Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ XẾP DỠ HÀNG HÓA MỤC LỤC PHẦN I – QUY CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH VỀ AN TÒAN LAO ĐỘNG Trang Chương I - Qui chế về tổ chức dây chuyền xếp dỡ và thực hiện QTCNXD 4 Chương II - Qui định về công tác chuẩn bị nơi làm việc 13 Chương III -Qui định về an toàn lao động đối với các đối tượng tham gia 15 QTCNXD Chương IV -Các qui định an toàn đối với từng thao tác trong QTCNXD 18 Chương V -Qui định về xếp dỡ bảo quản hàng nguy hiểm độc hại ở Cảng 28 Bảng thống kê các loại CCXD của Cảng Sài gòn PHẦN II- CÁC QUI TRÌNH XẾP DỠ 1 - QTCNXD hàng bột, sữa,mica,hóa chất trọng lượng 25 – 50 kg. 36 2 - QTCNXD lương thực 50 kg . 39 3 - QTCNXD lương thực 50 kg đóng container 42 4 - QTCNXD hàng nông sản trọng lượng 50-80 kg. 44 5- QTCNXD hàng bao ciment 50kg ( bao giấy). 46 6- QTCNXD hàng bao phân bón 50kg. 49 7- QTCNXD hàng bao đường,hoá chất,hạt nhựa,ciment (bao ny lon) 50kg. 52 8- QTCNXD hàng gạo trọng lượng 1000kg. 55 9- QTCNXD hàng ciment trọng lượng 1500kg. 57 10- QTCNXD hàng sôda trọng lượng 1000kg 59 11- QTCNXD thép ống,thép hình. 61 12- QTCNXD thép cây bó dài. 64 13- QTCNXD thép phôi dài 67 14- QTCNXD thép tấm kiện, tấm đơn. 70 15- QTCNXD thép dây cuộn. 73 16- QTCNXD thép tấm cuộn. 75 17- QTCNXD thép vụn, phế liệu. 78 18- QTCNXD gang thỏi rời, gang thỏi trong bao PP. 80 19- QTCNXD hàng than đá rời các loại 82 20-QTCNXD hàng clinker 84 21- QTCNXD phân bón rời các loại 85 22- QTCNXD đóng gói phân bón rời. 88 23- QTCNXD hàng cám và thức ăn gia súc rời. 91 24- QTCNXD đóng gói hàng cám và thức ăn gia súc. 93 25- QTCNXD Lúa mì rời. 96 26- QTCNXD gỗ cây. 98 27- QTCNXD gỗ ván xẻ. 101 28- QTCNXD gỗ lạng. 103 29- QTCNXD gỗ ván sàn. 105 30- QTCNXD kiện carton dưới 50kg. 107 31- QTCNXD hàng bách hóa khô trong bao bì carton 109 32- QTCNXD cao su trọng lượng dưới 100kg. 111 33- QTCNXD kiện cao su trọng lượng 1000kg. 113 34- QTCNXD kiện thiết bị ,phụ tùng trọng lượng dưới 1000kg. 35- QTCNXD hàng thực phẩm ,rau quả, hải sản tươi sống 115 trọng lượng dưới50 kg. 36- QTCNXD hàng thùng hình trụ:nhiên liệu hóa chất đựng 117 trong thùng kim lọai 37- QTCNXD xe bus nhỏ, xe du lịch 12CN. 119 38- QTCNXD xe bus. 121 39- QTCNXD container có hàng và không hàng. 123 40- QTCNXD vỏ xe các lọai 128

pdf208 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 21076 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Qui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(]) > < E<C O ~ N0M.cc: ,.- :I: c.(]). '"Cc:: 0~c:: C ') c:: to> ~E~OU<0~ < 00 J::UC') c:: ,.~ '"CC') c:: ,.C O J::~ )co . to«]). ~ C ') c:: to>C.<CO , .r::: c:: ,.C O .r::: + -' C ') c:: ,.C O .r::: tC O ~ ~<C O 0c. < co , .r::: c:: ,.C O .r::: ~C ') c:: ,.C O .r::: tC O ~ .. M0M~C,.- :I: u~O0EbL..c: < 0 ) L.. ...... 0 ) c: ..m .c:c.. ~ < O ) > < 0 ) c: < mc:0) > < E< m Ec: < 0 ) L.. ...... 0 ) c: ..m .c: c.. ~ < O ) > < I' I I --L-: rl- I -o r- '- I ~ IIIIjI. ::) ..m ...... E..< m .c: ~ b:, - -c0)c: ..m .c: c.. ~ < O ) > < ~ 0.c: .:::t:- O ) c:0L.. ...... 0 ) c: ..m .c: c.. ~ < O ) > < 109 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG KIEÄN Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: BAÙCH HOÙA KHOÂ TRONG BAO BÌ GIAÂY CARTON QTCNXD soá 31 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH -Daây siling deïp 4x100x12000mm PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: Oâtoâ – Caåu taøu – Taøu BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Ph öô ng aùn Teân phöông tieän Soá löôïn g Coâng nhaân Haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toån g soá coâng nhaân Naêng saáut T/maùng /giôø Caåu taøu 01 03 06 01 01 11 40 A-ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA: -Kiện gồm có có mặt hàng mành trúc, trà,…..bao bì dễ vỡ khi va chạm. -Hàng dễ bị hư mốc ở nhiệt độ độ ẩm cao. B-DIỄN TẢ QUY TRÌNH: 1-Tại cầu tầu: Khi ôtô vào vị trí xếp dỡ hàng trên cầu tàu, nhóm công nhân vào vị trí công tác. Công nhân dỡ hàng từ xe vận tải đặt trên dây siling lập thành mã hàng trên sàn cầu tàu. Sau đó cần trục hạ móc không hàng xuống công nhân móc mã hàng cho cần trục lên ở độ cao 0,2m cách sàn cầu tàu thì dừng lại để kiểm tra độ ổn định rồi tiếp tục nâng chuyển mã hàng xuống hầm tàu. 2- Dưới hầm tầu: Cần trục hạ mã hàng xuống hầm tàu, công nhân tháo mã hàng khỏi móc cẩu, lắp móc CCXD không hàng cho cần trục kéo lên bờ. Các công nhân khiêng từng kiện hàng xếp lập đống hàng trong hầm tàu. Hàng xếp theo từng lớp bắt đầu từ khu vực sân miệng hầm tiến dần về các vách, hàng sẽ được xếp chèn chắc chắn C. PHƯƠNG PHÁP CHẤT XẾP VÀ BẢO QUẢN: 1-Tại cầu tầu: Thực hiện mã hàng ngay trên sàn, ôtô hàng để nguyên vị trí luồn dây xuống đáy kiện hàng dưới cùng. Bắt đầu lấy hàng từ cuối xe ngược về phía đầu xe. 2-Dưới hầm tầu: Hàng xếp từng lớp cao 3 kiện sát nhau cùng chiều, bắt đầu xếp từ sân miệng hầm tiến về các vách, bề mặt lớp hàng tạo hình bậc thang tránh đổ vỡ. 3-Bảo quản: Trước khi xếp phải vệ sinh hầm hàng sạch sẽ, khô ráo. Trải đệm lót đáy hầm, vách hầm. Hàng xếp khít tránh đổ khi tàu chạy. Tránh mọi đổ vỡ va chạm khi xếp dỡ.Không xếp dỡ khi trời mưa. D-AN TOÀN LAO ĐỘNG: Trang bị đầy đủ trang bị phòng hộ lao động khi làm việc. 110 Thực hiệc công tác kiểm tra kỹ thuật an toàn thiết bị nâng và CCXD trước khi tiến hành công tác. Không chất xếp quá tải CCXD cũng như thiết bị nâng. Không cho phép người và phương tiện di chuyển trong tầm hoạt động của cần cẩu. Khi cần trục đang thao tác mã hàng công nhân và lái xe phải rời khỏi xe. Thực hiện đầy đủ nội qui an toàn lao động. .....I \ ~<co "'Cc: < C D s... + -' C > c: ..co ..c: lC O ~ \ ::J ..co I-I \ ::J ..co + -' ::J I'(C O ()I < 0 + -' < 0 111 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG BAØNH Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: CAO SU troïng löôïng döôùi 100kg QTCNXD soá 32 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH - Voõng saét - Moùc tö 3T 3T PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: Oâtoâ – Caàn caåu – Taøu BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Phö ô ng aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân rong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toång Soá coâng nhaân Naêng Suaát T/maùng /giôø Caàn caåu 01 04 