Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam

Thứ ba, việc ban hành các ưu đãi để thu hút đầu tư là rất quan trọng, tuy nhiên chúng ta cũng phải đảm bảo tuân thủ các thông lệ quốc tế trong quá trình hình thành các khu kinh tế, Các chính sách ưu đãi cần nhất quán, ổn định và phù hợp để các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư phát triển lâu dài. Thứ tư, xây dựng thể chế phù hợp để phát triển các khu kinh tế trọng đó xem xét giao quyền tự chủ nhiều hơn cho các khu cũng như các địa phương đặt địa bàn của khu kinh tế. | Các khu kinh tế phát triển cần dựa trên việc thực hiện một thể chế tốt chứ không chỉ dựa trên những chính sách để thu hút đầu tư và lao động giá rẻ. Bên cạnh đó, đây cũng chính là điều kiện và tiền đề tốt để chúng ta đảm bảo thực hiện vai trò “thực nghiệm tạo ra thể chế | tốt để áp dụng cho toàn quốc”.

pdf15 trang | Chia sẻ: linhmy2pp | Ngày: 12/03/2022 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mô hình các khu kinh tế tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnhung_van_de_dat_ra_trong_qua_trinh_phat_trien_mo_hinh_cac_k.pdf