Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu

(Bản scan) Trách nhiệm và quyền hạn của bộ kế hoạch và đầu tư Chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về đấu thầu Thẩm định kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền xem xét quyết định của thủ tướng Xây dựng và quản lý tờ báo về đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu

pdf58 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số vấn đề cơ bản về đấu thầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số vấn đề cơ bản về đấu thầu.pdf
Tài liệu liên quan