Quản trị ngoại thương

KIỂM TRA LẦN 1: 10% -Chialớp thành 8 nhóm, bốc thăm chọn 4 đề tài về ngoại thương. -Thời gianchuẩn bị 02 tuần. -Bốc thăm chọn đội thuyết trình, đội phản biện. -Thuyết trình trong 5 phút, phản biện 15 phút.  KIỂM TRA LẦN 2: 20% - Tìmhiểuthực tế tại 01Cảng(8Nhómbốcthămchọn8Cảng)và01doanh nghiệpXNK(svtựthực hiện). Viếttiểu luậntómtắt(tốiđa10trangA4), thời gianchuẩnbị3tuần. -Thuyếttrình trong 5phút,trảlời 2câuhỏiGVnêura. Nộidungtìmhiểuthực tế: -Tìmhiểuquytrình xuấthoặcnhậpkhẩutạiCảng, Gahàngkhông. -Tìmhiểunộidungcủabộchứngtừgiaodịch. - CáckhókhănmàDNgặpphảitrong quátrình giaonhậnhànghoáxuất nhậpkhẩuvàcáchkhắcphục.  THI:70% -Thitrắc nghiệm + Tự luận trong 90 phút.

pdf50 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2220 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị ngoại thương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG Tháng 09.2012 LUẬT KD QUỐC TẾ KTNV NT (Hợp đồng NT) BẢO HIỂM HH XNK VẬN TẢI GIAO NHẬN HH XNK QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG HH XNK NGHIỆP VỤ HẢI QUAN THANH TOÁN QUỐC TẾ CHƯƠNG TRÌNH HỌC (45 tiết)  HỌC TẠI LỚP: – Lý thuyết : 24 tiết – Thuyết trình: 8 tiết – Bài tập: 8 tiết  HỌC THỰC ĐỊA 1 BUỔI: 5 tiết.  THI & KIỂM TRA: + Kiểm tra 10%: Thuyết trình đề tài XNK. + Kiểm tra 20%: Đi thực tế và thuyết trình. + Thi 70%: Thi trắc nghiệm & Tự Luận. NỘI DUNG KIỂM TRA & THI  KIỂM TRA LẦN 1: 10% - Chia lớp thành 8 nhóm, bốc thăm chọn 4 đề tài về ngoại thương. - Thời gian chuẩn bị 02 tuần. - Bốc thăm chọn đội thuyết trình, đội phản biện. - Thuyết trình trong 5 phút, phản biện 15 phút.  KIỂM TRA LẦN 2: 20% - Tìm hiểu thực tế tại 01 Cảng (8 Nhóm bốc thăm chọn 8 Cảng) và 01 doanh nghiệp XNK (sv tự thực hiện). Viết tiểu luận tóm tắt (tối đa 10 trang A4), thời gian chuẩn bị 3 tuần. - Thuyết trình trong 5 phút, trả lời 2 câu hỏi GV nêu ra. Nội dung tìm hiểu thực tế: - Tìm hiểu quy trình xuất hoặc nhập khẩu tại Cảng, Ga hàng không. - Tìm hiểu nội dung của bộ chứng từ giao dịch. - Các khó khăn mà DN gặp phải trong quá trình giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu và cách khắc phục.  THI: 70% - Thi trắc nghiệm + Tự luận trong 90 phút. Nội dung học Chương 1: Các điều kiện TM Quốc tế - Incoterms 2010 Chương 2: Giao dịch – Đàm phán trong HĐ XNK Chương 3: Soạn thảo Hợp đồng Xuất nhập khẩu Chương 4: Tổ chức thực hiện hợp đồng XNK TÀI LIỆU THAM KHẢO • SÁCH: - Kỹ Thuật Ngoại Thương – TS Đoàn Thị Hồng Vân. - Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Ngoại Thương – GS,TS Vũ Hữu Tửu - Hướng dẫn thực hành kinh doanh Xuất Nhập Khẩu File: Tóm tắt bài giảng. Slide bài giảng. • Website tham khảo: + vinanet.com.vn: Thông tin của Bộ TM + www.customs.gov.vn: Tổng cục hải quan + www.mot.gov.vn: Bộ Thương mại + www.itpc.hochiminhcity.gov.vn Chương 1 INCOTERMS 2010 INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS Các điều kiện thương mại quốc tế 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ INCOTERMS: 1.1 Khái niệm: Là các điều kiện thương mại quốc tế do phòng TMQT (ICC – International Chamber of Commerce) soạn thảo và phát hành để phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa bên mua và bên bán trong quá trình chuyên chở hàng hoá và thông quan