Tái cấu trúc cơ cấu đầu tư phù hợp với mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam

(Bản scan) Phù hợp với mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, trong thời gian tới, cần tăng tỷ trọng đầu tư vốn vào công nghiệp thượng nguồn, nhằm bảo đảm tính chủ động trong việc khai thác nguồn lực trong nước, giảm xuất khẩu sản phẩm thổ và nhập khẩu nguyên vật liệu. Tuy vậy, việc phát triển các ngành này không đơn giản, nó phụ thuộc rất quan trọng vào trình độ công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, khả năng tài chính cũng như các mối quan hệ liên kết kinh tế khu vực và toàn thế giới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, đối với Việt Nam, việc đầu tư cho công nghiệp thượng nguồn, cần chia thành các nhóm ngành, và xác định các bước đi thích hợp với những trọng tâm của từng giai đoạn phát triển. Nhằm tăng tỷ trọng và nâng cao hiệu quả đầu tư cho ngành thương nguồn, cần phải: (i) Có định hướng | hợp lý cho phát triển công nghiệp phụ trợ làm cơ sở để định hướng đầu tư phát triển ngành và điều chỉnh, bổ sung các chính sách có liên quan; (ii) Bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư vào phát triển công nghiệp phụ trợ do đầu tư vào công nghiệp phụ trợ có những khó khăn và phức tạp hơn đầu tư vào khu vực hạ nguồn, Các chính sách ưu đãi đầu tư này bao gồm: Lưu đãi tín dụng, ưu đãi nhập khẩu thiết bị, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư vào phát triển công nghiệp phủ trợ, trong đó phải coi đầu tư ngoài nhà nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài là nguồn đầu tư chủ yếu.]

pdf9 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tái cấu trúc cơ cấu đầu tư phù hợp với mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftai_cau_truc_co_cau_dau_tu_phu_hop_voi_mo_hinh_tang_truong_g.pdf