04 01 01 10 40 A-ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA: -Cao su ép thành bành kích thước (0,9 x 0,9 x 0,3)m và (0,6 x 0,6 x 0,5)m, trọng lượng của mỗi bành là:100kg. Bành có trọng luợng khoảng 30 Kg thường được đóng vào container tại cảng để vận chuyển. -Dính kết khi gặp nhiệt độ cao, dễ bắt lửa, dễ cháy. B-DIỄN TẢ QUY TRÌNH: 1-Tại kho: Cao su được chất lên xe không mui, mã hàng cuối cùng xếp trên võng. 2-Tại cầu tầu: Trước tiên công nhân trải võng trên cầu tàu bên hông xe tải, sau đó các công nhân được bố trí trên thùng xe sẽ chuyển hàng vào võng. Khi hàng đã chất đủ cho võng, công nhân sẽ tiến hành lắp quai võng vào móc cẩu kết thúc quá trình lập mã hàng. Sau khi mã hàng được lái cẩu nâng chuyển xuống hầm tàu thì việc mã hàng mới sẽ lại tiếp tục.. 3-Dưới hầm tầu: Cần trục đưa mã hàng xuống hầm tàu hạ xuống, công nhân tháo hai quai võng khỏi móc cẩu cho cần trục nâng hai quai còn lại để trút hàng ra khỏi võng. Sau đó công nhân xắp xếp các bành hàng theo từng lớp, tạo cho khối hàng ổn định trong quá trình vận chuyển của tàu. C. PHƯƠNG PHÁP CHẤT XẾP VÀ BẢO QUẢN: 1-Tại hầm tầu: Các bành hàng được xếp thủ công theo từng lớp từ sân miệng hầm tiến về các vách, chiều cao mỗi lớp không quá 3 bành. 2-Trên CCXD: 112 Cao su bành xếp lên võng từng lớp ngay chính giữa võng, chiều cao không cao hơn thành võng khi kéo lên 1/3 kiện. 3-Bảo quản: Không làm hàng khi trời mưa, không bảo quản hàng gần các nguồn phát nhiệt, lửa và các hoá chất có hoạt tính hoá học mạnh. D- AN TOÀN LAO ĐỘNG: Mang đầy đủ trang bị phòng hộ lao động khi làm hàng. Thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật CCXD và thiết bị xếp dỡ trước khi làm việc. Bành cao su khi văng mạnh do đàn hồi dễ gay nguy hiểm công nhân phải tránh xa khu vực cần trục giũ hàng ra khỏi võng. Không cho phép người và phương tiện di chuyển trong tầm hoạt động của cần cẩu Thực hiện đầy đủ nội quy an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hóa. I I I- -~ ::= ~ I ~ I- I- I-- I-- '-- - I I I 1 '-- ---I.I- - ~")C O e n 0 ) c: 1 0 > I-- - H - I-- I-- - L- - I-- - 1 0 . I-- - ~ - m I I I I I I . I "- I- f--- I-I- h I~ ::::= ;::;--- ~ . NMJ:Cf-J: \ c: ,.< C O \~ c:coCD > < ~ ~ ~ ~ I ~ N I NM.cC~- :r: w f-I '> co e nC) c: to> C ) c: to>c: < Q ) L.. w f-I C ) c: --co ..c:: ..c:: c: --co co C ) c: --co ..c:: tC O ~ 113 QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ : HAØNG BAØNH Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi goøn TEÂN HAØNG: KIEÄN CAO SU troïng löôïng 1000 Kg QTCNXD soá 33 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH -Boä caùp caåu ñoâi Φ14x8000mm PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1- Kho – Xe naâng – OÂtoâ - Caàn truïc - Taøu 2- OÂtoâ – Caàn truïc - Taøu BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Ph öô ng aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toång soá coâng nhaân Naêng suaát T/maùng /giôø 1 Caåu taøu Xe naâng Xe taûi 01 02 02 01 01 01 03 10 189 2 Caåu taøu 01 02 02 01 01 06 135 A. ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: - Dính kết khi gặp nhiệt độ cao, dễ cháy, kỵ lửa, kỵ nước. Hàng có thể được vận chuyển bằng container và việc nạp hàng vào container thực hiện tại cảng - Cao su để trong kiện gỗ (1,4 x 1,1)m Q=1050 kg. B. DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1-Trong kho: Xe nâng xúc kiện hàng từ đống đặt lên sàn xe tải, sau khi đầy hàng xe di chuyển ra cầu tàu vào vị trí xếp dỡ. 2- Trên cầu tầu: Công nhân leo lên sàn ô tô luồn cáp vào phía dưới kiện hàng. Khi cần trục hạ móc xuống công nhân lắp đầu cáp vào móc cho cần trục kéo mã hàng xuống hầm tàu. 3- Dưới hầm tầu: Khi mã hàng hạ xuốngvị trí thích hợp công nhân vào tháo 2 đầu cáp cho cần trục rút cáp lên đem lên cầu tàu. C. PHƯƠNG PHÁP CHẤT XẾP BẢO QUẢN: 1-Trên xe tải: Xe tải mở hết bửng xe đậu vào vị trí thích hợp. Xe nâng xúc kiện hàng đặt lên sàn xe từ hai phía hông xe. Hàng xếp trên ô tô theo từng hàng dọc, ngang. 2- Dưới hầm tầu: Hàng xếp từ trong miệng hầm ra ngoài , các kiện xếp phía trong dùng xe nâng di chuyển vào. 3-Bảo quản: Đóng hầm tàu kịp thời khi trời mưa. Trên xe tải phải sắp sẵn bạt che mưa. D- AN TOÀN LAO ĐỘNG: Công nhân phải mang đầy đủ trang bị phòng hộ lao động khi làm việc. 114 Phải kiểm tra an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ và CCXD trước khi làm việc. Khi xe nâng di chuyển có hàng ở vận tốc 5 km/h khung nâng hàng phải nghiêng hết về phía sau. Không được phép lấy kiện hàng khi có các kiện khác đè lên trên. Không chất xếp quá tải CCXD và thiết bị nâng. Thực hiện mọi nội qui an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hoá. Không được phép cho người và thiết bị di chuyển trong tầm hoạt động của cần cẩu. \~\\ :J..co l-I:J..C O ....... c: \ '(3I \ < 0 !\ ....... < 0 ~. \ g > < co c: \ Q ) > <I \ ~~ MM..cC ,.- :I: \\\\ "~ ~ ~..b .cc: \ ..< C O ~ '-?<0 ....... \ Hinh 33-2 II 0 II Cap manghang Ma hang ki~ncao su trencap ---~F ~ ~ 7-- PhU'O'ngphapxep ki~ncao su dU'oihamtau Cao su ki~nchatt9ihamtau Sanhcao su xepdU'oihamtau . I , I 115 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG KIEÄN Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: KIEÄN THIEÁT BÒ, PHUÏ TUØNG; troïng luôïng döôùi 1000Kg QTCNXD soá 34 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH -Boä caùp ñoâi -Xaøbeng -Daây siling deït Φ16x(6-8) m 4x100x12000 mm PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1. Taøu – Caàn truïc – Xe naâng – Kho (Baõi). 