Kinh tế quốc tế - Chương 7: Toàn cầu hóa liên kết kinh tế quốc tế

CácnướcthànhviênsẽdànhnhữngưuđãinhấtvềTQ chonhau,đồngthời thiết lập hàngràoTQbảohộmậu dịchnhưnhauđểngăncảnsựxâmnhậpHHcủacácnước ngoàikhối.

pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 2018 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế quốc tế - Chương 7: Toàn cầu hóa liên kết kinh tế quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 7 Liên minh kinh tế Thị trường chung Liên hiệp thuế quan Khu vực mậu dịch tự do Thỏa thuận mậu dịch ưu đãi e d c b a Mức độ của các mối liên kết KTQT: Liên hiệp thuế quan: ( Customs Union ) Các nước thành viên sẽ dành những ưu đãi nhất về TQ cho nhau, đồng thời thiết lập hàng rào TQ bảo hộ mậu dịch như nhau để ngăn cản sự xâm nhập HH của các nước ngoài khối. QG1 QG2 QG3 Px(USD/SP) 1 3 1,5TH 01: QG2 thành lập liên hiệp TQ với QG1 LHTQ tạo lập mậu dịch E 3 2 1 G J H A C M BN 0 10 20 30 50 70 X Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch Dx Sx S1 S1+T Px USD A C M N 4321 QG1 QG2 QG3 Px(USD/SP) 1 3 1,5TH 01: QG2 thành lập liên hiệp TQ với QG1 SX: TD: NN: QG: -1 +1+2+3+4 -3 +2+4 => Đem lại lợi ích cho QG Là hình thức chuyển từ tiêu dùng HH trong nước có chi phí SX cao sang tiêu dùng HH của QG thành viên có chi phí SX thấp hơn. QG1 QG2 QG3 Px(USD/SP) 1 3 1,5TH 02: QG2 thành lập liên hiệp TQ với QG3 Là hình thức chuyển từ tiêu dùng HH của QG phi thành viên có chi phí SX thấp sang tiêu dùng HH của QG thành viên có chi phí SX cao hơn. LHTQ chuyển hướng mậu dịch E 3 2 1 G J H A C M BN 0 10 15 20 30 50 60 70 X Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch Dx Sx S1 S1+T Px USD G’ C’ J’ H’ S3B’3 H’J’ 1,5 G’ C’ 5 1 2 4 QG1 QG2 QG3 Px(USD/SP) 1 3 1,5TH 02: QG2 thành lập liên hiệp TQ với QG3 SX: TD: NN: QG: -1 +1+2+3+4 -3-5 +2+4-5 => Lợi ích QG có thể giảm Là hình thức chuyển từ tiêu dùng HH của QG phi thành viên có chi phí SX thấp sang tiêu dùng HH của QG thành viên có chi phí SX cao hơn. E3 2 G J H A C M BN 0 Dx Sx S1 S1+T Px USD G’ C’ J’ H’ S3B’3 H’J’ G’ C’ 5 1 2 4 110 1,5 4 10 40 8020 100 E 4 G J H A C M BN 0 10 40 80 110 Dx Sx S1 S1+T Px USD A C M N 4321 1,5 3 Hàm cầu và cung vải của Canada là: QDX = 1500 – 100PX QSX = 100P – 50 Giá vải ở Hoa Kỳ là $3 mỗi mét và $2 trên thế giới. Canada là nước nhỏ không ảnh hưởng đến giá cả Hoa Kỳ và thế giới. Ban đầu Canada ấn định thuế 100% đối với vải nhập khẩu từ nước ngoài. a. Xác định giá cả cân bằng, sản xuất và tiêu thụ trong nước, nhập khẩu và phần thu ngân sách của chính phủ nước này. b. Canada thành lập khu vực mua bán tự do NAFTA với Hoa Kỳ. Xác định cân bằng mới ở nước này, nghĩa là tìm giá vải, sản xuất, tiêu dùng, nhập khẩu và phần thu thuế của chính phủ. c. NAFTA là tạo lập mậu dịch hay chuyển hướng mậu dịch?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_7_toan_cau_hoa_lkktqt_2__021.pdf