Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn

(Bản scan) Trong nền kinh tế thị trường, thu nhập của mỗi cá nhân sở hữu tài sản được hình thành dựa | trên việc thị trường đánh giá mức độ đóng góp của các nguồn lực (vật chất, lao động, trí tuệ) mà họ sở hữu trong việc tạo ra những giá trị mới trong khối của cải xã hội. Tuy nhiên, mỗi | cá nhân sẽ phải đối mặt với sức ép của cạnh tranh. Tự do cạnh tranh là yếu tố chi phối việc phân bổ nguồn lực và sự lựa chọn của các chủ thể trên thị trường. Mối liên kết và tương tác giữa các chủ thể được thực hiện thông qua thị trưởng, được dẫn dắt bởi động cơ lợi ích cá nhân, trên cơ sở các giao dịch tự nguyện. Cạnh | tranh là cơ chế thiết lập các mức giá hiệu quả, là phương thức gây áp lực nhằm buộc các nhà sản xuất phải luôn luôn đổi mới, sáng tạo, Cơ chế cạnh tranh đảm bảo cho các nguồn lực trong nền kinh tế thị trường được phân bổ một cách hợp lý và hiệu quả. Do vậy, nhà nước cần góp phần tạo lập một môi trường thực sự bình đẳng, tự do cạnh tranh lành mạnh trong phát triển giữa các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu; ngược lại, các doanh nghiệp thuộc mọi hình thức sở hữu phải hoạt động công khai, minh bạch và thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình trong mọi giao dịch thị trường.

pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 15/03/2022 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại nhìn từ lý luận và thực tiễn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfso_huu_trong_nen_kinh_te_thi_truong_hien_dai_nhin_tu_ly_luan.pdf