2. Taøu – Caàn truïc – Oâtoâ – Xe naâng – Kho (Baõi) 3. Taøu – Caàn truïc – Oâtoâ - Ñi thaúng 4. Baõi – Xe naâng – Oâtoâ – Ñi thaúng. . BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Phö ông aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong Kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toång soá coâng nhaân Naêng suaát T/maùg /giôø 1 Caåu taøu Xe naâng 01 05 04 02 01 01 05 13 60 2 Caåu taøu Xe taûi Xe naâng 01 03 01 04 02 01 01 03 01 12 55 3 Caåu taøu 01 04 02 01 01 08 55 4 Xe naâng 01 01 01 60 A- ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: - Phụ thuộc vào hàng chứa bên trong do đó kiện có kích thước trọng lượng khác nhau, yêu cầu về bảo quản cũng khác nhau. Hàng có thể có những yêu cầu nghiêm ngặt về bảo quản, phải lưu giữ trong kho. - Dễ bị móp méo , dễ vỡ. B. DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1-Dưới hầm tầu: Nhóm công nhân bốc xếp gồm 4 người làm nhiện vụ thành lập mã hàng, bằng cách dùng cáp luồn xuống dưới đáy kiện hàng, kéo cáp so cho kiện kiện hàng nằm cân đối chính giữa dây. Khi cần trục hạ móc xuống mã hàng công nhân sẽ tiến hành lắp móc mã hàng cho cần trục, sau đó thông báo tín hiệu để lái cẩu nâng mã hàng lên ở độ cao 0,2 m, kiểm tra mã hàng nếu chắc chắn thì cho cần trục tiếp tục nâng chuyển hàng lên bờ. 2-Trên cầu tầu: Hàng xếp trực tiếp vào xe tải: Khi cần trục hạ mã hàng xuống cách sàn xe 0,2 m công nhân vào vị trí làm việc điều chỉnh cho mã hàng vào vị trí thích hợp, cho hạ và tháo mã hàng khỏi móc cần trục lấy CCXD khỏi mã hàng. Xe tải vận chuyển hàng vào kho bãi. Trong phương án giao thẳng công nhân tại cầu tàu sẽ thực hiện công tác dỡ hàng ra khỏi CCXD rồi xếp hàng vào thùng xe tải. Nếu hàng được vận chuyển vào bằng xe nâng, thì công nhân tại cầu tàu sẽ phối hợp với lái cẩu hạ mã hàng, để cho kiện hàng vào vị trí thuận lợi dễ dàng khi xe nâng dùng càng xúc nâng chuyển. 116 3-Tại kho bãi: Trong phương án1: khi xe nâng vận chuyển hàng vào kho bãi hạ xuống vị trí thích hợp cạnh đống hàng, các xe nâng làm việc trong kho bãi sẽ thực hiện việc thiết lập đống hàng. Phướng án 2: ôtô vận chuyển hàng đến kho đỗ vào vị trí thích hợp, sau đó xe nâng sẽ chuyển hàng từ xe tải để thiết lập đống hàng tại kho. Phương án 3: xe nâng đưa hàng từ đống xếp lên ô tô, hàng được xúc từng kiện một, xếp từ đầu cabin về cuối và từ hai bên hông của xe. C. PHƯƠNG PHÁP CHẤT XẾP VÀ BẢO QUẢN : 1- Dưới hầm tầu: Hàng được lấy bắt đầu từ sân hầm lấy sâu mỗi lớp từ 2 đến 3 kiện tùy theo kích thước sau đó lấy dần vào phía trong miệng hầm.Những kiện hàng nặng phải dùng xe nâng hoặc Pallăng đưa ra ngoài miệng hầm để cần trục kéo lên. Mõi mã hàng kéo 1, 2, 3, kiện tùy theo kích thước kiện hàng, mã hàng như hình vẽ. 2- Trên xe tải: Hàng xếp sát nhau thành từng hàng, lớp. Lớp hàng trên cùng không được cao hơn thành xe 1/3 kích thước thùng, thùng nhỏ lớp trên cùng phải xếp lùi vào trong. 3- Trong kho bãi: Hàng xếp từng chồng, kiện nặng chắc chắn ở dưới, nhẹ lên trên, các kiện xếp lên cao lùi vào trong tránh đổ hàng. Kích thước đống hàng được thiết lập trong kho phải đảm bảo trọng lượng không vượt quá áp lực cho phép của nền kho. D. AN TOÀN LAO ĐỘNG: Công nhân phải mang đầy đủ trang bị phòng hộ lao động khi làm việc. Phải kiểm tra an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ và CCXD trước khi làm việc. Khi xe nâng di chuyển có hàng ở vận tốc 5 km/h khung nâng hàng phải nghiêng hết về phía sau. Không được phép lấy kiện hàng khi có các kiện khác đè lên trên. Không chất xếp quá tải CCXD và thiết bị nâng. Thực hiện mọi nội qui an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hoá. Không được phép cho người và thiết bị di chuyển trong tầm hoạt động của cần cẩu. \ \ 0 ) c: ')(0 \~ cO.... \ < C ; ,t> .c \ ,c~ ~ ()I::J ,(0 \~ \ 0 ) c: ')(0 ..t: \ 6 ~. < 0 .... < 0I \ g > « 0c:Q) .4 \ ~ ,'(O J ~ ~M.cC,.- :E : \.\ \\ \\\ /' 0..t: ~ \ ~ . « 0c: \ ~ N.~MJ:t: f-:I: \ < 0, c.. ~ < Q ) .~ \~ --co I \\ c.. ~ .< ~ C ) c::: \ --ro ~ I \\. j"ii -~ ti-i-\ \ ~ < 0, < 0 \\ ffi --II 117 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG ÑOÂNG LAÏNH QTCNXD soá 35 Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi goøn TEÂN HAØNG: THÖÏC PHAÅM ,HAÛI SAÛN,RAU QUAÛ (ñoùng thuøng carton hoaëc goã ,50kg) COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH 1- Baêng con laên 2- Baêng con laên 3- Giaù ñôõ thang laên 3 m 1 m PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1 - a: OÂ toâ – Baêng taûi – Container 20’ 1 - b: OÂ toâ – Baêng taûi – Container 40’ 2 - a: Container 20’ – Baêng taûi – OÂ toâ ñi thaúng 2 - b: Container 40’ – Baêng taûi – OÂ toâ ñi thaúng BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Phö ông aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coân g nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toån g soá coâng nhaân Naêng suaát Taán / maùng / giôø 1 - a Baêng laên 3m 02 10 10 14 Baêng laên 1m 02 1 - b Baêng laên 3m 04 16 16 12 Baêng laên 1m 02 2 - a Baêng laên 3m 02 10 10 14 Baêng laên 1m 02 2 - b Baêng laên 3m 04 16 16 12 Baêng laên 1m 02 A- ĐẶC ĐIỂM HÀNG HÓA: Các loại hàng thủy sản, trái cây… đóng trong thùng gỗ hoặc carton, trọng lượng < 50kg bảo quản ở nhiệt độ thấp trong các container lạnh. Yêu cầu trong quá trình xếp dỡ: nhanh chóng, nhẹ nhàng, tránh làm dập nát và móp méo hàng. Công cụ xếp dỡ và vật dụng hỗ trợ phải sạch sẽ không bị bẩn bởi các hoá chất, dầu mỡ cũng như các vật liệu gây bẩn thực phẩm… B- DIỄN TẢ QUY TRÌNH: 1. Bố trí công nhân và băng lăn: Băng lăn được bố trí thành hai dây chuyền gồm băng 3m, 1m xen kẻ và đổi vị trí cho nhau, sử dụng các chân băng có độ cao thích hợp đảm bảo độ dốc của băng giống như sơ đồ. - Công nhân xếp dỡ hàng từ ô tô vào container 20’ và ngược lại (tính cho cả hai dây chuyền). + 4 công nhân xếp hàng trên băng. 118 + 2 công nhân kiểm soát hàng trên băng. - Công nhân xếp hàng từ ô tô vào container 40’ và ngược lại (tính cho cả hai dây chuyền). + 4 công nhân xếp hàng trên băng. + 4 công nhân kiểm soát hàng trên băng. + 8 công nhân xếp hàng trên băng vào container. 2. Trên ô tô: Công nhân đứng ở đầu băng trên ô tô chia thành từng nhóm 2 người bê kiện hàng nhẹ nhàng đặt lên băng lăn và cho kiện hàng lao xuống trên băng. Hàng được lấy ra từ ngoài vào phía trong thùng xe, từ trên xuống đất. Khi xếp hàng từ băng vào ô tô thì theo chiều ngược lại. Công nhân đứng cạnh bằng dùng tay chỉnh và hỗ trợ cho kiện hàng chạy trên băng đúng hướng. 3. Trong container: Công nhân đứng trong lòng container đón kiện hàng từ cuối băng, bê chuyển kiện hàng xếp nhẹ nhàng vào container theo từng lớp, chồng từ phía trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Trường hợp lấy hàng từ container xếp lên băng thao tác ngược lại. C- AN TOÀN LAO ĐỘNG: Băng lăn được đặt lên các chân phải chắc chắn, các đoạn băng nối với nhau phải có móc định vị. Tại cuối băng phải kê lót vị trí đón hàng, không để hàng rơi trên cao làm hư hàng. Công nhân khi xếp dỡ phải bê đặt kiện hàng nhẹ nhàng, không được trèo, đứng lên kiện hàng. Công nhân bốc xếp phải trang bị BHLĐ và thực hiện đầy đủ quy định an toàn lao động. 