Y khoa y dược - The common & internal carotid artery

THE COMMON & INTERNAL CAROTID ARTERY Lecturer KHOA TRAN DANG, M.D

ppt20 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Lượt xem: 468 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Y khoa y dược - The common & internal carotid artery, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lecturer KHOA TRAN DANG, M.D.THE UNIVERSITY TRAINING CENTER FOR HEALTH CARE PROFESSIONAL OF HCMCDEPARTMENT OF ANATOMY THE COMMON & INTERNAL CAROTID ARTERY1THE CAROTID ARTERY2THE CAROTID ARTERY3THE CAROTID ARTERY4THE CAROTID ARTERY5THE CAROTID ARTERY6THE CAROTID ARTERY7THE CAROTID ARTERY8THE CAROTID ARTERY9THE CAROTID ARTERY10THE CAROTID ARTERY11THE CAROTID ARTERY12THE CAROTID ARTERY13THE CAROTID ARTERY14THE CAROTID ARTERY15THE CAROTID ARTERY16THE CAROTID ARTERY17THE CAROTID ARTERY18THE CAROTID ARTERY19THANK YOU FOR YOUR ATTENTION ! All details, please contact me:Website: www.drkhoatran.comEmail : khoatrandr@yahoo.com / contact@drkhoatran.com Office phone : 8632-824Cellular phone : 0989-67590120

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptgiai_phau_common_internal_carotid_7887.ppt
Tài liệu liên quan