Bài 1: Giống và sự chọn giống

Mục đích Nghiên cứu các phương pháp chọn tạo giống (lai, gây đa bội, gây đột biến, chuyển gen, nuôi cấy mô ) Khảo nghiệm giống. Các phương pháp đánh giá giống. Các phương pháp sản xuất giống, nhân giống. 2. Nhiệm vụ Trong thời gian ngắn tạo ra giống mới năng suất cao, phẩm chất tốt . Chủ động tạo giống mới theo đơn đặt hàng của sản xuất.

pdf117 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Lượt xem: 1977 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 1: Giống và sự chọn giống, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiống và sự chọn giống.pdf
Tài liệu liên quan