'lI('-I II) (Y ) .cc,.-:I: \\ aaT """"""i T """"""iaa(J) 4 = a-q - \~ Q ) > < \ )@-0)c: )co . r:c 4 = a \~ c: .. .co + -' \8\\\ \ ,+ } } - \ "\ 4 = aNL. \ .~co + -' 0 ) I I c: .\8 c: )co 0 ) c: )co r:cI \6 -q - ~ co + -' \~\\\ N I In(Y ") ..cc: If- J: ~a-q - i.- Q ) c:co + -' c:0 0c: )co C > c: )co C C ~a-q - "'co + -' Q ) > < 119 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG THUØNG HÌNH TRUÏ Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: THUØNG DAÀU MÔÕ, NHIEÂN LIEÄU, HOAÙ CHAÁT ÑÖÏNG TRONG PHI KIM LOAÏI QTCNXD soá 36 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH - Boä moùc phuy naèm - Boä keïp phuy ñöùng - Khung hoaëc ngaùng - Voøng caùp keùo thuøng hö - Caøng chæa xuùc thuøng - Maâm xe naâng PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1- Taøu – Caàn taøu – Xe naâng – Baõi (Xe naâng) 2-Taøu – Caàn taøu – Oâtoâ ñi thaúng 3-Baõi – Caåu bôø – Oâtoâ ñi thaúng 4-Baõi – Xe naâng – Oâtoâ ñi thaúng BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN P hö ôn g aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coân g nhaân cô giôùi Toång Soá coâng nhaân Naêng suaát Taán/ maùng/ giôø 1 Caåu taøu Xe naâng 01 04 04 02 01 01 04 12 10 2 Caåu taøu 01 04 02 01 01 08 12 3 Caåu bôø caàn oâtoâ 01 04 02 01 02 09 12 4 Xe naâng 01 01 01 12 A. ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: - Không chịu được nhiệt độ cao, không chịu va chạm vì va chạm gây ra tia lửa là nguyên nhân gây cháy. Hàng chuyên chở bằng tàu hàng khô và xếp đứng. Khốilượng mỗi thùng dưới 500kg. Kích thước: - Đường kính – þ (440-640)mm; cao h = (580-890)mm; thể trọng chất xếp 3,99 m3 / tấn Thùng có nắp bằng đường kính thùng, nắpthùng có nắp mở ở chính giữa và lệch tâm mặt đáy B. DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1- Dưới hầm tầu: Công nhân thực hiện việc thành lập mã hàng tại khu vực sân hầm.Trong trường hợp thùng xếp đứng: Dùng bộ kẹp thùng đứng để kéo hàng khi cần trục đưa các bộ kẹp xuống công nhân dùng tay đưa các bộ kẹp vào miệng thùng tại vị trí khoảng trống giữa các thùng cho cần trục kéo lên. Các thùng nằm phía trong sân hầm được đưa ra ngoài bằng phương pháp thủ công: dùng công cụ lật thùng nằm ngang sau đó lăn thùng ra phía ngoài sân hầm, dựng thùng đứng lên cho kẹp kéo thùng hoặc có thể dùng móc thùng nằm kéo thùng lên. Trong trường hợp thùng xếp nằm: dùng các bộ móc thùng nằm kéo thùng lên. Khi cầu đưa bộ móc xuống, công nhân dùng tay đưa hai đầu móc vào gờ ở hai đầu của thùng giữ nguyên cho cần trục kéo căng cáp cho móc bám chặt vào gờ đáy thùng kéo thùng lên. Hàng được lấy từng lớp một. 120 Nếu dùng xe nâng đưa thùng từ trong ngách hầm ra sử dụng khung cẩu. Các bộ cặp thùng đứng hoặc càng chỉa xúc thùng phải lấy hết hàng tại sân hầm cho xe nâng di chuyển. 2- Trên cầu tầu: Khi cần trục hạ mã hàng cách sàn cầu tầu hoặc sàn xe 0,3m công nhân vào vị trí điều chỉnh cho mã hàng hạ đúng vị trí và lấy CCXD ra khỏi hàng cho cần trục mang xuống hầm tàu. Nếu xe nâng dùng mâm hàng được hạ xuống ngay mâm xe, xe nâng vào vị trí xúc hàng hoặc xúc mâm có hàng trên cầu tàu chạy vào bãi trả hàng ,xúc mâm không hàng chạy ra cầu tàu. 3-Tại kho bãi: Xe nâng vận chuyển hàng vào kho bãi, tại bãi bố trí một xe nâng làm nhiệm vụ xếp hàng lên đống ,CCXD dùng càng chỉa xúc thùng. Trường hợp dùng cần trục lấy hàng bố trí nhóm công nhân làm nhiệm vụ móc cáp vào hàng. Cần trục được đưa bộ móc tới vị trí hàng công nhân vào vị trí lấy tay móc công cụ xếp dỡ vào hàng,giữ nguyên cho cần trục kéo căng cáp tới khi móc đã được bám chặt vào thùng sau đó công nhân về vị trí an toàn cho cần trục kéo hàng lên. C- PHƯƠNG ÁN CHẤT XẾP HÀNG: 1-Tại hầm tàu:thùng phuy được dỡ theo từng lớp. 2-Trên mâm xe nâng thùng phuy xếp dọc theo mâm xe. 3- Trên ôtô: khi chất thùng phuy ở tư thế nằm lên sàn xe rờ-moọc hoặc ôtô trọng tải 10T trở lên thì xếp theo chiều ngang của sàn xe thành hai hàng và tại hai đầu của sàn xe nếu không có điểm tựa vững chắc thì tại đó thùng sẽ được xếp dọc từ 3-4 thùng vàø xếp cao hai lớp từ 2-3 lớp ở lớp thứ hai và sau đó chèn buộc chắc chắn.Nếu sàn xe có thành vững chắc thì thùng xếp nằm ngang sàn xe và thành 2 hàng. 4- Tại kho bãi: Xe nâng xúc thùng bằng càng xe hoặc càng chỉa từ mâm xe nâng xếp lên đống hàng. Đống hàng lập theo hình tháp thùng bên trên nằm ở khe của hai thùng bên dưới, đống hàng có bậc tam cấp, thùng ngoài cũng có chèn lót chống lăn. Đống hàng xếp đứng hoặc xếp nằm như hình vẽ. Khi lấy hàng từ đống phải lấy từ trên xuống từng lớp. D. AN TOÀN LAO ĐỘNG: Cần trục không được kéo bas hàng. Khi thành lập mã hàng phải cho cần trục kéo lên ở độ cao 0,2m kiểm tra mã hàng chắc chắn mới cho kéo lên. Nếu không chắc chắn phải cho hạ xuống điều chỉnh. Khi lăn thùng phía trong ngách hầm ra ngoài phải lưu ý không đứng ở vùng hàng có thể lăn tới. Hàng xếp trên ôtô phải được chèn và ràng buộc kỹ tránh rơi khi di chuyển. Khi xe nâng xúc hàng di chuyển phải nghiêng khung hết về phía sau tốc độ di chuyển 5km/h ,hàng nâng ở độ cao 0,3m cách đất. Không dùng CCXD đã bị hư hỏng. Tất cả các thùng bể hư hoặc không có kết cấu vỏ chắc chắn phải dùng võng để kéo Phải có phương án chữa cháy khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Công nhân phải về vị trí an toàn trước khi cần trục kéo hàng lên. Công nhân không hút thuốc khi làm hàng Công nhân phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động và thực hiện đúng qui định về ATLĐ tSQ moccau thungphuynam Hlnh 36 - 1 SQmoccau thungphuynamco ngang ( Daysiling) - - - - K~pthungphuy +----- 1------- M6cthungphuy Hinh 36-2 r-~-' '".~ ~ / / ./ CanchTaxucthungphuy / / / / Cangraukeothungphuy 0 ) c:: \ .