Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Mục tiêu, chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp Cơ sở vật chất, kỹ thuật Nguồn nhân lực (tài chính, con người, thời gian) Sự thay đổi của môi trường (kinh doanh, luật pháp, đối thủ cạnh tranh, công nghệ.)

pdf12 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị nguồn nhân lực_ Chương 6.pdf
Tài liệu liên quan