Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa

Ví dụ: Một xí nghiệp muốn sản xuất 3 loại hàng: H1, H2 và H3. Để SX 3 loại hàng này thì phải dùng 2 loại nguyên liệu là N1 và N2. Số lượng nguyên liệu mỗi loại có thể huy động được, suất tiêu hao mỗi loại nguyên liệu, số tiền lãi khi bán được một đơn vị hàng hoá được cho ở bảng sau:

ppt8 trang | Chia sẻ: phanlang | Lượt xem: 2734 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình kinh tế và phương pháp tối ưu hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔ HÌNH KINH TẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA Nội dung Mô hình kinh tế Tối ưu hóa 1. Mô hình kinh tế Lý thuyết kinh tế Các thuật ngữ của lý thuyết kinh tế Giả định: các yếu tố khác không đổi Giả định tối ưu hóa Kinh tế học thực chứng và chuẩn tắc Lý thuyết là xây dựng mô hình Các nhà kinh tế sử dụng mô hình để hiểu thực tế. Mô hình kinh tế là sự đơn giản hóa thực tế, chỉ tập trung vào những điểm cơ bản nhất để có một cái nhìn mạch lạc về thực tế. Mô hình kinh tế được xây dựng bằng các ký hiệu và các phương trình. Các mô hình kinh tế minh họa các mối liên hệ giữa các biến số. Chúng hữu ích vì bỏ qua các chi tiết không liên quan và tập trung vào các mối liên hệ quan trọng. Mô hình có hai loại biến số là biến nội sinh và biến ngoại sinh. Các bước xây dựng mô hình Khái niệm và giả định Phân tích logic Dự báo Kiểm chứng bằng thực tế Thực tế xác nhận mô hình đúng Thực tế không xác nhận thì sửa đổi hoặc bác bỏ mô hình 2. Tối ưu hóa Cấu trúc của bài toán tối ưu hóa: Các biến số lựa chọn: là các biến số mà các giá trị tối ưu của chúng cần được xác định Ví dụ: Một DN muốn SX mức sản lượng bao nhiêu để tối đa hóa LN? Một DN cần sử dụng bao nhiêu lao động và số lượng nguyên liệu bao nhiêu với chi phí thấp nhất Cấu trúc của bài toán tối ưu hóa: Hàm mục tiêu: thể hiện mối quan hệ giữa các biến số lựa chọn với mục tiêu của DN Tập hợp khả thi: phần cơ bản của bất kỳ bài toán tối ưu hóa nào là xác định một cách chính xác các phương án nào là sẵn có cho người ra quyết định. Tập hợp sẵn có các phương án này gọi là tập khả thi Ví dụ: Một xí nghiệp muốn sản xuất 3 loại hàng: H1, H2 và H3. Để SX 3 loại hàng này thì phải dùng 2 loại nguyên liệu là N1 và N2. Số lượng nguyên liệu mỗi loại có thể huy động được, suất tiêu hao mỗi loại nguyên liệu, số tiền lãi khi bán được một đơn vị hàng hoá được cho ở bảng sau: Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch SX mỗi loại hàng hoá bao nhiêu đơn vị để không bị động về nguyên liệu và tổng số tiền lãi thu được là lớn nhất?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptmo_hinh_kinh_te_va_phuong_phap_toi_uu_hoa_9491.ppt