£i6 (V I)I cO \ cO I to(VI) .cs:: ,-J: :J-ta \ -~()I \ ~ \\ i1 5 C DI0> t: e C O \ ~ I::J ~t: "co ()I::J -co I- \ \I 0 > c: O )(tS .c rd \ + -' to<0 + -' < 0I \ ,(,) .Qc: ,« tS () \ Iiffi m \\ \\ I II S< 0I Ifl\ III IiI1\ II \ I\I \ 1 \ \ LU \ \\ 121 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG THIEÁT BÒ TRAÀN Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: XE DU LÒCH, XE BUYÙT NHO Û(12 CHOÃ NGOÀI) QTCNXD soá 37 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH -Traùi ñeäm choáng va -Boä ngaùng caåu -Voõng caùp theùp PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1 – Taøu – Caåu bôø- Giao thaúng 2 - Taøu – Caåu bôø – Kho;baõi. 3 - Taøu RORO – giao thaúng BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Ph öô ng aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân Caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toång Soá coâng nhaân Naêng s uaát Tấn/ maùng/ ca 1 Caåu bôø 01 05 03 01 01 10 18 2 Caåu bôø Xe naâng 01 01 05 03 01 01 02 12 17 3 05 05 15 A- ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: Xe du lịch là hàng đòi hỏi phải thật trọng trong công tác xếp dỡ và là mặt hàng có giá trị cao dễ hư hỏng do va chạm. Xe không bao bì bảo vệ trọng lượng dưới 2 tấn. Khi xếp dỡ hàng phải thực hiện các biện pháp chống làm trầy sơn. B- DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1-Dưới hầm tầu: Khoảng 4 công nhân dưới hầm đặt võng cẩu xe vào vị trí, tháo tăng đưa chằng buộc xe ,tháo chêm, xả phanh tay, đẩy xe từ từ cho các cặp bánh xe nằm chính giữa võng,móc dây và đặt các trái đệm để CCXD không gây hư hỏng thân xe, sau đó thông báo cho lái cẩu kéo căng dây từ từ và kiểm tra độ ổn định của mã hàng. Khi mã hàng đã được khẳng định an toàn thì thông báo cho lái cẩu nâng chuyển tiếp, đưa hàng lên cầu tàu và thực hiện thao tác hạ êm xuống cầu tàu. 2-Trên cầu tầu: Tại cầu tàu công nhân thực hiện thao tác tháo móc mã hàng và đẩy xe khỏi võng. Xe vận hành được, thì kiểm tra kỹ thuật xe trước khi vận hành đưa xe vào bãi, nếu xe không vận hành được thì sử dụng xe nâng di chuyển hàng về bãi. Trong phương án hàng giao thẳng thì chủ hàng tự chuẩn các điều kiện để vận hành xe ra khỏi vị trí xếp dỡ của cầu tàu. 3-Tại kho bãi: Xe được công nhân cơ giới vận hành di chuyển về kho bãi, hàng được xếp trong kho bãi theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách kho bãi. C. PHƯƠNG ÁN CHẤT XẾP VÀ BẢO QUẢN: 1- Tại hầm tàu: Nên đẩy xe vào võng, cấm vận hành máy rồi chạy vào. 122 2- Tại bờ: Chỉ có lái xe mới được lái xe . Kiểm tra xe trước khi vận hành. 3- Tàu RO RO: Khi vận chuyển phải cẩn thận cấm va chạm, giữ khoảng cách an toàn. 4- Bảo quản: Không để xe ngoài trời lâu, không để xe nơi không có người trông coi. D. AN TOÀN LAOĐỘNG: Cấm người không có nhiệm vụ tiến hành vận hành xe. Cấm nâng chuyển người cùng với hàng bằng cần cẩu. Phải kiểm tra kỹ thuật an toàn CCXD và thiết bị nâng khi tiến hành công tác. Không cho phép người và phương tiện di chuyển dưới tầm hoạt động của cần cẩu. Thực hiện đầy đủ mọi nội qui an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hoá. ~ I t-- (Y ) .cs:: f-J: Q ) > < :J r-cC O UC > c: to> C ) s:: to>C) s:: ,)('0 .QC D > < 0'C D ~C ) s:: ,('0 J:1('0 :E Q ) > < :J r-cC O UC > c: 'C O C > Z C > c: 'C O C > c:C> c: ,)C O .c<0 + -' < 0:J r-cC O U<0 . ce j ......... e n \ ,~..... .-Q"-" \ 0.... 0.... \ ~ N. \1 123 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG THIEÁT BÒ TRAÀN Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: XE BUYÙT QTCNXD soá 38 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH -Boä ngaùng keùo xe -Boä moùc kieåu chaân gaø - Caùc bao ñeäm meàm PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1- Taøu – Caåu bôû – Giao thaúng 2 – Taøu – Caåu bôø – Baõi. 3 – Taøu – Caåu taøu – Baõi. BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN P hö ôn g aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng nhaân haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coân g nhaân cô giôùi Toång soá coâng nhaân Naêng suaát Tấn/ maùng/ ca 1 Caåu bôø caàn Xích,loáp 01 06 03 01 01 11 13 2 Caåu bôø caàn xích,loáp 01 06 05 01 01 13 14 3 Caåu taøu 01 06 05 01 01 13 12 A. ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: Xe là hàng nặng cồng kềnh, dễ hư hỏng khi bị va chạm, cọ quẹt xe để trần không bao bì bảo vệ. B. DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1-Dưới hầm tầu: Các công nhân tháo chằng giữ xe, mở tăng đưa, sau đó mỗi bên hông xe hai công nhân lắp móc vào bánh xe,chèn bao đệm vào các vị trí dây tiếp xúc vơi thành xe, cho kéo căng dây kiểm soát, nếu an toàn thông báo cho lái cầu nâng lên. Mã hàng được lái cẩu nâng chuyển từ từ ra khỏi vị trí tránh không để cho xoắn dây. Trên boong công nhân dùng dây mồi điều khiển hướng di chuyển và đảm bảo sự ổn định cho mã hàng khi cần cẩu nâng chuyển. 2-Trên cầu tầu Lái cẩu duới sự hướng dẫn của tín hiệu viên hạ từ từ cho mã hàng chạm đất, các công nhân giữ mã hàng cho đúng vị trí, rồi cho cần trục hạ thật êmsau đó tháo bộ móc khỏi xẹ. Bên chủ hàng, lái xe và thợ máy đến kiểm tra và cho xe vận hành ra khỏi vị trí. 3-Tại bãi: Xe sẽ được công nhân vận hành di chuyển về bãi để bảo quản. Nếu như xe vận hành không được, sử dụng xe xúc, kéo xe về bãi chứa hàng. Xe tại bãi sẽ được xếp theo hàng tạo lối cho người và phương tiện di chuyển. C. PHƯƠNG ÁN CHẤT XẾP VÀ BẢO QUẢN: 1-Tại hầm tầu: Xe được công nhân đẩy từ từ vào vị trí có người cần canh xe để chuẩn bị chèn bánh, không được vận hành chạy xe vào. 124 2-Tại cầu tầu: Xe được hạ vào vị trí đảm bảo để xe có thể di chuyển dễ dàng ra khỏi khu vực xếp dỡ trên cầu tàu. Chỉ có lái xe mới được vận hành xe. Nều xe không vận hành được thì công nhân chỉ đẩy xe ra khỏi vị trí. 3-Tại kho bãi: Xe đậu đúng vị trí theo hướng dẫn cán bộ phụ trách kho chỉ định ,xe trước cách xe sau tối thiểu 0,4m, không đậu xe chỗ dốc. D- AN TOÀN LAOĐỘNG: Trong hầm tàu cấm người không có nhiệm vụ vận hành tiến hành các thao tác di chuyển xe. Khi dịch chuyển canh xe lại phải cẩn thận xe cán tay người canh. Cấm ngồi theo xe để di chuyển theo mã hàng trên móc cẩu. Kiểm tra kỹ thuật an toàn CCXD và thiết bị nâng trước khi tiến hành công việc. Cần phải thực hiện các biện pháp chèn lót để CCXD không gây hư hỏng thân xe. Tại cầu tàu, bãi: Lái xe kiểm tra xe theo qui tắc vận hành xe lần đầu. Xe có trang bị phanh hơi, không nổ máy được khi kéo phải thận trọng thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ sảy ra sự cố. Thực hiện đầy đủ mọi nội qui an toàn lao động trong xếp dỡ hàng hoá -- i i ~i~ i i =i i i ........ ~ i . Caubangmoccona . ~ / ~ Hinh 38 - 1 // Tau - Bai (Can be,) / Caubangmocchanga / / ? Don ganhcauxe N I 0 0 M..cC ,.- ::t ..co tob(j) Iiiii \ tC O ..c ..