Tích phân trong đề thi các năm

DH-B-2003. Tính tích phân 2 4 0 1 2sin 1 sin 2 x I dx x      DH-D-2003. Tính tích phân 2 2 0 I x x dx   DH-A-2002. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 4 3 , 3 y x x y x     

pdf2 trang | Chia sẻ: phuongdinh47 | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tích phân trong đề thi các năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Conmuahe10 TÍCH PHÂN TRONG ĐỀ THI CÁC NĂM THPT-2015. Tính tích phân   1 0 3 xI x e dx  DH-A-2014. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 2 3y x x   và đường thẳng 2 1y x  DH-B-2014. Tính tích phân 2 2 2 1 3 1x x I dx x x     DH-D-2014. Tính tích phân   4 0 1 sin 2I x xdx    CD-2014. Tính tích phân 2 2 1 2lnx x I dx x    DH-A-2013. Tính tích phân 2 2 2 1 1 ln x I xdx x    DH-B-2013. Tính tích phân 1 2 0 2I x x dx  DH-D-2013. Tính tích phân   21 2 0 1 1 x I dx x    CD-2013. Tính tích phân 5 1 1 2 1 dx I x     DH-A-2012. Tính tích phân  3 2 1 1 ln 1x I dx x     DH-B-2012. Tính tích phân 1 3 4 2 0 3 2 x I dx x x    DH-D-2012. Tính tích phân   4 0 1 sin 2I x x dx    CD-2012. Tính tích phân 3 0 1 x I dx x    DH A 2011. Tính tích phân  4 0 sin 1 cos sin cos x x x x I dx x x x      DH B 2011. Tính tích phân 3 2 0 1 sin cos x x I dx x     DH-D-2011. Tính tích phân 4 0 4 1 2 1 2 x I dx x      CD-2011. Tính tích phân   2 1 2 1 1 x I dx x x    DH-A-2010. Tính tích phân 1 2 2 0 2 1 2 x x x x e x e I dx e     DH-B-2010. Tính tích phân   2 1 ln 2 ln e x I dx x x    DH-D-2010. Tính tích phân 1 3 2 ln e I x xdx x         CD-2010. Tính tích phân 1 0 2 1 1 x I dx x    DH-A-2009. Tính tích phân   2 3 2 0 cos 1 cosI x xdx    DH-B-2009. Tính tích phân   3 2 1 3 ln 1 x I dx x     DH-D-2009. Tính tích phân 3 1 1x dx I e   DH-A-2008. Tính tích phân 46 0 tan cos2 x I dx x    DH-B-2008. Tính tích phân   4 0 sin 4 sin 2 2 1 sin cos x I dx x x x           DH-D-2008. Tính tích phân 2 3 0 ln x I dx x   Conmuahe10 DH-A-2007. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường    1 , 1 xy e x y e x    DH-B-2007. Cho hình H giới hạn bởi các đường: ln , 0, .y x x y x e   Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H quanh trục Ox. DH-D-2007. Tính tích phân 3 2 0 ln e I x xdx  DH-A-2006. Tính tích phân 2 2 2 0 sin 2 cos 4sin x I dx x x     DH-B-2006. Tính tích phân ln5 ln3 2 3x x dx I dx e e    DH-D-2006. Tính tích phân   1 2 0 2 xI x e dx  DH-A-2005. Tính tích phân 2 0 sin 2 sin 1 3cos x x I dx x      DH-B-2005. Tính tích phân 2 0 sin 2 cos 1 cos x x I dx x    DH-D-2005. Tính tích phân   2 sin 0 cos cosxI e x xdx    DH-A-2004. Tính tích phân 2 1 1 1 x I dx x     DH-B-2004. Tính tích phân 1 1 3ln .ln e x x I dx x    DH-D-2004. Tính tích phân   3 2 2 lnI x x dx  DH-A-2003. Tính tích phân 2 3 2 5 4 dx I x x    DH-B-2003. Tính tích phân 24 0 1 2sin 1 sin 2 x I dx x     DH-D-2003. Tính tích phân 2 2 0 I x x dx  DH-A-2002. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2 4 3 , 3y x x y x     DH-B-2002. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: 2 4 4 x y   và 2 4 2 x y  DH-D-2002. Cho hàm số 3 1 1 x y x     (C). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và hai trục tọa độ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdh_tich_phan_0306.pdf