Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm

Là sự đánh giá cái được và chưa được qua mỗi ứng xử sư phạm để từ đó GV đặt ra những gì cần bổ sung và hoàn thiện, những gì cần gìn giữ và phát huy

pdf36 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 4318 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Module 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmodule_thpt_33giai_quyet_ting_huong_sp_trong_cong_tac_chu_nhiempdf_0925.pdf
Tài liệu liên quan