< C D >C D > < 0"C D \~ (b \\\\ .cc:: "C O ..c + -' C D . .::£ a . b . .c \g:,~+-' T :\\- I tC O '--D 1~ ~~~CD>< 0"C D ~\ \ 0 ) c:: "C O .ctC O 1 \ E..co tob(j) "\ 125 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG CONTAINER Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: CONTAINER COÙ HAØNG VAØ KHOÂNG HAØNG QTCNXD soá 39 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH -Khung caåu Container thủ công -Khung caåu container tự động töï ñoäng -Bộ gù rời 20- 40feet PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1- Taøu – Caàu taøu – Ñaàu keùo – Xe naâng( RTG) haï baõi 2- Taøu – Caàu bờ ( Liebherr,Gottwald,Gantry) – Ñaàu keùo – Xe naâng (RTG) haï baõi 3- Saølan - Caàu noåi -Tau 4- Taøu RORO-Xe nang -Đầu kéo - Xe nâng(RTG) hạ bãi 5- Baõi -Xe naâng (RTG) – Ñaàu keùo – Cẩu tàu (cẩu bờ)- Taøu 6 – Baõi -Xe naâng (RTG) – Xe tải đi thẳng 7 – Xe taûi – Caåu tàu, bờ (Gottwald,Liebherr,Gantry) – Taøu 1a-2a Tàu-Cẩu tàu(bờ)- Xe tải đi thẳng BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN P hö ôn g aùn Teân phöông tieän Soá löôïng Coâng Nhaân haàm taøu Coâng Nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toång soá coâng nhaân Naêng suaát Cont./ Maùng giôø 1 Caåu taøu Ñaàu keùo Xe naâng (RTG) 01 02 01 02 02 01 01 02 01 9 15 2 Caåu bờ Ñaàu keùo Xe naâng (RTG) 01 02 01 02 02 01 01 02 01 9 19-30 3 Caåu noåi 01 02 02 01 01 7 11 4 Xe nâang Ñaàu keùo Xe nang (RTG) 01 02 01 05 7 5 Caåu taøu Ñaàu keùo Xe naâng (RTG) 01 02 01 02 02 01 01 02 01 9 11 6 Xe naâng 01 01 10 30 -36 126 (RTG) 7 Caåu taøu (bờ) 01 02 02 01 01 06 15-30 1a Cẩu tàu 01 02 01 01 05 16 2a Cẩu bờ 01 02 01 01 05 20-30 A- ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: - Container theo ISO hoặc tiêu chuẩn Mỹ, gồm: container 20ft, 40ft, 45ft với có chiều cao 9ft 6 in, 8ft 6 in. Container có các cấu tạo vách kín, vách cách nhiệt với container, không có tấm nóc, không có vách bên hông nóc, kiểu sàn(plaforma) chở tải và khung contaier với chứa bồn. Hàng hóa chứa trong container rất đa dạng: hàng khô, lỏng, hàng thực phẩm tươi sống, thiết bị máy móc, kim loại v.v. Trọng lượng có hàng Q=24T – 35T, không hàng Q=2,37-5,87T - Tàu chuyên chở container có thể là tàu chuyên dùng hoặc tàu chở hàng khô. B- DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1-Dưới hầm tầu: - Hàng nhập : dưới tàu các công nhân tháo tăng đưa khóa chằng buộc container trên tàu. Khi cần trục hạ khung cẩu bán tự động ăn khớp với các lỗ khóa trên container công nhân điều khiển cho gù kéo xoay góc 900 khóa vào khớp góc trên container xong vào vị trí an toàn cho cần trục kéo hàng lên. Cần cẩu Liebherr,Gottwald dùng khung cẩu tự động để xếp dỡ container nên mọi thao tác của cần cẩu phải theo người làm tín hiệu. -Trường hợp dùng khung có gù rời kéo container biến dạng hoặc khi tàu bị nghiêng: cần trục hạ khung xuống cho bộ móc nằm trên nóc container thì dừng lại cho công nhân lên nóc container lắp gù khóa vào khớp góc sau đó xoay đi góc 900 cho gù khóa vào hàng. Cần trục kéo căng dây cho công nhân kiểm tra ,nếu các gù khóa vào khớp góc an tòan công nhân về vị trí an tòan cho cần trục kéo mã hàng lên. Khi làm hàng với tàu RORO xe nâng xúc container đặt lên rờmoóc. Đầu kéo kéo rờmoóc có hàng chạy vào trong bãi cho xe nâng xúc đưa lên đống. -Hàng xuất :cần trục di chuyển hàng hạ vào vị trí theo yêu cầu,khi hàng đã nằm ổn định công nhân điều khiển gù kéo xoay ngược lại góc 900 mở khóa cho cần trục lấy khung ra khỏi hàng. 2-Trên cầu tầu: -Hàng nhập :cần trục kéo hàng lên hạ xuống cầu tầu hoặc sàn rơmóoc , đối với trường hợp sử dụng khung cẩu bán tự động công nhân điều khiển cho gù kéo xoay ngược 90o mở khóa, trong trường hợp sử dụng khung cẩu tự động hoàn toàn thi lái cẩu điều khiển cho khóa của khung mở, sau đó lái cẩu nâng chuyển khung không hàng lên khỏi container.Xe nâng,đầu kéo di chuyển hàng vào bãi. -Hàng xuất :container được xe tải, xe nâng hoặc đầu kéo đưa đến cầu tầu.Cần cẩu hạ khung cẩu cho gù kéo lọt vào các khớp góc trên container, công nhân điều khiển cho gù kéo xoay góc 900 khóa vào khớp góc trên container xong vào vị trí an toàn cho cần trục kéo hàng lên cao 0,2 m dừng lại kiểm tra ,nếu mã hàng an tòan cho cần trục kéo đưa xuống hầm tàu. 3-Trên bãi: Việc làm hàng sẽ do các thiết bị xe nâng, reachstacker, RTG thực hiện công tác chất xếp bảo quản hàng cũng như xuất hàng ra khỏi bãi. Các công nhân cơ giới thực hiện các theo tác nâng chuyên hàng không có sự tham gia của công nhân thủ công mà thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách quản lý bãi container 127 C. PHƯƠNG PHÁP CHẤT XẾP VÀ BẢO QUẢN: 1-Dưới hầm tầu: Container xếp theo từng lớp chồng khít tầng trên với tầng dưới hoặc vào các khóa giữa các lớp hàng. Hàng được xếp từ trong vách hầm ra ngoài miệng hầm, các lớp hàng xếp trên mặt boong được lắp thêm khoá liên kết các container với nhau và neo vào mạn tàu. Các container xếp trên boong cao hai lớp phải dùng khóa liên kết dọc giữa hai lớp và phải chằng buộc vào tàu chắc chắn. 2-Trên xe tải: Container được xếp đúng vào các vị trí có lắp khóa trên sàn phương tiện, hoặc vào đúng vị trí sàn xe vận chuyển. 3-Trên bãi: Container được xếp thành các lô các dãy, tại các bãi do reachstacker làm hàng container có hàng có thể chất cao đối đa là 5 tầng, với RTG là 4 tầng nếu bằng xe nâng 3 tầng. Các container rỗng thì có thể chất cao 5 tầng .Đảm bảo khi xếp chồng các container phải tiếp xúc với nhau tại các khớp góc ,không được chồng container 20 feet lên trên container 40feet. Container được bảo quản tại các bãi chuyên dùng có khả năng chiụ lực, không bị đọng nước vơí độ nghiêng thích hợp đảm bảo độ ổn định của chồng hàng theo chiều cao.Trong trường hợp có dự báo bão , container phải được xếp thành khối. D. AN TOÀN LAOĐỘNG: Trong trường hợp cần thiết công nhân phải dùng thang để lên xuống nóc container thực hiện các thao tác đóng mở khóa cho container. Công nhân phải dùng móc đáp hoặc dây mồi khi cần điều chỉnh hàng hỗ trợ cho cần trục hạ hàng đúng vị trí . Khi cần trục kéo container công nhân phải vào vị trí an toàn. Trường hợp dùng pháo cho công nhân đứng tại cầu tầu thì vị trí của pháo phải nằm ngoài vùng nguy hiểm của cần trục. Phải kiểm tra tình trạng kỹ thuật của khung cẩu container trước khi lắp vào cần cẩu. Đặc biệt khi dùng khung bán tự động phải kiểm tra và hiệu chỉnh đảm bảo cho các khóa góc quay