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

Chapter 1: Economics Unit 2: Different economic systems Unit 3: Some economic laws · Unit 4: Mixed economies · Unit 5: Supply and demand Chapter 2: Marketing Unit 1: Marketing concepts · Unit 2: Products · Unit 3: Pricing

pdf272 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2081 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiếng anh chuyên ngành QTKD - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiếng anh chuyên ngành QTKD - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.pdf