Giải thích bộ quy tắc colreg 72

Giải thích bộ quy tắc COLREG 72 Biên dịch: TS. Nguyễn Văn Thư Cuốn sách nêu lên Công ước quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển năm 1972, Bộ quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển năm 1972. Phần A : Quy tắc 1, 2, 3. Phần B : Các quy tắc về hành trình và điều động : Hành trình của tàu trong mọi điều kiện tầm nhìn xa, Hành trình của các tàu nằm trong tầm nhìn thấy của nhau, Hành động của các tàu trong tầm nhìn xa bị hạn chế. Phần C : Đèn và dấu hiệu. Phần D : Các tín hiệu âm thanh và ánh sáng. Phần E : Những miễn trừ.

pdf141 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 4139 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giải thích bộ quy tắc colreg 72, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải thích bộ quy tắc COLREG 72 (TS Nguyễn Văn Thư).pdf