Nhị thức Niu-tơn

Bài 16: [ĐVH]. Cho biết trong khai triển 21,nxx +  tổng các hệ số của các hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba là 46. Tìm hạng tử không chứa x. Đ/s: 0 9; 84 n a = =

pdf2 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2012 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhị thức Niu-tơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để hướng đến kì thi THPT Quốc gia! LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP CÓ TẠI WEBSITE MOON.VN [Tab Toán học – Khóa Chuyên đề LTĐH – Chuyên đề Số phức - Tổ hợp] Bài 1: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 4x trong khai triển ( )93x − ? Bài 2: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 5x trong khai triển ( )122 1x − ? Bài 3: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 9x trong khai triển ( )152 x− ? Bài 4: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 15x trong khai triển ( )1223x x− ? Bài 5: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 7x trong khai triển ( )132 5x− ? Bài 6: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 11x trong khai triển 10 2 2x x   −    ? Bài 7: [ĐVH]. Tìm hệ số của số hạng chứa 3x trong khai triển 1212x x   −    ? Bài 8: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 10 4 1 x x   +    ? Đ/s: 45 Bài 9: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 12 2 4 1 x x   +    ? Đ/s: 495 Bài 10: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 15 3 2 2 x x   +    ? Bài 11: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 10 2 3 1 x x   +    ? Đ/s: 210 Bài 12: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 10 3 5 1 x x   +    ? Bài 13: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 121 x x   +    ? Đ/s: 495 Bài 14: [ĐVH]. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển 16 3 1x x   +    ? Đ/s: 1820 NHỊ THỨC NIU-TƠN – P1 Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] Khóa học LTĐH môn Toán – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: LyHung95 Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để hướng đến kì thi THPT Quốc gia! Bài 15: [ĐVH]. Cho biết trong khai triển 3 2 1 n x x   +    tổng các hệ số của các hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba bằng 11. Tìm hệ số của 2x ? Đ/s: 22 44; 6n a C= = = Bài 16: [ĐVH]. Cho biết trong khai triển 2 1 , n x x   +    tổng các hệ số của các hạng tử thứ nhất, thứ hai, thứ ba là 46. Tìm hạng tử không chứa x. Đ/s: 09; 84n a= =

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf07_nhi_thuc_niu_ton_p1_bg_ltdh_6662.pdf
  • pdf07_nhi_thuc_niu_ton_p2_bg_ltdh_9356.pdf
  • pdf07_nhi_thuc_niu_ton_p3_bg_ltdh_4329.pdf
  • pdf07_nhi_thuc_niu_ton_p4_bg_ltdh_7229.pdf
  • pdf07_nhi_thuc_niuton_p5_bg_0533.pdf
Tài liệu liên quan