đồng bộ, gù kéo xoay đủ 900. .Các gù rời phải có bộ phận khóa chống xoay. Cần trục không được nâng container lên khi các gù kéo chưa khóa đủ hoàn toàn tại 4 khớp góc của container. Cần trục không được lấy khung lên khi các gù kéo chưa mở đủ hoàn toàn tại 4 khớp góc của container Đối với hàng xuất khi tàu bị nghiêng container không hạ vào khóa góc của lớp bên dưới phải hạ mã hàng xuống cầu tầu lắp thêm 2 sợi cáp nét vào bộ cáp kéo khung tạo độ nghiêng thích hợp cho mã hàng Cần trục Liebherr, Gottwald khi người lái quan sát hầm tàu qua màn hình không rõ thì phải theo chỉ định của người làm tín hiệu. Phải kéo container lên độ cao 0,2 m để kiểm tra độ vững chắc của móc mới được kéo lên cao. Những container bị biến dạng không được đưa xuống tầu Dưới hầm tàu container kéo lên hoặc hạ xuống theo phương thẳng đứng tránh va quẹt vào container hoặc vật khác. Khi di chuyển container không được để dây điều khiển cơ cấu xoay gù vướng vào các chướng ngại vật. Công nhân phải trang bị bảo hộ lao động đầy đủ và tuân thủ mọi nội quy an toàn lao động của công ty. \ \ \ \ \ \ \ \ \ . \ \ i \ ! -0 . 1 \ \ I. \ ,« 0 () iffi ........... ca I I iffi 0 a J -0 ) .:::t:. I ::) iffi ,« 0 a J (j) I I .b .b ..c ..c c C ,« 0 0 ,« 0 () L. () I I e I::) '(0 I- M.c I \ \ \ \ \ \\ II' ----------_.------------ I~ . ~ ~ ~ , t, , \ \ \ ..-.. \ ..-.. C > C > t: t: < C O < C O \ t: \ t: C D C D > < > < '-"" '-"" tC O tC O \ ca \ ca .. I I 0 0 C D C D \ ' \ ' I I 1 1 < 0 1 1 < 0 \ . \ 1 1 <CO 1 1 <CO () () I I t: t: C O C O M I .../1 \ - 1 1 fO J" ..C O 0 )1 > < M \ I \ ~.en ('If') .ct: "'- :I: \\\\\ ~ ~Ne tS ..c ...... to \~ (]) > < \t9l-e:::I \~\\ \\\ 0 ') c -,fl-~ ~ ...... to"etS ...... (]) > < te tS (() 128 QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ XEÁP DÔÕ: HAØNG KHOÂNG BAOBÌ ÑOÙNG GOÙI Toång coâng ty HHVN Caûng Saøi Goøn TEÂN HAØNG: VỎ XE QTCNXD soá 40 COÂNG CUÏ XEÁP DÔÕ QUY CAÙCH - Boä caùp moùc - Khung caåu coù caùp moùc - Daây moùc caùp 10m taûi troïng 3,0 T PHÖÔNG AÙN XEÁP DÔÕ: 1a. Taøu(caàn oâtoâ) kho – baõi 1b. Taøu (caàn oâtoâ) ñi thaúng 2a. Taøu (caàn caåu oâtoâ – oâtoâ) baõi – kho 2b. Taøu (caàn caåu oâtoâ – oâtoâ) ñi thaúng 3. Taøu (caàn caåu baùnh hôi – oâtoâ) baõi - kho 4. Baõi – Kho (xe naâng – oâtoâ) ñi thaúng 5. Taøu (caàn caåu – Xe naâng) kho – baõi BAÛNG CHÆ TIEÂU KHAI THAÙC PHÖÔNG TIEÄN Ph öô ng aùn Teân phöông tieân Soá löôïng Coâng nhaân Haàm taøu Coâng nhaân caàu taøu Coâng nhaân saø lan ghe Coâng nhaân trong kho baõi Coâng nhaân tín hieäu Coâng nhaân cô giôùi Toång soá coâng nhaân Naêng suaát Taán/ maùng /giôø 1-a Caåu taøu Xe taûi 01 02 04 02 03 01 01 02 13 10 1-b Caåu taøu 01 04 02 01 01 08 15 2-a Caåu bôø caàn oâtoâ Xe taûi 01 02 04 02 03 01 01 02 13 10 2-b Caåu bôø caàn oâtoâ 01 04 02 01 01 08 12 3 Caåu ôø caàn oâtoâ Xe taûi 01 02 04 02 03 01 01 02 13 10 4 Xe naâng 01 01 01 14 5 Caåu taøu Xe naâng 01 03 04 02 01 01 03 11 A . ĐẶC ĐIỂM HÀNG HOÁ: - Vỏ xe ôtô là mặt hàng được chở tới Cảng trên các tàu hàng bách hóa, hàng tới Cảng theo từng lô với số lượng không lớn. Vỏ xe là mặt hàng không có bao bì đóng gói. Có khối lượng từng chiếc một là 50-80kg có kích thước 600-2100x180-1200mm và có thể lớn hơn. - Trọng lượng riêng không xác định. B. DIỄN TẢ QUI TRÌNH: 1-Dưới hầm tầu: Các công nhân được bố trí làm việc với nhiệm vụ thành lập mã hàng bằng cách xỏ cáp của bộ CCXD qua các vỏ xe được xếp thành một mã hàng có trọng lượng 3T. Việc thành lập mã hàng được thành lập ở khoảng trống trong hầm tàu. Thao tác xếp dỡ tiến hành theo quy tắc lấy từng lớp một và độ cao của mỗi lớp không được vượt quá 1,2m và từ khu vực sân hầm tiến dần về các vách. Công nhân ở hầm tàu dùng xà beng gỗ để nạy bẩy di chuyển vỏ xe lập thành mã hàng và thao tác xỏ cáp qua vỏ xe 129 có sử dụng móc xỏ cáp ( dây xỏ cáp) cho phép buộc nhiều kéo hàng làm thành một mã từ 2-3, nhưng với trọng lượng không được vượt quá sức nâng của cần cẩu, của khung cẩu. Việc thành lập một mã hàng ở vách hầm cũng được tiến hành theo từng lớp và độ cao không quá 1,2m, tiến hành theo quy tắc: công nhân se chồng 2-3 vỏ xe lên nhau rồi xỏ cáp qua, sau đó dùng tời kéo dời hàng ra khoảng trống sân hầm tàu, cáp kéo này được móc qua các puly đổi hướng để thao tác được tiến hành thuận lợi và an toàn nhất. Công nhân ở hầm tàu sẽ thành lập một kéo hàng từ 2-8 vỏ xe. Dưới sự điều khiển của tín hiệu viên lái cẩu nâng mã hàng lên độ cao 1m và khi đã xác định mã hàng đã được lắp vào móc cẩu chắc chắn và không quá tải trọng của cần cẩu, thì người lái cầu tiếp tục nâng mã hàng đưa ra khỏi hầm tàu và đưa lên cầu tầu . 2-Trên cầu tầu: Nếu dùng xe nâng có càng dài để vận chuyển hàng vào kho thì phải chuẩn bị mặt bằng dỡ hàng tại cầu cảng tạo cho vỏ xe ở tư thế đứng sau khi đã tháo CCXD ra khỏi mã hàng. Khi mã hàng ở độ cao 0,3m cách mặt đất thì công nhân làm việc tại cầu cảng có thể điều chỉnh mã hàng vào vị trí thuận lợi để cần trục hạ mã hàng xống cầu tầu sau đó công nhân tháo mã hàng khỏi móc cần trục . Nếu mã hàng được hạ lên xe tải ,rơmoóc trailer thì khi mã hàng cách sàn xe 0,3m. công nhân có thể điều chỉnh mã hàng để cần trục hạ xuống sàn xe sau đó công nhân lên xe tháo móc mã hàng . Nhóm công nhân làm việc ở cầu tàu (trên xe ôtô, trên rơmoóc, trailer) dùng tay xếp dựng đứng các vỏ xe lên nghiêng tựa vào vách trước của thùng xe hoặc có thể xếp chồng các vỏ xe lên nhau với chiều khoảng cao 1,2m để tạo vách tựa rồi sau đó xếp cách vỏ xe tiếp theo dựng tựa vào. Có thể dùng phương pháp trên để xếp trên thùng xe vận tải, trên rơmoóc, trailer, hoặc có thể xếp chúng chồng khít lên nhau độ cao mỗi chồng không cao quá 2 lớp so với thành thùng xe, trên các rơmoóc và trailer nên xếp theo kiểu dựng đứng tựa vào điểm tựa, hoặc chồng lên nhau không quá 6 chiếc và phải có dây chằng vững chắc. 3-Vận tải trong cảng: Để vận chuyển đưa vỏ xe từ tàu lên cầu cảng vào bãi, kho trong cảng nếu dùng xe nâng có càng dài, thì người lái xe hạ độ cao của càng cách mặt cầu tàu 300-350mm và cho càng nâng nghiêng về phía trước. Khi xe nâng tiến vào xỏ càng vào vỏ xe người lái xe nâng sẽ cho càng ngửa về phía mình và nâng mã hàng lên khỏi mặt đất ở độ cao 300-400mm và bắt đầu di chuyển. Còn nếu vận chuyển vỏ xe trong cảng bằng xe tải, rơmoóc, trailer thì người điều khiển phương tiện đó phải theo dõi quá trình xắp xếp lên phương tiện của mình sao cho không quá tải và chất xếp hàng đảm bảo cho hàng ổn định trong quá trình vận chuyển. 