Phân loại mô học các bệnh bóng nước

Sự thoái hóa một hay một vài cấu trúc của vùng màng đáy gây ra sự giảm bám dính của lớp tế bào đáy với mô bì, dẫn đến hình thành bóng nước dưới thượng bì.

ppt44 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Lượt xem: 1224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân loại mô học các bệnh bóng nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN LOẠI MÔ HỌC CÁC BỆNH BÓNG NƯỚC Bs Hà Văn PhướcBệnh bóng nước là bệnh thường gặpPhân loại dựa vào trong thượng bì hoặc dưới thượng bì.Kết hợp với các hiện tượng: tiêu gai, xốp bào để chẩn đoán.CẤU TRÚC DESMOSOMECẤU TRÚC MÀNG ĐÁYBÓNG NƯỚC DƯỚI LỚP SỪNG (SUBCORNEAL BLISTER)Lớp sừng bị bong ra.Tạo khe nứt dưới lớp sừng.Các bạch cầu di chuyển vào từ mô bì và hình thành mụn mủMỤN MỦ DƯỚI LỚP SỪNG Bệnh thường gặp:Chốc (impetigo)Bệnh mụn mủ dưới lớp sừng (subcorneal pustular dermatosis)BÓNG NƯỚC DO THOÁI HÓA NỘI BÀO (INTRACELLULAR DEGENERATION)Do sự thoái hóa nội bào dẫn đến hình thành bóng nước dưới lớp hạt.Các desmosome chỉ còn bám vào một keratinocyte tạo ra khoảng trống và dịch từ mô bị tràn vào hình thành bóng nước kèm theo tiêu gai.Bệnh thường gặp:Ly thượng bì tăng sừng (epidermolytic hyperkeratosis)Bệnh bóng nước do cào gãi (friction blister).BỆNH BÓNG NƯỚC DO CÀO GÃIBÓNG NƯỚC XỐP BÀO (SPONGIOTIC BLISTER)Phù khoảng gian bào (intercellular edema)Phù nội bào (intracellular ederma)Phù khoảng gian bào làm cho các cầu nối liên bào bị kéo dài và đứt hình thành các khe chứa dịch và tế bào viêm từ mô bì thâm nhập vào.Bệnh tiêu biểu cho nhóm này là bệnh chàm (eczema).CHÀMCHÀM TIẾP XÚCBÓNG NƯỚC CÓ TIÊU GAI (ACANTHOLYTIC BLISTER)Sự phân giải chất glycocalyx làm các keratinocyte không còn gắn kết tạo ra hiện tượng tiêu gai và hình thành bóng nước. Nông: Pemphigus bã và lá.Sâu: Pemphigus thông thường và Pemphigus sùi.PEMPHIGUS SÙIPEMPHIGUS IgAPEMPHIGUS IgAPEMPHIGUS THÔNG THƯỜNGPEMPHIGUS BÃPEMPHIGUS BÃBÓNG NƯỚC DO VIRUS (VIRAL BLISTER)Thoái hóa dạng bong bóng thường dẫn đến tiêu gai thứ phát.Thoái hóa lưới.Bệnh thường gặp trong nhóm này là: herpes simplex, zona, thủy đậu.THỦY ĐẬUBÓNG NƯỚC DO THOÁI HÓA TẾ BÀO ĐÁY (DEGENERATION OF BASAL CELLS)Thường gặp trong các bệnh ly thượng bì bóng nước type thượng bì, lichen phẳng, lupus đỏ.BÓNG NƯỚC BỆNH LUPUS ĐỎBÓNG NƯỚC DO TỔN THƯƠNG MÀNG ĐÁY (BASEMENT MEMBRANE ZONE) Sự thoái hóa một hay một vài cấu trúc của vùng màng đáy gây ra sự giảm bám dính của lớp tế bào đáy với mô bì, dẫn đến hình thành bóng nước dưới thượng bì.VIÊM DA DẠNG HERPESBÓNG NƯỚC DẠNG PEMPHIGUSHỒNG BAN ĐA DẠNG TYPE BÌHOẠI TỬ THƯỢNG BÌ DO DỊ ỨNG THUỐCDưới lớp sừng Tiêu gai Không tiêu gai (BCĐNTT) Pemphigus bã Chốc Pemphigus lá Bệnh mụn mủ dưới lớp sừng Pemphigus IgA TRONG THƯỢNG BÌ Trong lớp malpighii Tiêu gai Xốp bào Thoái hóa bong bóng Pemphigus thông thường ChàmHerpes Pemphigus sùi Incontinentia pigmenti Zona P. cận tân sinh Miliaria rubra Thủy đậuTổn thương tế bào đáy Hoại tử thượng bì Ly thượng bì bóng nướcHồng ban đa dạng nặng Lichen phẳng Hội chứng Stevens-JonhsonLupus đỏHội chứng LyellDƯỚI THƯỢNG BÌ Tổn thương cấu trúc màng đáy Ly thượng bì bóng nước thể loạn dưỡng Ly thượng bì bóng nước thể mắc phảiLy thượng bì bóng nước thể bộ nốiBóng nước dạng pemphigusPemphigoide tạo sẹoViêm da dạng HerpesMề đay sắc tốHồng ban đa dạng loại bìHerpes gestationisPophyria da muộnBệnh bóng nước IgA đườngBÓNG NƯỚC DƯỚI THƯỢNG BÌBệnh porphyria cutanea tarda Hình ảnh mô học không thâm nhiễm tế bào viêm, thành mạch máu dày lênToxic epidermal necrolysisToàn bộ lớp thượng bì bị hoại tử, viêm nhẹErythema multiformeHoại tử các tế bào keratinocyte, thâm nhiễm lymphô bàoBullous pemphigoidNhiều eosinophile, không có hoại tử tế bào keratinocyteHerpes gestationisNhiều tế bào eosinophile, tế bào keratinocyte hiếm khi bị hoại tửDermatitis herpetiformisHiện diện nhiều tế bào neutrophile ở đỉnh bì nhúLinear IgA bullous dermatosisLan tỏa các tế bào neutrophile dọc theo chỗ nối bì- thượng bìCicatricial pemphigoidNeutrophile hiện diện chủ yếu trong lòng bóng nước, rải rác ở lớp bìBullous lupus erythematousNeutrophile hiện diện trong lòng bóng nước và bì nhú

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt45_7383.ppt
Tài liệu liên quan