Đại cương môn bệnh học thủy sản

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN HỌC BỆNH HỌC TS – ViỆT NAM • Trước năm 1960: chưa có • Từ năm 1960 đến 1990: nghiên cứu về KST và bệnh KST ở cá – NC khu hệ KST ký sinh ở cá nước ngọt ở miền Bắc VN- Hà Ký &CTV – NC khu hệ KST ký sinh ở cá nước ngọt ở miền Trung và Tây Nguyên- Nguyễn Thị Muội, Đỗ Thị Hòa & CTV – NC khu hệ KST ký sinh ở cá nước ngọt ở miền Nam- Bùi Quang Tề & CTV – NC khu hệ KST ký sinh ở một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Khánh HòaNguyễn Thị Muội, Đỗ Thị Hòa & CTV • Từ năm 1990- 2002: – Nghiên cứu bênh ở tôm sú nuôi – Nghiên cứu bệnh truyển nhiễm ở cá nước ngọt – Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh ở tôm, cá

pdf8 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đại cương môn bệnh học thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI CƯƠNG BỆNH HỌC THỦY SẢN Phần lý thuyết: 30 Thang điểm • Báo cáo: 2SV/ BC: 1đ • Làm bài kiểm tra bất kỳ: 1đ • Chuyên cần: 1đ • Thi kết thúc học phần: 7đ *Thi tự luận+điền khuyết: SV không sử dụng tài liệu Tài liệu tham khảo: • chuan-doan-benh-cua-dong-vat-thuy-san-o-chau-a.pdf • benh-o-dong-vat-thuy-san-chau-a-4342/ GIỚI THIỆU MÔN HỌC Các môn học cơ bản Các môn học cơ sở Các môn học chuyên ngành CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN Môn sinh học Môn sinh thái Môn vi sinh vật học ĐC Môn miễn dich Môn hóa học Môn sinh lý Môn vi vật ứng dụng Môn quản lý chất lượng nước Môn quản lý chất lượng nước Môn dinh dưỡng và thức ăn cho NTS Các môn học chuyên ngành khác GIỚI THIỆU MÔN HỌC • LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN HỌC BỆNH HỌC TS – Thế giới • Cuối thế kỷ 19: Bắt đầu nhưng còn sơ khai • Năm 1929: Dogiell đưa ra phương pháp NC ký sinh trùng ở cá • Từ 1929- 1970: các thành tựu NC về ký sinh trùng ở cá • Từ 1970 đến nay: – NC về bệnh ở nhiều đối tượng TS khác nhau: cá, giáp xác, ĐVTM – NC nhiều loại bệnh khác nhau: • Bệnh do ký sinh trùng ký sinh • Bệnh do virus gây ra ở ĐVTS • Bệnh do vi khuẩn gây ra ở ĐVTS • Bệnh do nấm gây ra ở ĐVTS • Bệnh do các yếu tố vô sinh – NC thuốc và dùng thuốc để phòng trị bệnh ở ĐVTS: Vaccine, kháng sinh – Đề xuất các biện pháp chẩn đoán bệnh: đơn giản tới hiện đại GIỚI THIỆU MÔN HỌC • LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MÔN HỌC BỆNH HỌC TS – ViỆT NAM • Trước năm 1960: chưa có • Từ năm 1960 đến 1990: nghiên cứu về KST và bệnh KST ở cá – NC khu hệ KST ký sinh ở cá nước ngọt ở miền Bắc VN- Hà Ký &CTV – NC khu hệ KST ký sinh ở cá nước ngọt ở miền Trung và Tây Nguyên- Nguyễn Thị Muội, Đỗ Thị Hòa & CTV – NC khu hệ KST ký sinh ở cá nước ngọt ở miền Nam- Bùi Quang Tề & CTV – NC khu hệ KST ký sinh ở một số loài cá biển có giá trị kinh tế ở Khánh Hòa- Nguyễn Thị Muội, Đỗ Thị Hòa & CTV • Từ năm 1990- 2002: – Nghiên cứu bênh ở tôm sú nuôi – Nghiên cứu bệnh truyển nhiễm ở cá nước ngọt – Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh ở tôm, cá • Từ năm 2002-nay – Nghiên cứu bệnh trên cá biển nuôi – Nghiên cứu bệnh trên ốc hương nuôi – Nghiên cứu bệnh ở cua, tôm hùm nuôi GIỚI THIỆU MÔN HỌC MỤC TIÊU MÔN HỌC • Kiến thức: Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản những kiến thức: - Lịch sử phát triển và những thành tựu - Khái niệm về bệnh học và bệnh học thủy sản, - Khái niệm về bệnh truyền nhiễm, bệnh KST và bệnh do yếu tố vô sinh - Quá trình bệnh lý trong cơ thể của ĐVTS - Quan hệ giữa KST- KC -MT - Quản lý sức khỏe ở ĐVTS - Các loại thuốc, tác dụng, cách dùng > Kỹ năng: - Dùng thuốc trong NTTS - Biện pháp quản lý sức khỏe ĐVNTS GIỚI THIỆU MÔN HỌC Các quá trình bệnh lý cơ bản ở ĐVTS Thuốc và dùng thuốc trong NTTS Khái niệm về nhiễm và bệnh ký sinh trùng Biện pháp tổng hợp quản lý sức khỏe ĐVTS Các kiến thức chung về bệnh học và bệnh học TS NỘI DUNG CHÍNH GIỚI THIỆU MÔN HỌC Là lĩnh vực kiến thức quan trọng , đặc biệt khi NT TS thâm canh Học ở học kỳ 7 hoặc 8 Sau các môn cơ bản, cơ sở Cùng lúc hay sau các môn KTCN Là môn học chuyên ngành Vị trí của môn BHTS

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfho_phuong_nganchuong_1_gioi_thieu_mon_hoc_164.pdf