Phân công lao động trong kinh tế hộ gia đình nông thôn - Vấn đề giới trong cơ chế thị trường

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với công nghiệp hóa và hiện đại hóa là có thể và cần phải thay đổi khía cạnh bất bình đẳng về giới của phân công lao động hiện nay đối với phụ nữ nông thôn trên cơ sở phát triển kỹ thuật và công nghệ phù hợp để giảm nhẹ sức lao động cho phụ nữ, phát triển công nghiệp chế biến ở nông thôn nhằm giảm bớt lao động nói chung và lao động nữ trong nông nghiệp. Sự đa dạng hóa nghề nghiệp và phân công lao động mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp là con đường chủ yếu nhằm nâng cao địa vị phụ nữ.

pdf8 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 11/03/2022 | Lượt xem: 220 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân công lao động trong kinh tế hộ gia đình nông thôn - Vấn đề giới trong cơ chế thị trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan_cong_lao_dong_trong_kinh_te_ho_gia_dinh_nong_thon_van_d.pdf