4- Tại kho bãi: Công tác xếp dỡ trong kho sử dụng xe nâng: 1-2 mã hàng đầu tiên khi xe nâng đưa vào kho người lái xe dùng chúng để thành lập đầu cây hàng (tường tựa điểm tựa). Đầu cây hàng thành lập bằng cách để nằm các bánh xe xếp chồng lên nhau không quá 1,2m. Những mã hàng sau công nhân cần xếp thật khít tựa vào đầu cây hàng (bánh xe xếp dựng đứng) và xếp thành dãy ngay ngắn. Độ dài của cây hàng được xác định bởi người cán bộ trực tại bãi và phụ thuộc vào bãi, khối lượng hàng nhập vào. Nếu việc vận chuyển hàng vào kho do các phương tiện khác đảm nhận, thì thao tác xếp dỡ hàng từ các phương tiện đó vào kho được tiến hành thủ công hoặc xe nâng và việc thiết lập cây hàng tương tự như trên. Để xếp dỡ hàng từ kho lên các phương tiện vận chuyển thì công nhân sẽ dùng tay dựng đứng vỏ xe lên, sau đó người lái xe nâng sẽ xỏ càng vào vỏ xe chuyển lên xe tải Tùy thuộc vào độ dài càng xe nâng và hông của xe vận chuyển một càng xe có thể lấy 1-4 vỏ xe. Khi biết hàng ở vị trí chắc chắn xe nâng mới nâng tiếp càng xe lên (giữa bánh xe) 30-40mm và di chuyển về phía phương tiện lấy hàng. Phải điều khiển sao cho khi đáy hàng cách mặt sàn thùng xe từ 15-20 mm, xe nâng kết hợp một lúc 2 thao tác 130 ngửa càng xe về phía trước và hạ càng cho vỏ xe đứng vững trên sàn thùng của phương tiện vận tải, rút càng ra khỏi hàng .Khi rút càng không để càng vứơng vào hàng tránh trường hợp hàng rơi do bị càng xe va quệt. Trên thùng xe có thể xếp vỏ xe đứng hoặc nằm. Xếp đứng thì điểm tựa gối đầu sẽ làm thành bửng trước của thùng xe có thể chồng cao hơn thành một đến hai lớp, cao hơn phải được chằng buộc chắc chắn. Nếu xếp nằm cao hơn thành xe hai đến ba lớp, chằng buộc chắc chắn. C- PHƯƠNG ÁN CHẤT XẾP BẢO QUẢN: Vỏ xe là loại hàng đơn chiếc, tại hầm tàu chúng được xếp thành cây hàng và tư thế của vỏ có khi ở vị trí đứng hoặc nằm. Trên các phương tiện vận chuyển hoặc trong bãi, chúng cũng được sắp xếp như trên tàu. D- AN TOÀN LAO ĐỘNG: Mọi thao tác của công nhân làm thủ công phải tuân theo chỉ đạo của người chỉ đạo trong suốt quá trình của người sản xuất. Không được để vỏ xe rơi tự do khi chất xếp ở độ cao 1m. Người lái xe nâng khi xúc vỏ xe phải lưu ý tới xức nâng của xe và chịu tải của càng xe. Công nhân làm việc ở hầm tàu hết sức chú ý khi di chuyển trong hầm tàu,tránh rơi vào lòng bánh xe. Khi làm việc phải mang đầy đủ trang bị bảo hộ lao động. Phải thực hiện đúng các hướng dẫn về kỹ thuật an toàn khi thực hiện công tác xếp dỡ. ,... 0~~Cf-::L \ ica .c0~ \ ~e O..... \ < Q~ fn s \ ~fe n s 0 I \ f~.... \\ g > 1 ')("0 ..c + -' to<0 + -' \ < c; < 0 + -' < 0 \ I'< fJ ~ 0 I:J f("O \'-\ t ~ , ~ -- .~~ I II [I Q ) c: ,,'co ..c: + -' (i) -< 0 + -' < 0:J 'co + -' c: ,< co ()"-"I.:J ,C O I- M0~J:C"'- J: tro C O \ ~ ~o . 0E \~ iro C OIQ) c: < ro c:Q) > < \ I ,b..Qc \ ,< ro ()I:J ,ro I- ~ I 0~.cc,.- ~ :::J 'co ........ E,cC O ..c -t)::, -00)c: 'co ..c:::J i= \ -'-~ --'- \ a . .C O < ..> ~cC O "'0c: cC D '-........ 0 ) c: 'co ..c tC O ~:J !'C co < ..> 0 )c::::J ..c ~c: < C D '-........ 0 ) c: 'C O ..c tC O :2 : Oichuyenhangtrenxe nang Oichuyenhangtrenxe nang Hinh 40 -5 Oichuyenhangtrenxenangcomoc ~ Xephanga khovabai OichuyenhangtrenrO'mooc ~ ~-- --- CÂU HỎI 1. Trình bày nguyên tắc chung trong qui chế về tổ chức dây chuyền xếp dỡ và thực hiện qui trình công nghệ xếp dỡ ? 2. Trình bày các điều khoản thực hiện chỉ đạo hiện trường ? 3. Trình bày công việc tổ chức giám sát thực hiện ? 4. Trình bày các qui định về công tác chuẩn bị nơi làm việc ? 5. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng bao lương thực 50 kg? 6. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng nông sản trọng lượng 50-80 kg ? 7. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng bao ciment 50 kg ? 8. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng ciment trọng lượng 1000 kg ? 9. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng soda trọng lượng 1000 kg ? 10. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng thép ống, thép hình ? 11. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng thép bó dài ? 12. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng thép phôi dài ? 13. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng tấm kiện, tấm đơn ? 14. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng dây cuộn ? 15. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng tấm cuộn ? 16. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng thép vụn, phế liệu ? 17. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng than đá rời các loại ? 18. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng clinker ? 19. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng phân bón rời các loại ? 20. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ đóng gói phân bón rời ? 21. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng cám và thức ăn gia súc rời ? 22. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ đóng gói hàng cám, thức ăn gia súc ? 23. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng lúa mì rời ? 24. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng gỗ cây ? 25. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng gỗ ván xẻ ? 26. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng lạng ? 27. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng gỗ ván sàn ? 28. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng bách hóa khô trong bao bì carton 29. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng kiện carton dưới 50 kg ? 30. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng cao su trọng lượng dưới 100 kg ? 31. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng kiện cao su trọng lượng dưới 1000 kg ? 32. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng kiện thiết bị, phụ tùng trọng lượng dưới 1000 kg ? 33. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng thùng hình trụ, nhiên liệu hóa chất đựng trong thùng kim loại ? 34. Trình bày qui trình công nghệ xếp dỡ hàng xe bus, xe du lịch ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQui trình công nghệ xếp dỡ hàng hóa.pdf
Tài liệu liên quan