Sổ tay chằng buộc hàng hóa

Sổ tay chằng buộc hàng hóa Nội dung C1: quy định chung C2: các thiết bị chằng buộc hàng hóa và cách bố trí C3: sắp xếp và chằng buộc hàng hóa không được tiêu chuẩn hóa Phụ lục Các thông số của các thiết bị chằng buộc hàng hóa cố định Các thông số của các thiết bị chằng buộc hàng hóa di động Hướng dẫn phương pháp và khuyến nghị cho việc sắp xếp và chằng buộc hàng hóa

pdf88 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 3725 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sổ tay chằng buộc hàng hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfSổ tay chằng buộc hàng hóa.pdf