Kinh tế quản lý - Nghiệp vụ Swap

4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Đáp án: - Bước 1: Tại J+2, công ty bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 GBP để nhận USD theo giá Dm GBP/USD=2,0345 Số USD nhận được 1.000.000 * 2,0345 = 2.034.500 - Bước 2: Tại J+2+60 công ty nhận lại đủ 1.000.000 GBP từ đối tác đồng thời trả lại số USD theo giá Dswap

ppt16 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Lượt xem: 1140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế quản lý - Nghiệp vụ Swap, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4. Nghiệp vụ SwapKhái quát về nghiệp vụ SwapỨng dụng nghiệp vụ Swap đối với ngân hàngỨng dụng nghiệp vụ Swap đối với khách hàng4. Nghiệp vụ SwapSwap là việc hoán đổi một lượng cố định một đồng tiền này lấy một lượng biến đổi đồng tiền khác trong một thời gian xác định bằng cách ký cùng một lúc hai hợp đồng: hợp đồng mua bán giao ngay và hợp đồng bán mua kỳ hạn tương ứng để phòng ngừa rủi ro tỷ giá xảy ra đối với một đồng tiền nào đóThường được thực hiện khi các chủ thể đang trong tình trạng “dư thừa” một đồng tiền nào đó đồng thời lại cần một đồng tiền khác 4. Nghiệp vụ Swap4.1 Ứng dụng nghiệp vụ Swap đối với ngân hàng4.1.1 Ngân hàng đang dư thừa một lượng ngoại tệ và cần một lượng cố định ngoại tệ khác4.1.2 Ngân hàng đang dư thừa một lượng cố định ngoại tệ và cần một lượng ngoại tệ khác4. Nghiệp vụ Swap4.1.1 Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác - Ví dụ:Ngân hàng A cần 1.000.000 EUR trong 90 ngày tới, trong khi hiện tại đang dư thừa USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap cho ngân hàng.Thông tin thị trường: EUR/USD = 1,1235/75 Lãi suất 3 tháng: USD: 4,25 – 4,5 (%) EUR: 5,125 - 5,25 (%)4. Nghiệp vụ Swap 4.1.1 Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:Bước 1: Tại J+2, ngân hàng nhận từ đối tác kinh doanh 1.000.000 EUR và bán giao ngay USD theo tỷ giá bình quân giao ngay EUR/USD. Số USD bán là: 1.000.000 * 1,1255 = 1.125.500 USDBước 2: Tại J+2+90, ngân hàng trả đủ 1.000.000 EUR cho đối tác kinh doanh và nhận lại số USD theo Dswap4. Nghiệp vụ Swap 4.1.1 Ngân hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:Dswap EUR/USD = Dbq + phí tổn SwapSố USD ngân hàng nhận lại: 1.000.000*1,1227 = 1.122.723 (USD)1227,190*25,53600090)25,525,4(1255,11255,190*T1b36000T1b) 90-Dbq (T2mDbqEUR/USD Dswap=+-+=++=4. Nghiệp vụ Swap4.1.2 Ngân hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ:Ngân hàng A hiện tại dư thừa 1.000.000 EUR trong 90 ngày, trong khi cần sử dụng USD. Thực hiện nghiệp vụ Swap cho ngân hàng.Thông tin thị trường EUR/USD = 1,1235/75 Lãi suất 3 tháng: USD: 4,25 – 4,5 (%) EUR: 5,125 - 5,25 (%) 4. Nghiệp vụ Swap4.1.2 Ngân hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ:- Bước 1: Tại J+2, ngân hàng bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 EUR theo tỷ giá bình quân:Ngân hàng nhận số USD theo tỷ giá bình quân giao ngay EUR/USD là: 1.000.000*1,1255 = 1.125.500 USD- Bước 2: Tại J+2+90, ngân hàng nhận đủ 1.000.000 EUR từ đối tác và trả USD theo Dswap4. Nghiệp vụ Swap4.1.2 Ngân hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ:Dswap EUR/USD = Dbq + phí tổn Swap:Số USD ngân hàng phải trả: 1.000.000*1,1227 = 1.122.700 USD4. Nghiệp vụ Swap4.2 Ứng dụng nghiệp vụ Swap đối với khách hàng4.2.1: Khách hàng đang dư thừa một lượng ngoại tệ và cần một lượng cố định ngoại tệ khác4.2.2: Khách hàng đang dư thừa một lượng cố định ngoại tệ và cần một lượng ngoại tệ khác4. Nghiệp vụ Swap4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác - Ví dụ:Công ty X cần 1.000.000 GBP trong 60 ngày, họ tạm dư thừa USD. Thực hiện giao dịch Swap cho công ty.Thông tin thị trường: GBP/USD = 2,0345/15 Lãi suất 2 tháng GBP: 9 – 91/8 ; USD: 4 – 41/44. Nghiệp vụ Swap4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án:- Bước 1: Tại J+2, công ty nhận từ đối tác 1.000.000 GBP và bán giao ngay USD theo giá Db GBP/USD = 2,0415số USD giao là: 1.000.000 * 2,0415 = 2.041.500- Bước 2: Tại J+2+60, công ty trả đủ 1.000.000 GBP cho đối tác và nhận lại USD theo Dswap4. Nghiệp vụ Swap4.2.1 Khách hàng cần một lượng cố định ngoại tệ khác – Đáp án: Dm = 2,0345; Db = 2,0415 T1b(GBP) = 9,125 * 360 / 365 = 9 T2m(USD) = 4 Số USD công ty nhận lại: 1.000.000 * 2,0247 = 2.024.700 (USD)4. Nghiệp vụ Swap4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Ví dụ: Công ty X có tạm thời dư 1.000.000 GBP trong thời gian 60 ngày, song lại cần sử dụng USD. Thực hiện giao dịch Swap GBP/USD cho công ty4. Nghiệp vụ Swap 4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Đáp án:- Bước 1: Tại J+2, công ty bán giao ngay cho đối tác 1.000.000 GBP để nhận USD theo giá Dm GBP/USD=2,0345 Số USD nhận được 1.000.000 * 2,0345 = 2.034.500- Bước 2: Tại J+2+60 công ty nhận lại đủ 1.000.000 GBP từ đối tác đồng thời trả lại số USD theo giá Dswap4. Nghiệp vụ Swap4.2.2 Khách hàng dư thừa một lượng cố định ngoại tệ - Đáp án: Dm = 2,0345; Db = 2,0415 T1m(GBP) = 9 * 360 / 365 = 8,8767 T2b (USD) = 4,25 Số USD công ty phải trả: 1.000.000 * 2,0189 = 2.018.900 USD(361160*000.60)2/mTmTbTDbDmUSDDswapGBP+-+=

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnghiep_vu_swap_2928.ppt