XNK. Incoterms được xuất bản đầu tiên vào năm 1936, cho đến nay đã được sửa đổi , bổ sung 7 lần vào các năm 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 và 2010 nhằm làm cho các quy tắc đó luôn phù hợp với thực tiễn thương mại quốc tế hiện hành. INCOTERMS  Là ngôn ngữ của thương mại hàng hóa hữu hình quốc tế  Là cơ sở xác nhận trách nhiệm giao nhận và vận tải hàng hóa quốc tế  Là cơ sở để tính giá cả mua bán hàng hóa XNK  Là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp trong hoạt động ngoại thương. 1.2 Mục đích của Incoterms: Thông qua việc áp dụng Incoterms 2010 vào các hợp đồng, các doanh nghiệp sẽ: - Rút ngắn và tinh giản được hợp đồng mà không làm ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các bên. - Phân định được ranh giới trách nhiệm giữa người bán và người mua về các loại chi phí (chi phí làm thủ tục XK, NK, thuê phương tiện chuyên chở, mua bảo hiểm, chèn lót , san hàng, bốc, dỡ) và cước phí. • - Ranh giới trách nhiệm về nộp thuế và thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. • - Xác định thời điểm và nơi mà rủi ro, tổn thất hàng hoá di chuyển từ người bán sang người mua. • - Giúp cho các bên mua, bán tránh được những tranh chấp không cần thiết, nhất là trong trường hợp luật pháp các nước có sự giải thích trái ngược nhau. 1.3 Những lưu ý khi sử dụng Incoterms: - Incoterms không phải là luật buôn bán quốc tế mà chỉ là văn bản có tính chất khuyên nhủ, khuyến khích người mua và người bán trên toàn thế giới tự nguyện áp dụng. - Incoterms chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan đến trách nhiệm người bán và người mua. Vì vậy, hai bên có quyền tăng giảm nghĩa vụ cho nhau nhưng không được làm thay đổi bản chất điều kiện giao hàng. - Trong trường hợp giữa Incoterms và hợp đồng có những qui định khác nhau thì hai bên phải thực hiện theo những điều đã thỏa thuận trong hợp đồng. - Khi áp dụng Incoterms phải lưu ý đến tập quán cảng, tập quán ngành. Incoterms không thể thay thế hợp đồng nhất là vấn đề chuyển giao sở hữu HH từ người bán sang người mua, các trường hợp miễn trách và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng. - Incoterms ra đời sau không huỷ bỏ các incoterms ra đời trước nên áp dụng văn bản nào của Incoterms thì phải dẫn chiếu rõ trong hợp đồng (ghi rõ năm của văn bản sử dụng) - Incoterms chỉ đề cập đến trách nhiệm của người bán và người mua chứ không đề cập đến người thứ 3 (người vận tải, bảo hiểm). - Chỉ đề cập đến các hàng hoá hữu hình. 1. 4 Nội dung Incoterms 2010: gồm có 11 điều kiện thương mại, được chia làm 2 nhóm: * Nhóm I: gồm 7 điều kiện (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) Aùp dụng cho mọi phương thức vận tải. * Nhóm II: gồm 4 điều kiện (FAS, FOB, CFR, CIF) Aùp dụng cho vận tải biển và thuỷ nội địa. * Nhóm I: gồm 7 điều kiện EXW (Ex Works): Giao tại xưởng FCA (Free Carrier): Giao cho người vận tải CPT (Carriage Paid To): Cước phí trả tới CIP (Carriage and Insurance Paid to): Cước phí, bảo hiểm trả tới DAT (Delivered At Terminal): Giao hàng tại ga đầu mối (Tại nơi tới) DAP (Delivered At Place): Giao hàng tại địa điểm đến. DDP (Delivered Duty Paid): Giao hàng thuế đã trả • Nhóm II: gồm 4 điều kiện FCA (Free Carrier): Giao cho người vận tải FOB (Free On Board): Giao hàng lên tàu CFR (Cost and Freight): Tiền hàng & Cước phí CIF (Cost, Insurance and Freight): Tiền hàng, Phí bảo hiểm & Cước phí. Phân chia theo từng loại điều kiện: * Loại E: gồm 1 điều kiện EXW (Ex Works): Giao tại xưởng (Địa điểm quy định ở nước xuất khẩu) Đặc điểm: Trách nhiệm người bán là tối thiểu, người mua là tối đa. Người bán giao hàng tại xưởng, tại kho mình là hết nghĩa vụ. • * Loại F: Gồm 3 điều kiện: FCA (Free Carrier): Giao cho người vận tải FAS (Free Alongside Ship): Giao dọc mạn tàu FOB (Free On Board): Giao hàng lên tàu  Đặc điểm: - Người bán làm thủ tục xuất khẩu, người mua làm thủ tục nhập khẩu. - Người bán không trả chi phí và cước chuyên chở vận tải chính. - Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hoá tại nước Xuất Khẩu. • * Loại C: Gồm 4 điều kiện • CFR (Cost and Freight): • CIF (Cost, Insurance and Freight): • CPT (Carriage Paid To): • CIP (Carriage and Insurance Paid to): Đặc điểm: - Người bán làm thủ tục xuất khẩu, người mua làm thủ tục nhập khẩu. - Người bán phải trả cước phí vận tải chính. - Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hoá tại nước Xuất Khẩu * Loại D: Gồm 3 điều kiện DAT (Delivered At Terminal): DAP (Delivered At Place): DDP (Delivered Duty Paid): Đặc điểm: - Người bán thuê phương tiện vận tải và chịu mọi chi phí để đưa hàng đến địa điểm đích quy định - Địa điểm chuyển rủi ro về hàng hoá tại nước nhập khẩu. - Người bán mua bảo hiểm vì quyền lợi của mình. 1.5 Khái quát chung về 11 điều kiện: Loaïi E Loaïi F Loaïi C Loaïi D Ñòa ñieåm chuyeån ruûi ro Nôi ñi Nôi ñi Nôi ñi Nôi ñeán Ngöôøi chòu ruûi ro treân ñöôøng vaän taûi M M M B Ngöôøi thueâ phöông tieän vaän taûi M M B B Ngöôøi laøm thuû tuïc xuaát khaåu M B B B Ngöôøi laøm thuû tuïc nhaäp khaåu M M M M: ----- B:DDP 1.6 Các căn cứ để lựa chọn điều kiện cơ sở giao hàng: - Phương thức vận tải - Khả năng thuê phương tiện vận tải - Khả năng làm thủ tục thông quan XNK - Khả năng chấp nhận rủi ro - Trình độ nghiệp vụ kinh doanh - Vị thế, thói quen trong buôn bán - Cách thức chuyên chở(hàng rời, hàng Cont) 1.7 Caùc ñieåm löu yù khi söû duïng ñieàu kieän: - Ñöùng vò trí ngöôøi baùn, teân ñieàu kieän. • - Nôi chuyeån traùch nhieäm, ruûi ro? - Vaän chuyeån baèng phöông thöùc gì? - Ai thueâ phöông tieän vaø traû chi phí? - Ai mua baûo hieåm? - Ai laøm thuû tuïc XK,NK? - Ai boác haøng, dôõ haøng? Chi phí? Nghĩa vụ của người bán Nghĩa vụ của người mua A1: Cung cấp HH và hoá đơn TM đúng HĐ B1: Trả tiền hàng hoá và nhận chứng từ A2: Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác B2: Giấy phép, kiểm tra an ninh và các thủ tục khác A3: Hợp đồng vận tải và bảo hiểm B3: Hợp đồng vận tải và bảo hiểm A4: Nghĩa vụ giao hàng B4: Nghĩa vụ nhận hàng A5: Chuyển giao rủi ro B5: Chuyển giao rủi ro A6: Phân chia chi phí B6: Phân chia chi phí A7: Thông báo cho người mua B7: Thông báo cho người bán A8: Cung cấp chứng từ giao hàng hoặc thông điệp điện tử tương đương B8: Nhận chứng từ giao hàng: chứng từ vận tải hoặc thông điệp điện tử tương đương A9: Kiểm tra, đóng gói, bao bì, ký mã hiệu B9: Kiểm tra hàng hoá A10: Hổ trợ thông tin và chi phí liên quan B10: Hổ trợ thông tin và chi phí liên quan 2. NỘI DUNG CÁC ĐIỀU KIỆN INCOTERMS 2010 2.1 EXW (Ex Work): Giao tại Xưởng. