Bài giảng Luật môi trường

(Bản scan) Mục tiêu của công ước: Bảo vệ sức khỏe của con người và môi trường trước tác động có hại từ việc sản sinh và quản lý không hợp lý về mặt môi trường các chất thải nguy hại và các chất thải khác bằng một hệ thống kiểm soát nghiêm ngặt quá trình vận chuyển và tiêu hủy các chất đó. Nội dung cơ bản: Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và các chất thải khác.

pdf64 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Lượt xem: 2731 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Luật môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_luat_moi_truong_tai_lieu_ebook_giao_trinh_5534.pdf