Luận văn Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của ngân hàng công thương Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Trong xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa như hiện nay, với chính sách mở cửa hội nhập quốc tế và khu vực, các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động thương mại, đầu tư nói riêng của nước ta với các nước trên thế giới đã và đang ngày càng mở rộng và phát triển. Trong bối cảnh đó, hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu đang trở thành một trong những mảng hoạt động dịch vụ lớn, mang lại nhiều lợi ích cho các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, đây cũng là một loại hình dịch vụ bị cạnh tranh rất lớn đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Việc tìm kiếm giải pháp mở rộng thị phần hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu của ngân hàng công thương Việt Nam đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.

pdf104 trang | Chia sẻ: aloso | Lượt xem: 1848 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của ngân hàng công thương Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThanh toán quốc tế.pdf
Tài liệu liên quan