Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện

M59.39. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 10 gam Fe2O3 nung nóng sau một thời gian được m gam chất rắn X gồm 3 oxit. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 0,5M thì thu được dung dịch Y và 1,12 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Thể tích HNO3 đã dùng là A. 1 lít B. 0,75 lít C. 0,95 lít D. 0,85 lít

pdf4 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2466 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp giải bài toán nhiệt luyện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmoon059_ppgiaibaitoannhietluyen_baitaptuluyen_coban_da__0193.pdf
  • pdfmoon059_ppgiaibaitoannhietluyen_baitaptuluyen_nangcao_da__7669.pdf
Tài liệu liên quan