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi đặt hàng dưới sự định đoạt của người mua tại cơ sở của người bán hoặc 1 nơi được quy định khác (nhà máy, xí nghiệp, kho bãi…). Hàng hoá không được hoàn tất thủ tục hải quan XK, và không được chất lên bất cứ phương tiện gom hàng nào. EXW Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: 1. Traû tieàn haøng. 2. Chòu chi phí vaø hoaøn thaønh caùc thuû tuïc xuaát khaåu. 3. Thueâ phöông tieän vaän taûi, chòu chi phí, ruûi ro, cuõng nhö cöôùc phí chuyeân chôû haøng hoaù. 4. Mua baûo hieåm haøng hoaù. 5. Nhaän haøng taïi ñòa ñieåm quy ñònh. 6. Chòu moïi chi phí lieân quan ñeán thuû tuïc nhaäp khaåu. A - Trách nhiệm của người Bán: 1. Cung caáp haøng hoaù vaø boä chöùng töø giao dòch, giaáy pheùp (neáu coù) 2. Thoâng baùo thôøi gian & ñòa ñieåm giao haøng. 3. Traû moïi chi phí cho vieäc kieåm tra veà soá löôïng, chaát löôïng. 4. Traû caùc chi phí bao bì, ñoùng goùi, keû, kyù maõ hieäu. 5. Cung caáp cho ngöôøi mua caùc thoâng tin lieân quan ñeán haøng hoaù ñeå ngöôøi mua mua baûo hieåm. Hoã trôï thoâng tin vaø chi phí lieân quan Trách nhiệm của người bán là tối thiểu và người mua là tối đa 2.2 FCA (Free Carier): Giao cho người chuyên chở. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở được chỉ định bởi người mua tại nơi quy định. Hàng hoá đã hoàn tất thủ tục hải quan XK. FCA Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng EXW - Mieãn tröø nghóa vuï thuû tuïc xuaát khaåu - Nhaän haøng taïi ñòa ñieåm quy ñònh. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng EXW. - Hoaøn thaønh thuû tuïc haûi quan xuaát khaåu. - Ñöa haøng ñeán ñòa ñieåm quy ñònh. Lưu ý: + Nếu giao hàng tại cơ sở của người Bán thì người bán phải chịu thêm chi phí bốc hàng lên phương tiện cho người mua. + Nếu giao hàng ở nơi khác thì người bán không phải chịu chi phí bốc hàng lên phương tiện cho người mua. + Rủi ro sẽ chuyển sang cho người mua khi người bán giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do người mua chỉ định. 2.3 FAS (Free Alongside Ship): Giao dọc mạn tàu. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá được đặt dọc mạn tàu tại cảng quy định. Hàng hoá đã hoàn tất thủ tục hải quan XK. FAS Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FCA - Giaûm tröø ruûi ro vaø caùc khoaûn chi phí töø cô sôû ngöôøi baùn ñeán khi haøng ñaët doïc maïn taøu. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FCA. - Ñöa haøng ñaët doïc maïn taøu taïi caûng giao haøng quy ñònh. - Chòu theâm ruûi ro vaø caùc khoaûn chi phí töø cô sôû ngöôøi baùn ñeán khi haøng ñaët doïc maïn taøu. 2.4 FOB (Free On Board): Giao hàng trên tàu. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng được giao lên con tàu do người mua chỉ định. Hàng hoá đã hoàn tất thủ tục hải quan XK. FOB Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FAS - Giaûm tröø ruûi ro vaø caùc khoaûn chi phí töø doïc maïn taøu ñeå ñöa haøng leân taøu. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FAS. - Ñöa haøng leân taøu do ngöôøi mua chæ ñònh taïi caûng ñi. - Chòu theâm ruûi ro vaø caùc khoaûn chi phí töø doïc maïn taøu ñeå ñöa haøng leân taøu. 2.5 CFR (Cost and Freight): Tiền hàng & Cước phí. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá được chuyển lên tàu. Người bán có trách nhiệm thuê tàu, trả cước phí và hoàn tất thủ tục hải quan XK. CFR Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FOB - Giaûm tröø nghóa vuï thueâ taøu vaø traû cöôùc phí vaän taûi chính. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FOB. - Coù traùch nhieäm thueâ taøu vaø traû cöôùc phí vaän taûi chính. Lưu ý: CFR = FOB + F 2.6 CIF (Cost, Insurance and Freight): Tiền hàng, Phí bảo hiểm và Cước phí. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá được chuyển lên tàu. Người bán có nghĩa vụ thuê tàu, mua bảo hiểm, trả cước phí và hoàn tất thủ tục hải quan XK. CIF Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT + I B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FOB. - Giaûm tröø nghóa vuï thueâ taøu vaø cöôùc phí vaän taûi chính. - Giaûm tröø nghóa vuï mua baûo hieåm cho haøng hoaù. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FOB. - Thueâ phöông tieän vaän taûi vaø traû cöôùc phí vaän taûi chính. - Coù traùch nhieäm mua baûo hieåm cho haøng hoaù. Lưu ý: CIF = CFR + I = FOB + F + I - Chú ý các biến dạng của điều kiện CIF - Khi giao hàng bằng container, xà lan nên sử dụng điều kiện khác (CIP) 2.7 CPT (Carriage Paid To): Cước phí trả tới. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do mình chỉ định nhưng chịu thêm chi phí cần thiết để mang hàng đến địa điểm đích quy định. Hàng hoá đã hoàn tất thủ tục hải quan XK. CPT Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FCA - Khoâng phaûi thueâ phöông tieän vaän taûi vaø traû cöôùc phí chính. - Khoâng phaûi chòu chi phí vaän chuyeån töø cô sôû ngöôøi baùn ñeán nôi giao haøng quy ñònh. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FCA. - Thueâ phöông tieän vaän taûi vaø chi traû cöôùc phí vaän taûi chính. - Chòu chi phí caàn thieát ñöa haøng ñeán ñòa ñieåm ñích quy ñònh. Lưu ý: CPT = FCA + F - Rủi ro được chuyển từ người bán sang người mua khi người bán giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên. - Khi giao hàng bằng Container, xà lan nên sử dụng điều kiện CPT thay cho điều kiện CFR 2.8 CIP (Carriage and Insurance Paid to): Cước phí và bảo hiểm trả tới. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người chuyên chở đầu tiên do mình chỉ định nhưng chịu thêm chi phí cần thiết để mang hàng đến địa điểm đích quy định, mua bảo hiểm cho hàng hoá và hoàn tất thủ tục hải quan XK. CIP Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT + I B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng CPT - Giaûm tröø nghóa vuï mua baûo hieåm cho haøng hoaù. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng CPT. - Coù traùch nhieäm mua baûo hieåm cho haøng hoaù. Lưu ý: CIP = CPT + I = FCA + F + I Khi giao hàng bằng container, xà lan nên sử dụng điều kiện CIP thay cho CIF. Về cơ bản, CIP giống với FCA ngoài 2 điểm sau: + Thuê phương tiện vận tải và trả cước phí đến địa điểm đích quy định. + Mua bảo hiểm cho hàng hoá. 2.9 DAT (Delivered At Terminal): Giao tại Bến Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá sẵn sàng được dỡ khỏi phương tiện vận tải và đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại một “bến” được chỉ định. DAT Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FOB - Giaûm tröø nghóa vuï thueâ taøu, cöôùc phí vaän taûi chính vaø ruûi ro veà haøng hoaù sau khi haøng ñaõ ñöôïc ngöôøi baùn dôõ xuoáng taïi moät “beán” taïi nôi ñeán. