Tổ chức hội thảo

Xử lý thông tin hội nghị, hội thảo: + Đánh giá nội dung hội thảo. + Thu thập ý kiến các tổ chức đơn vị dự hội thảo.

ppt29 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức hội thảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tổ chức hội thảo Quy trình thực hiện Nghiên cứu – khảo sát Nhu cầu hội thảo Sự kiện và bối cảnh kinh tế Sự quan tâm của doanh nghiệp Nghiên cứu khảo sát Tham khảo các chương trình đã chạy Họp Lập kế hoạch – thiết kế chương trình Xác định thống nhất chủ đề hội thảo, đối tượng tham gia Lập kế hoạch – thiết kế chương trình SLOGAN TOPIC Nội dung chính Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 2. Thời gian, địa điểm Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 3. Kinh phí Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 4. Dự kiến đơn vị phối hợp Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 5. Danh sách đại biểu - chuyên gia Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 6. Kịch bản chương trình hội thảo Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 7. Soạn nội dung bài phát biểu chính Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 8. Hoàn chỉnh tài liệu hội thảo Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 9. Danh mục tham luận Lập kế hoạch – thiết kế chương trình 10. Lên kế hoạch địa điểm tham quan quanh chủ đề hội thảo Chuẩn bị cho hội thảo In tài liệu Chuẩn bị cho hội thảo 2. Gửi thư mời – thông báo Chuẩn bị cho hội thảo 3. Mời MC – Phiên dịch Chuẩn bị hội thảo 4. Địa điểm tổ chức Chuẩn bị cho hội thảo 5. Thiết bị cho phòng hội thảo Chuẩn bị hội thảo 6.Những nhân tố bổ trợ Chuẩn bị hội thảo 7. Phục vụ nhu cầu khách tham dự hội thảo Tổ chức hội thảo Đón tiếp đại biểu Nhận name card – hướng dẫn ký tên Tổ chức hội thảo 3. Phát tài liệu Tổ chức hội thảo 4. Điều khiển dẫn chương trình hội thảo Kết thúc hội thảo Tổng kết lại chương trình hội thảo, ý kiến kết luận chỉ đạo hội nghị Tổng kết hội thảo 2. Thu phiếu điều tra và chăm sóc khách hàng những ch tr sau. 3. Cảm ơn và chụp hình tư liệu Tổng kết hội nghị 4. MC tuyên bố bế mạc 5. Tiễn khách Sau hội thảo 1. Xử lý thông tin hội nghị, hội thảo: + Đánh giá nội dung hội thảo. + Thu thập ý kiến các tổ chức đơn vị dự hội thảo. Sau hội thảo 2. Ban lãnh đạo đánh giá hiệu quả hội thảo, rút kinh nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptTổ chức hội thảo.ppt
Tài liệu liên quan