Ngư nghiệp - Quản lý môi trường ao nuôi thủy sản

Chương I SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC HỆ SINH THÁI THỦY VỰC Chương II NƯỚC – MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỦY SINH VẬT Chương III TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chương IV ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chương V DINH DƯỠNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC Chương VI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Chương VII QUẢN LÝ AO NUÔI TÔM CÁ

pdf5 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1082 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngư nghiệp - Quản lý môi trường ao nuôi thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG AO NUÔI THỦY SẢN Mục tiêu Cung cấp kiến thức về các hệ sinh thái thủy sinh Cung cấp các kiến thức về tính chất vật lý, thành phần hóa học của nước, quy luật biến động theo không gian - thời gian và biện pháp quản lý chất lượng nước. Nội dung Chương I SỰ ĐA DẠNG CỦA CÁC HỆ SINH THÁI THỦY VỰC Chương II NƯỚC – MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỦY SINH VẬT Chương III TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chương IV ĐẶC TÍNH HÓA HỌC CỦA MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chương V DINH DƯỠNG VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC Chương VI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC Chương VII QUẢN LÝ AO NUÔI TÔM CÁ Phương pháp đánh giá Báo cáo và thi kết thúc môn. Điểm báo cáo 30% và điểm thi 70%. Tài liệu Giáo trình Quản lý chất lượng nước NTTS Boyd, C.E. (1990). Water Quality in Ponds for Aquaculture, Birmingham Publishing Co., Birmingham, Alabama. Boyd, C.E. (1998) Water Quality for Pond Aquaculture. Auburn University, Alabama, 36849 USA. Tiêu chuẩn chất lượng nước (TCVN) Lê Trình (1997). Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường, NXB Khoa học và Kỹ thuật

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfruong_dai_hoc_cuu_long00_gioi_thieu_1015.pdf
Tài liệu liên quan