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FOB. - Coù traùch nhieäm thueâ taøu, traû cöôùc phí vaän taûi chính, vaø Chòu moïi ruûi ro veà haøng hoaù ñeán khi dôõ haøng xuoáng taïi moät “beán” taïi nôi ñeán. - Mua baûo hieåm cho haøng hoaù. 2.10 DAP (Delivered At Place): Giao hàng tại địa điểm đến Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hoá được đặt trên phương tiện vận tải chưa dỡ ra tại nơi đến và chưa nộp thuế nhập khẩu. DAP Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT -HQ B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FOB - Giaûm tröø nghóa vuï thueâ phöông tieän vaän taûi, traû cöôùc phí vaø chòu moïi ruûi ro cho ñeán khi haøng ñöôïc vaän chuyeån tôùi nôi ñeán quy ñònh treân phöông tieän vaän taûi chöa dôõ xuoáng. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FOB. - Coù traùch nhieäm thueâ phöông tieän vaän taûi, traû cöôùc phí vaø chòu moïi ruûi ro cho ñeán khi haøng ñöôïc vaän chuyeån tôùi nôi ñeán quy ñònh treân phöông tieän vaän taûi chöa dôõ xuoáng. - Mua baûo hieåm cho haøng hoaù. 2.11 DDP (Delivered Duty Paid): Giao hàng Thuế đã trả. Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng cho người mua khi hàng hoá đã hoàn tất thủ tục thông quan nhập khẩu và được đặt trên phương tiện vận tải chưa dỡ ra tại nơi đến. DDP Rủi ro Chi phí BÁN MUAVT VTHQ HQ VT VT B - Trách nhiệm của người mua: - Gioáng FOB - Giaûm tröø nghóa vuï thueâ phöông tieän vaän taûi, traû cöôùc phí vaø chòu moïi ruûi ro cho ñeán khi haøng ñöôïc vaän chuyeån tôùi nôi ñeán quy ñònh treân phöông tieän vaän taûi chöa dôõ xuoáng. - Mieãn tröø thuû tuïc HQ vaø caùc khoaûn thueá. A - Trách nhiệm của người Bán: - Gioáng FOB. - Coù traùch nhieäm thueâ phöông tieän vaän taûi, traû cöôùc phí vaø chòu moïi ruûi ro cho ñeán khi haøng ñöôïc vaän chuyeån tôùi nôi ñeán quy ñònh treân phöông tieän vaän taûi chöa dôõ xuoáng.Mua baûo hieåm cho haøng hoaù. - Hoaøn taát thuû tuïc HQ vaø caùc khoaûn thueá. Lưu ý: DDP = DAP + Thủ tục hải quan, thuế Điểm khác biệt giữa Incoterms 2010 với Incoterms 2000 Tiêu chí so sánh INCOTERM 2010 INCOTERM 2000 1. Số điều kiện TM 11 13 2. Số nhóm được phân 02 04 3. Cách thức phân nhóm Theo hình thức vận tải Theo chi phí và địa điểm chuyển rủi ro 4. Hướng dẫn sử dụng Có Không 5. Quy định về nghĩa vụ đảm bảo an ninh hàng hoá Có (A2/B2 và A10/B10) Không 6. khuyến cáo nơi áp dụng TM Quốc tế và nội địa TM Quốc tế 7. Các điều kiện: DAF, DES, DEQ, DDU Không Có Điểm khác biệt giữa Incoterms 2010 với Incoterms 2000 Tiêu chí so sánh INCOTERM 2010 INCOTERM 2000 8. Các điều kiện: DAT, DAP Có Không 9. Nơi chuyển rủi ro của: FOB, CFR, CIF Hàng xếp xong trên tàu Lan can tàu 10. Chi phí liên quan đến giao nhận hàng hoá Khá rõ (A4/B4 và A6/B6) Nêu không rõ 11. Quy định chi phí khi kinh doanh theo chuỗi Có Không 12. Nội dung trình bày nghĩa vụ của người bán và người mua trong từng điều kiện Có điểm khác biệt so với Incoterm 2000 Có điểm khác biệt so với Incoterm 2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_1_1304.pdf